Auteur: Jan-willem Nijkamp    Datum: 11-01-2023

Asset allocatie blijft belangrijk

Rampjaar voor neutrale portefeuilles

Het afgelopen jaar was niet alleen rampzalig voor beleggers in aandelen. Ook voor obligatiebeleggers was 2022 een jaar om snel te vergeten. De hoge inflatie en de sterk opgelopen rente leidden tot forse verliezen op beide asset classes. Daarmee was vorig jaar uniek. De jarenlange negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties bleek opeens verdwenen. Volgens vermogensbeheerder BlackRock realiseerden neutrale beleggingsportefeuilles hun slechtste rendementen sinds 1999. De
zogenaamde 60/40-portefeuilles – 60 procent aandelen en 40 procent obligaties – leden een verlies van 17 procent.

60/40-formule

De welbekende 60/40-formule vormt al jaren de hoeksteen onder de meeste beleggingsportefeuilles. Zowel voor particuliere als institutionele beleggers. Deze verdeling is uiteraard niet heilig. Neutrale portefeuilles kunnen bijvoorbeeld ook een 70/30 of een 50/50-verdeling hebben. Daarnaast zijn er meer asset classes. Denk aan vastgoed, grondstoffen, hedgefondsen en private equity.

Negatieve correlatie

De gedachte achter een goede diversificatie van het vermogen over verschillende assets is gebaseerd op het feit dat ze niet in dezelfde richting bewegen. Iedere fase van de economie wordt gekenmerkt door verschillende performances van de diverse assets. Aandelen zijn superieur in een bullmarket terwijl obligaties en cash in een bearmarket te prefereren zijn. De verschillende assets hebben de neiging tegen elkaar in te bewegen. Of elkaar in ieder geval niet te overlappen. Er is weinig correlatie of deze is zelfs negatief.

Een breuk met het verleden

Deze filosofie lag ten grondslag aan het gemiddelde rendement van 7 procent per jaar sinds 1999 voor neutrale portefeuilles. Het afgelopen jaar vormde met deze trend een duidelijke breuk. Alleen beleggers in grondstoffen hadden aan het eind van het jaar een tevreden grijns op hun gezicht. Betekende 2022 het einde van deze jarenlange succesvolle strategie? Moeten beleggers nu de inflatie en de rente niet langer historisch laag zijn op zoek naar een andere strategie?

Asset allocatie bepaalt het rendement

Dat valt te bezien. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het rendement op beleggingen voor het grootste gedeelte wordt bepaald door de verdeling over de verschillende assets, de asset allocatie. De meningen zijn hierover verdeeld, maar naar schatting bepaalt de asset allocatie ten minste 80 procent van het rendement. Daarmee is de asset allocatie veel belangrijker dan de selectie van individuele aandelen.

Verschillende economische sectoren

Heeft het dan geen zijn meer om u druk te maken in welke aandelen u zou moeten gaan beleggen? Zeker wel. Tussen de allocatie van de middelen en de individuele aandelenselectie zit immers nog een stap. Nadat bepaald is hoeveel u in aandelen wilt gaan beleggen is de verdeling over de verschillende economische sectoren van groot belang. Index-samenstellers als MSCI en Standard & Poor onderscheiden in totaal elf verschillende economische sectoren. Denk onder meer aan technologie, energie, consumentengoederen, financials en farmacie. 

De enige free lunch

Iedere sector reageert weer anders op de verschillende fases van een economische cyclus. Technologiefondsen outperformden jarenlang in een opgaande economie terwijl consumentengoederen en nutsbedrijven het relatief goed doen in een neergaande economie. Een spreiding van het vermogen over deze verschillende sectoren reduceert het risico. Op Wall Street wordt spreiding wel de enige free lunch genoemd.

Niet alleen maar winnaars

Binnen die verschillende sectoren kan geschoven worden met de weging. Een overweging in de ene en een onderweging in de andere. Het negeren van sectoren verhoogt echter het risico weer. Het voorspellen van een draai van de economische cyclus bleek in het verleden op zijn zachtst gezegd erg moeilijk. Een portefeuille belegt in alle sectoren zit altijd goed. Dat betekent echter ook dat er altijd verliezers in de portefeuille zullen zitten. Een belegger met alleen maar winnaars in zijn portefeuille lijkt goed bezig, maar neemt feitelijk teveel risico. Vroeg of laat volgt een harde afstraffing.

De belangrijkste beslissing

De asset allocatie geldt dus als de belangrijkste beslissing voor een belegger in het realiseren van een rendement. Hoeveel wordt belegd in aandelen, obligaties, vastgoed en cash? En eventuele andere assets? De volgende beslissing is de verdeling binnen deze assets over de verschillende sectoren. Tenslotte komt pas de individuele aandelenselectie aan de orde. De beslissing om bijvoorbeeld in halfgeleiders te beleggen is veel belangrijker dan het besluit of dat nu ASML, TSMC of Nvidia zou moeten zijn. In een geglobaliseerde economie is daarnaast de locatie van een bedrijf minder belangrijk dan de sector waar het uit afkomstig is.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten