Auteur: Martine Hafkamp Datum: 15-03-2021

Het ‘gevecht’ tussen de centrale bankiers en de financiële markten

Waarschijnlijk kunnen we met een gerust hart stellen dat het de week van Jerome Powell wordt. De Fed kondigt immers een nieuw rentebesluit aan. Nu worden er geen veranderingen in de officiële rentetarieven verwacht. Maar, de markten zijn vooral benieuwd of er in de toelichting op het rentebesluit nog nieuwe inzichten naar voren komen over de opgelopen rente en inflatieverwachtingen in de Verenigde Staten. Dat is op zich niet zo vreemd aangezien ook bijvoorbeeld president Biden aangeeft dat Amerikaanse burgers rond de zomer wel weer op een normaler leven kunnen rekenen. Ook de OESO is positiever over de groei van de Amerikaanse economie. Voor dit jaar gaat de OESO nu uit van een groei van de Amerikaanse economie van 6,5 procent. Eerder rekende de organisatie op slechts de helft van dit percentage.

De centrale bankiers van zowel de Federal Reserve als de ECB zijn vooralsnog vrij stellig in hun uitspraken. Zij verwachten slechts een tijdelijke inflatiehobbel. Ook de oplopende rente zal naar hun mening van tijdelijke aard blijken te zijn. De werkloosheid is immers nog hoog en van een serieuze looninflatie kan dan (nog) geen sprake zijn. In een poging om aan iedere twijfel een einde te maken besloot Christine Lagarde vorige week dat het opkoopprogramma van de ECB wordt versneld om zo de oplopende rente de kop in te drukken. Powell heeft op zijn beurt al diverse malen aangegeven dat hij weliswaar ziet dat de rente en inflatie oplopen, maar dat hij zich nog niet genoodzaakt voelt in te grijpen. Maar, misschien denkt hij daar anders over als blijkt dat deze week de Amerikaanse tienjaarsrente nog verder oploopt…

Het vervolg van dit jaar zal sowieso in het teken staan van het tempo waarin de bevolking gevaccineerd wordt en het tijdstip waarop de economie dan weer echt open kan gaan. Daarnaast zal de obligatiemarkt de centrale banken nog wel een paar keer gaan testen. De grote vraag is tot hoe ver de centrale bankiers de rente zullen laten stijgen en tot hoe ver de inflatie. Wanneer zullen ze wel gaan ingrijpen en hoe zullen ze dat doen? En, hoe gaan de financiële markten daar dan weer op reageren? 2021 zou wel eens een jaar kunnen worden waarin de obligatiemarkten en de centrale banken, die heel lang elkaars vriend zijn geweest, de strijd met elkaar zullen aangaan.

Volkswagen snijdt in de kosten

Volkswagen gaat kosten besparen. Daarom zullen er de komende jaren 5.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Zoals wellicht bekend zijn de Duitse vakbonden heel sterk en in dat kader is er al in een eerder stadium met de werknemers afgesproken dat er tot 2029 geen gedwongen ontslagen kunnen vallen. Om deze afspraak te omzeilen worden werknemers nu in de gelegenheid gesteld om, afhankelijk van de leeftijd, deels of volledig met vervroegd pensioen te gaan. Om dit te faciliteren stort Volkswagen 500 miljoen euro extra in de pensioenpot. Maar, naar verwachting kunnen hier de komende jaren miljarden euro’s aan kosten worden bespaard.

Die kostenbesparingen zijn volgens het concern noodzakelijk ter ondersteuning van de hoge investeringen die gedaan moeten worden voor de elektrificatie en digitalisering. Zoals bekend investeert Volkswagen de komende jaren fors in niet alleen de digitalisering maar ook in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto’s. Eerder deed Bernstein Research al de suggestie dat Volkswagen een deel van het belang in Porsche naar de beurs zou kunnen brengen om een deel van de voorgenomen investeringen te bekostigen. Volkswagen heeft de ambitie om binnen vijf tot tien jaar het meest waardevolle mobiliteitsbedrijf ter wereld te worden en dus Tesla in te halen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten