Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 21-10-2021

Een bullmarket in grondstoffen, dan toch?

 

De prijzen stijgen

Welke maatstaf voor inflatie men ook neemt, uit alles blijkt dat de prijzen stijgen. De 10-jaars break-even inflatieverwachting in de Verenigde Staten – gebaseerd op inflation-linked obligaties – bedraagt momenteel 2,62 procent. Zo hoog is deze verwachting sinds 2012 niet meer geweest. Grote producenten van consumptiegoederen die dezer dagen hun kwartaalcijfers rapporteren laten hetzelfde beeld zien. Unilever, Nestlé, Procter & Gamble en ook Danone kwamen allen met dezelfde waarschuwing. Prijzen van grondstoffen stijgen op een manier die we al twee decennia niet meer hebben gezien. Om hun marges op peil te houden zullen ze hun eigen prijzen ook moeten verhogen.

Grondstoffenindex

De grafiek van de index voor grondstoffen – de Bloomberg Commodity index – vertoont een duidelijk beeld: een strakke lijn van linksonder naar rechtsboven. De index, samengesteld uit onder meer energie, industriële- en edelmetalen en landbouwgrondstoffen rendeerde dit jaar reeds met 33 procent. Sinds maart vorig jaar – op het dieptepunt van de pandemie – steeg de index met 75 procent. Afgezet tegen de aandelenindices niet bijzonder, zult u zeggen. Dat is misschien waar. Toch vormt deze prijsstijging een opvallende knik omhoog na een daling van 12 jaar die eraan voorafging. Tussen 2008 en 2020 verloor de index maar liefst driekwart van zijn waarde. En dat in een periode waarin aandelenbeurzen meerdere keren over de kop gingen. 

Niet de pandemie

Deze opleving van de markt voor grondstoffen wordt vaak toegeschreven aan het onverwacht snelle economische herstel uit de pandemie. De vraag naar brandstoffen en goederen verliep nu eenmaal sneller dan het aanbod kon bijhouden. Ook de centrale banken huldigen de opvatting dat deze prijsdisrupties slechts van tijdelijke aard zijn. Toch kan gesteld worden dat – met uitzondering wellicht van de personeelstekorten – deze bottlenecks misschien wel verergerd, maar niet veroorzaakt zijn door de uitbraak van het virus.

Van Big Oil naar Big Tech

Zo maakte bijvoorbeeld de energiesector in 2008 – vlak voor de deconfiture van Lehman Brothers – nog ruim 13 procent uit van de S & P 500-index. Daarna verschoof de aandacht van beleggers steeds meer in de richting van bijvoorbeeld de technologiesector. Momenteel maakt deze laatste sector 27,5 procent uit van de index, terwijl energie nog maar goed is voor 3 procent. Dat ondanks de fors opgelopen energieprijzen en koersen van aandelen van energieproducenten.
Er is sinds de crisis van 2008 eenvoudigweg veel te weinig geïnvesteerd in mijnbouw en energiewinning. Jarenlange onderinvesteringen hebben geleid tot een aanbod dat simpelweg tekortschiet bij een plots sterk oplopende vraag. De grondstoffensector leed destijds aan overcapaciteit, bezweek bijna onder de schuldenlast en was bovendien sterk milieu-onvriendelijk. Daar kwam nog bij dat de ESG-richtlijnen meer investeringen in de sector niet echt bevorderden. Geen wonder dat beleggers Big Tech jarenlang prefereerden boven bijvoorbeeld Big Oil.

Onderinvesteringen

De economie herstelde echter wereldwijd en daarmee de vraag naar grondstoffen. Jarenlange onderinvesteringen hebben bijgedragen aan een krap aanbod. Dat is niet zomaar even verholpen. De sterk gestegen gasprijs leidt al tot meer vraag naar vervangende energie in de vorm van olie en steenkool. Duur aardgas zorgt voor duur kunstmest en stijgende voedselprijzen. Een koude winter zou tot een forse piek in de vraag naar aardgas kunnen leiden. Juist op een moment dat de schalieproductie in de Verenigde Staten, maar ook de gasproductie in Noorwegen en Nederland fors lager is.

Een nieuwe cyclus?

De energietransitie en de er mee samenhangende vraag naar allerlei benodigde grondstoffen – windmolens, zonnepanelen en kernenergie (buiten Nederland wél in opmars) worden ook ergens van gemaakt – zal de tekorten alleen maar verder doen oplopen. Goldman Sachs sprak een jaar geleden reeds van het begin van een nieuwe opgaande cyclus in grondstoffen. De centrale banken mogen de snelle prijsval in bijvoorbeeld hout en ijzererts graag aanwenden om de tijdelijkheid van de gestegen prijzen te benadrukken. Maar misschien zitten we inmiddels al lang en breed in een nieuwe opgaande grondstoffencyclus. Cycli die normaal gesproken een jaar of tien tot twintig kunnen duren.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.