Vijftig tinten groen

Door: Martine Hafkamp - 12 augustus 2019

Men verwacht dat de wereldbevolking de komende vijf jaar zal groeien naar 8 miljard mensen. Wanneer de wereld steeds dichter bevolkt raakt en de welvaart toeneemt door de economische groei, neemt daarmee ook de vraag naar energie, voedsel en water toe. De natuurlijke hulpbronnen van de aarde zijn echter niet onuitputtelijk.

Als de verwachting over de groei van de wereldbevolking uitkomt dan hebben wij over tien jaar 50% meer energie, 40% meer water en 35% meer voedsel nodig dan nu. Nu al gebruiken we twee keer zoveel hulpbronnen dan onze planeet weer kan aanmaken.

Willen wij onze toekomstige welvaart veiligstellen, dan is het van belang dat wij de consumptie van natuurlijke hulpbronnen verminderen. De wereldeconomie moet een switch maken naar een duurzame en circulaire samenleving.

Environmental, Social and Governance (ESG)

Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarom hebben zij ESG-criteria opgenomen in hun beleggingsstrategie.

Het voornaamste doel van het integreren van ESG-criteria in het investeringsproces is risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappelijk belang en ondernemingsbestuur in kaart te brengen. Zo kan men komen tot een betere afweging tussen risico en rendement. ESG-elementen kunnen namelijk een aanzienlijk impact hebben op de marktwaarde van een bedrijf.

Investeringsproces

Traditioneel worden investeringsbeslissingen uitsluitend gebaseerd op financiële criteria. Om de financiële gezondheid van een onderneming te kunnen volgen wordt niet alleen naar de balans en resultatenrekening gekeken maar ook naar de ontwikkelingen van de financiële ratio’s. De belangrijkste zijn kasstromen, solvabiliteit en rentabiliteit.

Bij kasstromen wordt gekeken naar de mate waarin een onderneming in staat is om aan direct opeisbare verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin aan de (lange termijn) verplichtingen kan worden voldaan. De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat en het geïnvesteerde vermogen.

Bij duurzaam beleggen worden ESG-criteria uitdrukkelijk meegenomen in het investeringsproces omdat ESG-criteria van invloed kunnen zijn op het financiële rendement van een belegging. Wanneer er positieve meetbare ESG-effecten behaald worden naast het financiële rendement is er sprake van impactbeleggen. Ligt de focus bij duurzaam beleggen primair op het financieel rendement, bij impactbeleggen is dat de ESG-impact.

Impactbeleggen

Een voorbeeld van impactbeleggen is het meenemen van de mate van CO2-uitstoot in de investeringsbeslissing. Er is inmiddels wetgeving die beleggers handvatten geeft wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is een uitvloeisel van de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015.

Een aantal landen gaat met individuele wetgeving nog een stap verder. Zo zijn in Frankrijk fondsbeheerders met meer dan 500 miljoen euro aan vermogen onder beheer verplicht om in hun jaarverslag de CO2-impact van hun portefeuilles te verantwoorden. Aandeelhouders zijn immers gedeeltelijk eigenaar van een bedrijf en daarmee medeverantwoordelijk. Met name grote institutionele beleggers kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven waarin zij beleggen.

Outperformance ESG-beleggen

Er zijn veel nuances binnen ESG. Het is veelal lastig om de juiste data beschikbaar te krijgen door de relatieve beginfase waarin ESG-beleggen zich bevindt. Vijftig tinten groen zogezegd.

Los van de milieuaspecten is het zinvol om de CO2-impact van de beleggingsportefeuille te verminderen omdat op langere termijn een lagere CO2-uitstoot een positief effect heeft op de prestaties van bedrijven en daarmee ook op de rendementen van de beleggingen. Zo is energiezuinig produceren niet alleen beter voor het milieu maar ook goed voor de portemonnee.

Het is dan ook rendabel om ESG-criteria te integreren in de investeringsbeslissingen. Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers verwacht dat ESG-portefeuilles de komende vijf jaar de indices zullen verslaan.

Fintessa is een zelfstandige vermogensbeheerder. Wij bedienen particulieren, instituten, stichtingen en ondernemers met onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer. Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws, schrijf u dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan een terugbelverzoek aan. Wij nemen vrijblijvend contact met u op. 

Meer relevante berichten

Inflatiedoelstelling ECB minder rigide?

Inflatiedoelstelling ECB minder rigide?

24 januari 2020

Zoals vooraf werd verwacht liet de Europese Centrale Bank de rentetarieven ongemoeid. De depositorente… Meer...

Nederlandse economie blijft groeien

Nederlandse economie blijft groeien

23 januari 2020

Een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China? Een neergang van de industrie in Duitsland? Een… Meer...

Virus nog weinig vat op de beurs

Virus nog weinig vat op de beurs

22 januari 2020

De angst voor een uitbraak van het Corona-virus hield de beurzen heel even in z’n greep, maar al gauw… Meer...

Meer nieuws  

Deel deze pagina: