Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 31-08-2021

Draagt ESG bij aan een schonere wereld?

CO2-prijs blijft maar stijgen

Twee weken geleden werd in ons beursbericht de aandacht gevestigd op de lucratieve handel in emissierechten. Tegen de achtergrond van het recente rapport van de Verenigde Naties over het klimaat werden beleggers geattendeerd op de snel oplopende prijs voor het recht om CO2 uit te stoten. Deze is het hele jaar al aan een opmerkelijke stijging bezig. Nu zult u zeggen, wat stijgt er tegenwoordig nou niet? Maar de vraag naar emissierechten blijft maar toenemen. Gisteren steeg de prijs voor het recht om een ton CO2 uit te stoten in Europa voor het eerst uit boven de 60 euro. Enerzijds lijkt dat gunstig voor de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen, anderzijds is deze forse prijsstijging het gevolg van ontwikkelingen die niet erg bijdragen aan een schonere wereld.

Hoge gasprijs

De verdubbeling van de emissieprijs – begin dit jaar was de prijs nog 30 euro - lijkt vooral het gevolg van de hoge gasprijs. Door een samenloop van omstandigheden is de prijs voor de minst vervuilende fossiele brandstof sinds begin vorig jaar enorm opgelopen. Werd er 18 maanden geleden nog 2,23 dollar voor een gascontract (10.000 MMBtu) neergeteld, vandaag is dat 4,32 dollar. Bijna een verdubbeling dus. Dit is de laatste dagen onder meer het gevolg van orkaan Ida die de Golf van Mexico teistert. De strubbelingen rondom het realiseren van Nordstream 2 en de afgenomen Russische gastransporten spelen echter een veel grotere rol. Door de koude en lange winter waren in de Europese Unie de gasvoorraden al aanmerkelijk lager dan gebruikelijk.

Steenkool

Als gevolg van deze hogere gasprijs zijn gasgestookte elektriciteitscentrales een stuk duurder geworden. En wat doen deze centrales? Jawel, ze gaan over op een minder dure brandstof, steenkool. Ook het feit dat de windsnelheden in 2021 flink lager waren dan in 2020 droeg bij aan de omschakeling naar kolen. Uit de resultaten van de beursgenoteerde energieproducenten bleek dat het aandeel van steenkool fors was toegenomen. Kolen zijn zoals bekend echter een stuk minder vriendelijk voor het milieu dan bijvoorbeeld aardgas. De prijs van steenkool zit dit jaar behoorlijk in de lift. Uitgerekend op een moment dat men wereldwijd de CO2 uitstoot met man en macht probeert te reduceren stijgt de vraag naar steenkool. En daarmee de vraag naar het recht om CO2 te mogen uitstoten. En niet zo’n beetje ook. De Energy Information Administration (EIA) verwacht dat de kolenconsumptie door Amerikaanse elektriciteitsproducenten dit jaar met 17 procent toeneemt.

Meer in plaats van minder uitstoot

De kolenprijs stijgt omdat de vraag toeneemt en het aanbod juist krimpt. Banken en grote institutionele beleggers doen immers steeds meer hun best aan ESG-normen te voldoen. Mijnbouwers die veel kolen uit de grond halen zijn bijvoorbeeld niet erg populair meer. Die kunnen steeds minder op gelden voor nieuwe investeringen rekenen. Het bizarre resultaat is echter dat het streven naar een schonere wereld juist bijdraagt aan een wereld waarin meer in plaats van minder CO2 wordt uitgestoten. Het verdergaande herstel uit de pandemie zal daar op korte termijn niet echt verandering in brengen.

CO2-winnaars

Wie zijn de winnaars van deze ontwikkelingen? De mijnbouwers die de steenkool uit de grond halen. De prijs lijkt voorlopig nog wel even verder te kunnen stijgen. Daarnaast de producenten van aardgas. Maar dat zijn beiden vervuilers. Beter voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen is de steeds verder oplopende prijs om een ton carbon uit te mogen stoten. Een hogere emissieprijs dwingt de energieverslindende bedrijven om schoner te gaan produceren. Een hogere emissieprijs is ook goed voor de beleggers in de rechten. Vreemd genoeg is het Nederlandse beleggers door de toezichthouder niet toegestaan te beleggen in de enige ETF in deze emissierechten. Die blijft maar stijgen. Maar helaas, het is een ETF met een notering aan de NYSE. Het is wachten op een Europese versie.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.