Auteur: Joop van de Groep Datum: 30-07-2021

Datacenters Equinix in 2030 klimaatneutraal

Datacenterspecialist Equinix bezit een portefeuille van meer dan 200 datacenters wereldwijd. Het bedrijf biedt verschillende diensten aan zoals: serverruimte in datacenters, snelle internetverbindingen en connectiemogelijkheden met servers van andere bedrijven. Equinix bouwt zelf datacenters of neemt datacenters over waar het zijn eigen businessmodel kan toepassen. De expansie is nodig om aan de stijgende vraag naar het gebruik van data en de (bedrijfsmatige) digitale transformatie te kunnen voldoen. In het afgelopen kwartaal steeg de genormaliseerde omzet met 8 procent iets harder dan de verwachtingen op jaarbasis. Voor de 74e keer op rij was er sprake van een groei van de kwartaalomzet. De operationele winst daalde met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal als gevolg van extra afschrijvingen op de net geopende IBX-datacenters. Daarnaast stegen de uitgaven aan de gebouwen en werden de herstel- en onderhoudskosten hoger.

Op jaarbasis steeg het aangepaste bedrijfsresultaat met 11 procent tot 797,3 miljoen dollar, dit is aanzienlijk meer dan de marktverwachtingen van 781,4 miljoen dollar. Equinix heeft voor de tweede keer dit jaar de omzetverwachtingen voor heel 2021 verhoogd. Ook het aangepaste bedrijfsresultaat werd opwaarts bijgesteld omdat de vraag naar dataverkeer van ondernemingen krachtig is. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen is drie jaar geleden een vijfjarenplan opgesteld om in totaal 1 miljard dollar te investeren in nieuwe datacenters wereldwijd. Equinix heeft in het afgelopen kwartaal een aantal mijlpalen bereikt. Het bedrijf is opgenomen op plaats 461 in de Fortune 500 lijst van grootste Amerikaanse bedrijven. In mei is de kredietwaardigheid door twee ratingbureaus verhoogd en voor de tweede keer op rij is Equinix uitgeroepen tot “state of the art” datacenter ontwerper.

Op 16 juni jongstleden heeft de datacenterspecialist, als eerste in de sector, zich gecommitteerd om per 2030 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstelling te kunnen realiseren heeft Equinix tot op heden voor 3,7 miljard dollar ‘groene obligaties’ uitgegeven. Citigroup heeft naar aanleiding van de cijfers het koersdoel verhoogd van 834 naar 957 dollar, dit is goed voor een opwaarts potentieel van 22 procent.

Debuut

In onze effectenportefeuilles zijn recent twee nieuwe aandelenposities opgenomen, namelijk EssilorLuxottica en Schneider Electric. Beide bedrijven kwamen vanochtend met de kwartaalcijfers.

EssilorLuxottica

Het Frans-Italiaanse brillenconcern heeft recent Grandvision, bekend van Pearle en Eye Wish, overgenomen. De producent van lenzen en brillen heeft met deze strategische overname het retailnetwerk verder uitgebreid. De omzet in het tweede kwartaal is op vergelijkbare basis met 9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Vanwege de sluiting van de winkels vorig jaar worden de cijfers met 2019 vergeleken. Ieder nadeel heeft z’n voordeel. Door de sluiting van de winkels zijn de online verkopen gestegen met 66 procent en maken nu ongeveer 9 procent van de totale omzet uit. Mede hierdoor is de operationele marge met 130 basispunten gestegen naar 18,5 procent. Het afgelopen halfjaar is de vrije kasstroom uitgekomen op een record van 1,2 miljard euro. Voor de tweede helft van dit jaar heeft EssilorLuxottica de outlook voor zowel de omzet als de aangepaste winst verhoogd. Werd er eerst nog uitgegaan van vergelijkbare cijfers met 2019, vanochtend is dit naar boven bijgesteld met een groei van 5 procent. ’s Werelds grootste brillenproducent heeft zich met zijn duurzaamheidsprogramma ‘Eyes on the planet’ ten doel gesteld om per 2025 klimaatneutraal te zijn.

Schneider Electric

De elektrotechnisch installateur, gespecialiseerd in digitale transformatie van energievraagstukken en automatisering, heeft een record halfjaar achter de rug wat betreft omzet, winstgevendheid en vrije kasstroom. Het eerste half jaar is de omzet uitgekomen op 13,8 miljard euro, dit is 6 procent meer dan de vergelijkbare periode in 2019. De brutowinst is gestegen naar een record van 5,7 miljard euro met een brutomarge van 41,4 procent. De aangepaste operationele marge is met 350 basispunten toegenomen naar een recordstand van 17,1 procent.

Vanwege het sterke eerste halfjaar heeft het management de outlook voor zowel de omzet als de winstgevendheid voor de rest van het jaar naar boven bijgesteld. Vanwege de sterk toegenomen vrije kasstroom wordt het aandeleninkoopprogramma ter grootte van 1,5 tot 2 miljard euro weer opgestart en naar verwachting afgerond in 2022.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.