Auteur: Krist Plaizier Datum: 25-11-2021

Actieve houding Fed goed voor de dollar

Het zal waarschijnlijk stilletjes zijn op de beurzen in Europa nu de financiële markten van de Verenigde Staten vandaag gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Zonder de (grote) vraag vanaf de andere kant van de plas, tenderen de beurzen die wel open zijn vrijwel altijd lichtjes negatief. Maar dat is vandaag gelukkig anders. De markten in Azië zijn gemengd gesloten. In Hongkong kwam het goede bericht dat de aandelen van vastgoedconcern Kaisa, dat eerder een rentebetaling had gemist, 20 procent hoger openden nadat de handel in deze aandelen drie weken was stilgelegd. Het concern kondigde een flinke herstructurering aan van de schulden. In Europa begonnen de effectenmarkten met een aantrekkelijke plus. Dit lijkt vooral een reactie op de positieve draai van de Amerikaanse markten gisteravond nadat de notulen van de laatste vergadering van de Fed werden gepubliceerd. Al eerder op de dag kwam in de Verenigde Staten het positieve bericht naar buiten dat het aantal WW-aanvragen flink was gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 71.000 af tot 199.000, het laagste punt sinds 15 november 1969, toen er sprake was van 197.000 aanvragen. 

Uit de notulen van de laatste vergadering van de Fed viel op te maken dat diverse leden van het beleidscomité meer flexibiliteit wensen bij de aangekondigde afbouw van het steunprogramma. Daaruit kan afgeleid worden dat de Fed niet zal aarzelen om passende maatregelen te nemen om de oplopende inflatie aan te pakken. Diverse leden van de Fed hebben tijdens de vergadering hun twijfels geuit of de huidige oplopende inflatie inderdaad wel zo tijdelijk is. Hoe tijdelijk is tijdelijk? Deze leden zouden graag zien dat de Fed de optie open houdt dat de afbouw van het steunprogramma eerder afgerond wordt dan in de beoogde maand juni 2022 zodat, in geval van nood, de rente eerder verhoogd zou kunnen worden om de inflatie te bestrijden. Beleggers houden al rekening met dit scenario en hebben al drie rentestapjes van 0,25 procent ingeprijsd voor volgend jaar. 

Deze actieve houding van de leden van de Fed is goed voor de waarde van de dollar. Sinds begin van dit jaar is de waarde van de dollar al met ruim 8 procent toegenomen ten opzichte van de euro. Vooral de laatste weken kwam er een versnelling in het waardeverschil. De reden hiervoor is tweeërlei. Ten eerste is het de kans op een vertraagde economische groei in Europa nu er in diverse landen weer sprake is van lockdowns vanwege de oplaaiende coronapandemie en oplopende gasprijzen als gevolg van de opschorting van de goedkeuring van het Nord Stream 2-project. Ten tweede doet de inactieve houding van de ECB ten opzichte van de oplopende inflatie een stevige duit in het zakje. Het feit dat de ECB met de armen over elkaar blijft zitten terwijl de inflatie ook in Europa stevig oploopt, maakt beleggers voorzichtig. De markten verwachten dat de ECB minder snel zal ingrijpen met een verhoging van de rente indien het uit de hand zal lopen. Daarom wordt er in Europa slechts één rentestap van 10 basispunten ingeprijsd voor volgend jaar, terwijl dit er in de Verenigde Staten dus drie zijn van 0,25 procent elk.

Flinke kaspositie voor HAL

Gisteravond kwam investeringsmaatschappij HAL Holding met een persbericht. Gedurende de eerste negen maanden van 2021 is de nettovermogenswaarde gestegen vanwege de gestegen aandelenkoersen van de belangen die HAL aanhoudt. Per ultimo september bedroeg de nettovermogenswaarde per aandeel 154,11 euro. Dit is een stijging van 4,18 euro (2,8 procent) per aandeel sinds ultimo 2020. In de periode tot afgelopen 19 november daalde de waarde weer ietsjes (1,27 euro per aandeel) zodat de huidige netto vermogenswaarde ongeveer 152,84 euro bedraagt. Op de beurs noteert het aandeel circa 144,60 euro zodat er nog immer sprake is van een disagio.

Aan het begin van afgelopen kwartaal werd dan uiteindelijk het belang van 76,72 procent in GrandVision verkocht aan EssilorLuxottica. De totale overnamesom bedroeg 5,5 miljard euro en de netto boekwinst bedroeg 3,5 miljard euro. HAL hield het belang in GrandVision sinds 1996. De investering heeft sindsdien totaal een netto opbrengst opgeleverd van 7,5 miljard euro. Dit is een rendement van 21 procent per jaar.

Als gevolg van de verkoop van het belang in GrandVision bedroeg de liquiditeitspositie van HAL een forse 5,9 miljard euro per 30 september jongstleden. Dit bedrag wordt voor 95 procent aangehouden in investment grade obligaties met een gemiddelde looptijd van minder dan twee jaar en in bankdeposito’s. De overige 5 procent is belegd in aandelen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten