Beloningsbeleid Fintessa

Fintessa heeft een beheerst beloningsbeleid dat passend is bij de maatschappelijke functie van de onderneming.

De kenmerken van het beloningsbeleid zijn als volgt:

De eigenaren/bestuurders van Fintessa stellen zich gelijk aan de werknemers van Fintessa en ontvangen maandelijks een vast salaris. Dit salaris is afgestemd op de functie en competenties van de medewerker. Wanneer de ontwikkelingen bij Fintessa hiertoe aanleiding geven, is het daarnaast mogelijk dat een werknemer één keer per jaar een inzetbonus ontvangt.

Deze variabele beloning is te allen tijde beheerst en passend. Deze mag en zal zeker niet aanzetten tot ongewenst gedrag als het nemen van onverantwoorde risico’s. De bonus wordt gebaseerd op een aantal criteria, waarbij niet-financiële criteria de meerderheid vormen. De duurzaamheidsrisico’s waaraan de vermogensbeheerportefeuilles blootstaan en de mogelijke impact daarvan, hebben geen invloed op het beloningsbeleid van Fintessa. Daarnaast bedraagt het totaal aan bonussen niet meer dan 20% van het totale jaarbedrag dat aan vaste beloningen wordt uitgekeerd. Daarmee voldoet Fintessa ook aan de wettelijke bepalingen.

De beloning van de eigenaren/bestuurders wordt jaarlijks besproken met en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De beloning van werknemers wordt bepaald en goedgekeurd door de directie (de eigenaren/bestuurders). Daarbij wordt tevens beoordeeld of de totale beloningen geen risico vormen voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.  Met betrekking tot de variabele beloningen, verifieert de Compliance Officer vóór de daadwerkelijke toekenning of de eventuele toegekende bonussen voldoen aan het beloningsbeleid.

De wet verplicht ons tevens om te vermelden of een enkele persoon of aandeelhouder binnen Fintessa een beloning boven een miljoen euro ontvangt.