Auteur: Jan-willem Nijkamp  Datum: 07-02-2023

De winsten dalen maar de koersen stijgen

Banenrapport dreunt nog na

Het banenrapport van afgelopen vrijdag dreunt dagen later nog na op de beurzen. De verrassend sterke arbeidsmarkt bleek een koude douche voor beleggers. De rente loopt plots weer op en de aandelen nemen gas terug. Voor de Federal Reserve zou het rapport een aanleiding kunnen vormen zijn beleid van monetaire verkrapping voorlopig nog niet te beëindigen. Het cijfer viel echter op een moment dat de euforie op de beurs even geen grenzen leek te kennen. De koersen waren sinds de jaarwisseling behoorlijk opgelopen. Een correctie was niet zo vreemd.

Winstdaling verwacht

De sterke start van het jaar kwam voor veel beleggers als een surprise. De stemming op de beurs was aan het begin van het jaar nog rijkelijk somber. De inflatie was weliswaar dalende, maar nog steeds aan de hoge kant. De oorlog in Oekraïne duurt maar voort en er werd alom rekening gehouden met een economische recessie. De verwachtingen voor dit kwartaalcijferseizoen waren dan ook niet erg hooggespannen. Er werd een winstdaling voor de 500 bedrijven uit de S&P 500 van ruim 4 procent verwacht. Het zou de eerste winstdaling zijn sinds de Covid-periode. 

Sterk begin van het jaar

Hoe anders zou het lopen. De markten schoten het nieuwe jaar uit de startblokken en na goed een maand noteerden sommige indices al winsten met dubbele cijfers. De grootste verliezers van het afgelopen jaar bleken nu opeens de grote winnaars. Uitgerekend de vorig jaar hard getroffen technologiesector voert de rally aan. Vorige week bereikte de S&P 500-index een stand van 4180 punten. Dat is opmerkelijk. In maart vorig jaar begon de Federal Reserve aan zijn indrukwekkende serie renteverhogingen. De rente is in een jaar tijd van nul naar 4,75 procent verhoogd. Toen de centrale bank voor het eerst de rente verhoogde stond de index op ..… 4180 punten. Hebben renteverhogingen dan minder impact op de beurs dan alom wordt aangenomen?

Bedrijfsresultaten over het 4e kwartaal 

De helft van de bedrijven uit de S&P 500 heeft inmiddels zijn bedrijfsresultaten gerapporteerd. Van deze bedrijven overtrof 70 procent de winstverwachting en 61 procent de verwachte omzet. Dat lijkt aardig, maar over de hele linie zijn de winstverwachtingen verder gedaald. Van 4,1 procent aan het begin van het kwartaal naar 5,3 procent verlies nu. Daar de belangrijkste bedrijven hun resultaten reeds hebben gepubliceerd lijkt dit seizoen dus op een verlies uit te draaien.

De waarderingen lopen op

Terwijl de winsten met ruim 5 procent daalden stegen de koersen echter met ruim 7 procent. De koersstijging was dus volledig het gevolg van oplopende waarderingen. Waar de gemiddelde PE van de aandelen uit de S&P 500 begin januari nog 16,5 was bedroeg deze afgelopen week 18,4. Beleggers hadden dus zo’n 11 procent meer over voor dezelfde aandelen als een maand eerder. Dat ondanks de gedaalde winsten.

Rally in PE’s

Deze rally in PE’s heeft alles te maken met de ruimere hoeveelheid aan liquiditeiten in de markten. Volgens Fed-gouverneur Powell is er de afgelopen maanden verkrapt maar het tegendeel lijkt het geval. Omdat de markten de Fed niet langer geloven zijn de dollar en de rente gedaald, gunstig voor de multinationals in de VS. De risico-opslag op hoogrenderende obligaties daalde ook en de aandelenkoersen zijn gestegen.

Winstmarges onder druk

Analisten hebben hun verwachtingen voor het volgende kwartaal met ruim drie procent verder naar beneden bijgesteld. Dat is niet zo vreemd. Enerzijds neemt de inflatiedruk af. Bedrijven hebben daardoor minder ruimte om hun winstmarges op te krikken. Anderzijds neemt de loonsom wel toe. De winstmarges zullen onder druk komen. Een winstrecessie is niet uitgesloten. De winsten zullen in ieder geval minder snel meevallen. Eén van de motoren achter een voortzetting van deze rally lijkt te sputteren. De andere, de rente, blijft afhankelijk van de inflatie. Hierover zijn de markten vooralsnog optimistischer.

Voortzetting rally vereist aantrekkende winsten

Het jaar ging verrassend sterk uit de startblokken. Voor een voortzetting van deze rally zijn een gezonde winstontwikkeling en op zijn minst geen sterk stijgende rente nodig. Een dalende rente jaagt de PE’s omhoog, maar op zeker moment is ook meer winstgevendheid nodig om de vaart erin te houden. Maar misschien blijft het dit jaar niet alleen bij een verrassend sterke start.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten