Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 12-07-2021

Een historische winstsprong

Vanaf morgen zullen de beursgenoteerde bedrijven hun resultaten rapporteren over het afgelopen tweede kwartaal. Voor de 500 bedrijven die gezamenlijk de S & P 500-index uitmaken wordt een winstgroei verwacht van ruim 64 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Wanneer de winst daadwerkelijk met een dergelijk percentage groeit zou dat het beste kwartaal worden sinds het vierde kwartaal van 2009. Dat was toen de beurzen herstelden van de kredietcrisis. Het zou ook beter zijn dan het eerste kwartaal, dat met een winstgroei van 52 procent ook al buitenproportioneel was.

Grote banken

De zes grote banken in de Verenigde Staten zullen deze week aftrappen met een verwachte winstgroei van gezamenlijk 116 procent. Dat lijkt fenomenaal goed, maar deze winstgroei bestaat hoofdzakelijk uit het laten vrijvallen van in de crisis getroffen voorzieningen voor slechte leningen. Nu het ergste van de pandemie achter ons lijkt te liggen kunnen de getroffen voorzieningen weer vrijvallen. De crisis heeft uiteindelijk minder hard huisgehouden dan aanvankelijk gedacht werd. Onder de oppervlakte maken beleggers zich echter toch wel enige zorgen over de grote Amerikaanse banken.

Omzetdaling

Zo wordt er een omzetdaling van zo’n 5 procent verwacht. In de Verenigde Staten lijkt het tempo van de economische groei namelijk af te nemen met als resultaat een afnemende kredietvraag. Beleggers hebben daar reeds een voorschot op genomen getuige de koersdaling van de KBW-index. De KBW-index is een bankenindex met daarin 24 Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Northern Trust en Bank of New York Mellon. Deze index is sinds begin juni met 8 procent gedaald. In deze periode is de brede S & P 500-index met 4 procent gestegen. Banken liggen dus al enige tijd uit de gratie..

Krimpende rentemarge

Beleggers maken zich vooral zorgen over het feit of banken wel in staat zijn de hun toevertrouwde gelden winstgevend uit te zetten in de vorm van nieuwe kredietverlening. Want geld stroomt er genoeg door het financiële stelsel door de grootschalige operaties van de Federal Reserve. De rente op 10-jaars staatsleningen is sinds de piek van begin mei echter behoorlijk gedaald. De rentemarge voor banken is daardoor flinterdun geworden. Een beetje hetzelfde verhaal als in de Europese Unie dus.

Peak earnings

Volgens Goldman Sachs heeft deze rentemarge in het tweede kwartaal zijn dieptepunt bereikt. Niet dat deze daarna meteen weer zal gaan oplopen, maar een verdere daling wordt er niet meer verwacht. Het dieptepunt in de rentebaten ligt vanaf nu dus achter ons. De grote vraag is nu wanneer de rentemarge weer gaat groeien. Daar is een sterke economie voor nodig en een oplopende rente. En juist daar lijkt het aan te schorten. Het tweede kwartaal zal uitzonderlijk goed worden - voor het overgrote deel van het Amerikaanse bedrijfsleven – maar wellicht wordt het zo goed dat overtreffen niet meer mogelijk is. De term peak earnings is reeds gevallen. Niet dat de winsten daarna zullen instorten, maar de groei zal naar alle waarschijnlijkheid afnemen.

Koersreactie

Het is daarom erg interessant om te zien hoe de beleggers zullen gaan reageren op de bedrijfsresultaten van de komende weken. De verwachtingen liggen zoals gezegd erg hoog en de kans op teleurstellingen is daarmee toegenomen. Beleggers moeten de komende tijd niet vreemd opkijken wanneer een bedrijf prachtige resultaten rapporteert, maar dat de koers van het aandeel in reactie daarop daalt. Een forse koerscorrectie hoeft niet verwacht te worden, maar het zou zo maar kunnen dat we de meeste koerswinsten voorlopig gehad hebben dit jaar.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.