Klachtenregeling Fintessa

Fintessa doet er alles aan om het vertrouwen dat onze klanten ons geven waar te maken. Integriteit en transparantie zijn daarbij leidende kernwaarden. Toch kan het voorkomen dat een klant ontevreden is over onze dienstverlening. In dat geval kan er een klacht worden ingediend. Hieronder vindt u hierover nadere informatie.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening kunt u die schriftelijk of per email (info@fintessa.nl) bij ons indienen. Een klacht dient binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan te worden ingediend.

Fintessa stuurt binnen een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging in de vorm van een email.  Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid af te handelen.

Niet eens met de afhandeling?

Bent u het niet eens met de klachtafhandeling door Fintessa dan kunt u twee dingen doen.

  1. U kunt een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Fintessa is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna Kifid). U kunt pas een klacht indienen bij het Kifid nadat u de betreffende klacht eerst aan Fintessa heeft voorgelegd. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld of bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u zich wenden tot het Kifid. U kunt zich wenden tot het Kifid wanneer u per brief op de hoogte bent gebracht dat Fintessa geen oplossing ziet voor uw klacht of als Fintessa binnen zes weken niet heeft gereageerd op uw klacht. Binnen Kifid doorloopt de klacht vervolgens een aantal fasen. Lees meer over de procedure op de website van het Kifid (www.kifid.nl).

  1. U kunt naar de rechter stappen.

Bent u het niet eens met het oordeel van Kifid dan kunt u naar de rechter stappen. U kunt ook meteen naar de bevoegde rechter gaan, zonder eerst naar het Kifid te gaan. Belangrijk om te weten: als u meteen naar de rechter gaat, kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het Kifid. Het klachteninstituut mag namelijk geen klachten in behandeling nemen die al door een bevoegde rechter behandeld zijn.