Kosten vermogensbeheer

De kosten van Fintessa voor het beheren van uw vermogen variëren. We vragen in elk geval geen vergoeding voor alle kennismakings- en intakegesprekken, ongeacht of u wél of geen cliënt van Fintessa wordt. Zelfs een beoordeling van uw huidige effectenportefeuille is bij ons gratis. Deze second opinion kan al heel veel waard zijn! Besluit u cliënt bij ons te worden, dan betaalt u transactiekosten voor uw beleggingsportefeuille aan de depotbank waar u uw rekening aanhoudt. Daarnaast brengen wij u ieder kwartaal een vast percentage als beheervergoeding in rekening voor onze dienstverlening waarin professionaliteit, objectiviteit en persoonlijke betrokkenheid centraal staan.

Provisie over transacties

Als u cliënt bent, dan betaalt u aan onze depotbank provisie over de transacties die Fintessa voor uw beleggingsportefeuille uitvoert. Goed om te weten: wij ontvangen over deze door de depotbank in rekening gebrachte kosten geen retourprovisie. Bekijk hier de exacte provisietarieven en de banking fee zoals InsingerGilissen hanteert en bekijk hier de exacte provisietarieven en de banking fee zoals Van Lanschot Kempen hanteert.

Kosten vermogensbeheer door Fintessa

Fintessa rekent voor het beheren van uw vermogen een vergoeding na afloop van ieder kwartaal over het aan ons toevertrouwde vermogen. Daarnaast brengen we kosten in rekening voor het versturen van de kwartaalrapportages per post of e-mail.

Vergoedingen vermogensbeheer

Wij vragen de volgende vergoedingen over het door ons beheerde vermogen:

  • tot € 1 mln: 0,4% ex BTW per kwartaal
  • tussen € 1 en € 1,5 mln: 0,3% ex BTW per kwartaal
  • vanaf € 1,5 mln: 0,25% ex BTW per kwartaal

Administratiekosten en rapportages

Als standaard onderdeel van de dienstverlening rapporteert Fintessa u over de stand van zaken. We brengen daarvoor een vast bedrag aan administratiekosten van € 30,00 excl. btw per kwartaal achteraf in rekening als u kiest voor verzending per post. Als u uw rapportages per e-mail wilt ontvangen, dan verlagen we dit vaste bedrag naar € 15,00 excl. btw per kwartaal. Daar bovenop houden wij u, zo vaak als u dat wilt, nauw betrokken bij de resultaten en ontwikkelingen.

Vergelijkende kostenmaatstaf (VKM)

Bekijk onze vergelijkende kostenmaatstaf voor een overzicht van de totaal te verwachten kosten bij Fintessa Vermogensbeheer over de periode van één jaar.

Rendement na kosten

Het spreekt voor zich dat er een verschil is tussen rendement met of zonder kosten. Wij hebben een voorbeeld van rendementen in kaart gebracht per risicoprofiel om inzichtelijk te maken wat de kosten voor impact hebben op het rendement.
Het risicoprofiel betreft het risico dat u bereid bent te lopen, mede afhankelijk van de periode waarin u wilt en kunt beleggen.

Selecteer een profiel hieronder voor een overzicht van het rendement na kosten.

Na het klikken komt u op een pagina terecht met grafieken die zijn bepaald op een inleg van €250.000.

Meer over de tarieven

Wilt u meer informatie over de kosten bij Fintessa Vermogensbeheer of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze dienstverlening, wat het u kost en op de langere termijn kan opleveren!