Auteur: Joop van de Groep  Datum: 21-07-2023

Blue-chips versus Big Tech

Aankomende week is het weer de beurt aan de centrale banken van de Verenigde Staten en Europa om een rentebesluit te nemen. Beide monetaire beleidsbepalers lopen tegen het einde van de renteverhogingscyclus aan. De ontwikkelingen van de economische data, denk hierbij aan de inflatie(verwachtingen), economische groeiprognoses en arbeidsmarktcijfers, zullen bepalend zijn voor de richting van het monetaire beleid.

Gisteren heeft de Philadelphia Fed gemeld dat de industriële activiteiten in de regio tegen de verwachtingen in niet noemenswaardig zijn hersteld. De index steeg fractioneel van -13,7 naar -13,5.
Een negatieve stand van de index wijst op economische krimp. Meer negatief economisch nieuws kwam gisteren van de Conference Board inzake de leidende indicatoren (LEI-index) voor de Amerikaanse economie. De index daalde in juni met 0,7 procent. Dit is de vijftiende maand op rij dat de index een daling liet zien. Voor een dergelijke lange reeks van dalingen moeten we terug naar de jaren 2007 en 2008. Destijds veroorzaakte de kredietcrisis een zware economische recessie. Het onderzoeksbureau acht het waarschijnlijk dat de Amerikaanse economie vanaf dit kwartaal tot het eerste kwartaal volgend jaar in een recessie zal belanden. De conjunctuurbarometer is het afgelopen halfjaar gedaald met 4,2 procent en voorspelt voor het komende halfjaar economisch guur weer. 

De Amerikaanse monetaire beleidsbepalers zouden, na de renteverhoging met 25 basispunten volgende week woensdag, kunnen aangeven dat hiermee de piekrente vooralsnog is bereikt.

Stora Enso

Op 20 april jongstleden verlaagde Stora Enso de verwachtingen voor dit jaar als gevolg van de snel verslechterende marktomstandigheden. Voor het lopende kwartaal wordt nog geen verbetering verwacht omdat de inflatie hoog blijft, de rentelasten toenemen en het consumentenvertrouwen op een laag niveau ligt. De houtmarkt blijft krap omdat de vraag naar hout om daarmee energie op te wekken sterk is en het aanbod van hout uit Rusland beperkt wordt. Dit betekent dat de marges op de houtproducten onder druk blijven staan.

Bij de afnemers van verpakkingsmateriaal blijft de vraag beperkt omdat de in de coronaperiode opgebouwde voorraden worden afgebouwd. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 22 procent van 3,1 miljard euro naar 2,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 93 procent van 505 miljoen naar 37 miljoen euro. Dit alles resulteerde in een netto verlies van 253 miljoen euro. 

Om het tij te keren is Stora bezig met het reorganiseren van de organisatiestructuur. De desinvesteringen worden dit halfjaar afgerond. De beslissingsbevoegdheid wordt gedecentraliseerd en er wordt gesneden in de kosten. Stora hoopt met de reorganisatie het bedrijfsresultaat jaarlijks met 110 miljoen euro te verbeteren. Het ontbreken van enig perspectief op herstel van de winstgevendheid bij Stora dit jaar zorgde ervoor dat de beleggers het aandeel in Helsinki vandaag links lieten liggen.

Wall Street gemengd beeld

Gisteravond sloten de aandelenbeurzen op Wall Street verdeeld. De Dow Jones index sloot 0,47 procent hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,68 procent lager en de technologiebeurs Nasdaq deed een behoorlijke stap terug met ruim 2 procent. De omvang outperformance van de blue-chips in de Dow ten opzichte van de Nasdaq is sinds februari 2022 niet zo groot geweest (circa 2,5 procent). Winstneming door beleggers naar aanleiding van cijfers van Tesla en Netflix en de herweging van de Nasdaq 100 index aanstaande maandag zijn hier mede debet aan. 

 

 

 

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten