Auteur: Jan-willem Nijkamp     Datum: 21-06-2022

Een hels kwartaal voor beleggers

Berenmarkt

Een snel oplopende obligatierente, matige economische cijfers en hard op de rem trappende centrale bankiers duwden vorige week de aandelenmarkten definitief een berenmarkt in. De AEX-index is  sinds zijn top van november vorig jaar bijna een kwart van zijn waarde verloren. Waar de Nederlandse staat rond de jaarwisseling nog geen rente hoefde te betalen op zijn 10-jaars leningen moet zij nu ruim 2 procent vergoeden. Waar de markten aanvankelijk nog vreesden voor de stijgende inflatie en de ermee gepaard gaande renteverhogingen lijken ze inmiddels in de ban van de vrees voor een economische recessie.

Hoog kopen, laag verkopen

De markten lijken ervan uit te gaan dat de centrale banken de torenhoge inflatie alleen nog maar succesvol kunnen bestrijden door zo hard op de rem te trappen dat een recessie onvermijdelijk is. Door de vrees voor economische krimp is de AEX bijvoorbeeld alle winst sinds de top van voor de corona-uitbraak in 2020 kwijtgeraakt. Waar de prijzen tot eind vorig jaar niet hoog genoeg konden zijn voor de kopers van aandelen, lijken ze nu juist niet laag genoeg voor de verkopers. Hoog kopen en laag verkopen is echter helaas geen recept voor het realiseren van een mooi rendement.

Recessie op komst?

Is nu verkopen omdat men een recessie verwacht een zinvolle strategie? De kans is namelijk vrij groot dat bijvoorbeeld de Amerikaanse economie zich al enige tijd in een recessie bevindt. In het eerste kwartaal kromp de economie immers reeds. De GDP Now van de Atlanta Fed – een doorgaans redelijk betrouwbare voorspeller van de groei van het BNP – verwacht momenteel een nul-groei voor het tweede kwartaal. Met alle zwakke economische cijfers die er nog zullen volgen is de kans reëel dat ook het tweede kwartaal een krimp te zien zal geven.

Beurzen lopen vooruit

Twee kwartalen van krimp duidt op een recessie. Die zal dan officieel ergens in het derde kwartaal bekend worden gemaakt. De beurs loopt in de regel echter zo’n zes tot twaalf maanden op de reële economie vooruit. En zie daar, de beurzen begonnen eind vorig jaar reeds te zakken. Met andere woorden, op het moment dat de recessie officieel een feit zal zijn, staan de beurzen al 25 procent lager. Omgekeerd zullen de beurzen ook ruim anticiperen op het einde van een recessie.

De 15e

Deze berenmarkt is al weer de 15e sinds de Tweede Wereldoorlog. Gemiddeld stond de beurs na intrede van de berenzone de vorige 14 keer een jaar later overigens 22 procent hoger. Laag kopen kan weliswaar te vroeg getimed zijn, maar blijkt uiteindelijk dus wel lonend. De koersen staan niet voor niets zo laag. Er is een overaanbod van slecht nieuws. Het sentiment onder beleggers blijkt uit de statistieken uitzonderlijk somber. Beleggers die erg somber zijn hebben echter reeds verkocht. De verkopers worden dus schaarser. Een draai is dan doorgaans niet ver meer weg.

Do Not Fight The Fed

Maar nu kopen? De gouden regel op de beurs luidt immers Do Not Fight The Fed. De centrale bank beschikt over oneindig diepe zakken en daar als belegger tegen in gaan heeft weinig zin. En de verwachting is dat de Federal Reserve de rente nog wel enige tijd zal blijven verhogen. Hier tegen in gaan zal het rendement inderdaad weinig goed doen. Het is echter zeer de vraag of de centrale bank het huidige agressieve verkrappende beleid zal kunnen blijven volhouden.

Peak inflation?

Een recessie zal de vraag naar producten immers doen afnemen. De prijzen zullen weer gaan dalen. Bedrijven moeten hun overtollige voorraden tegen dumpprijzen verkopen.  De recente stijging van de consumentenprijzen was grotendeels het gevolg van de weer op stoom komende dienstverlening (vliegtickets!) en stijgende huren. Blijft dat zo in geval van een recessie? Opvallend zijn de recente  dalingen van de energieprijzen in de VS. De prijs voor een vat olie daalde vorige week reeds 9 procent. Aardgas daalde zelfs met bijna 30 procent. Let wel, de prijs voor LNG (vloeibaar aardgas).

Koersen lager dan de winsten

Deze berenmarkt kan best nog wel even voortduren. Maar de beurzen zijn afgelopen week wel erg somber geworden. Historisch bleken dat vaak goede momenten om juist weer wat te gaan kopen. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat de koersen weer fors onder de winstverwachtingen zijn gezakt. Dat bleek de vorige keren steeds een niet onaardig instapmoment

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten