Auteur: Joop van de Groep    Datum: 06-01-2023

Hardliner met pensioen

Eerder deze week werden de Fed-notulen van de laatste beleidsvergadering gepubliceerd. De monetaire beleidsmakers verwachten niet dat de beleidsrente dit jaar zal dalen. Scheidend voorzitter van de Kansas City Fed, Esther George, meldde in een interview op CNBC dat de beleidsrente verder verhoogd moet worden tot boven de 5 procent. De beleidsrente zal op dat hogere niveau moeten blijven tot de monetaire beleidsmakers ervan overtuigd zijn dat de inflatiedoelstelling van 2 procent in zicht komt. Esther George gaat deze maand met pensioen. Hiermee stapt één van de hardliners op. In bijna de helft van de beleidsvergaderingen stemde zij tegen het gewenste monetaire beleid van haar collega’s. Esther George waarschuwde de beleidsbepalers dat zij niet de fout moeten maken om te snel de rente te verlagen. Geef inflatie niet de kans om weer te stijgen! Het ondermijnen van het monetaire beleid is niet goed voor het vertrouwen in de centrale bank. 

Arbeidsmarkt

De ontwikkelingen van de economische activiteiten worden door de beleggers nauwlettend in de gaten gehouden. Vanmiddag om half drie onze tijd worden de belangrijke Amerikaanse arbeidsmarktcijfers gepubliceerd. Gisteren werd bekend dat het aantal steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald met 19.000 naar 204.000. Volgens loonstrookverwerker ADP is de werkgelegenheid in de particuliere sector veel sterker gestegen dan verwacht. In december steeg het aantal banen met maar liefst 235.000. Vooraf werd er rekening gehouden met een toename van 153.000. Hoewel er een kleine kanttekening geplaatst kan worden dat de banengroei niet in alle sectoren heeft plaatsgevonden, laten de banencijfers zien dat de Amerikaanse economie veerkrachtig is. De dienstensector, denk hierbij aan de vrije tijdsbesteding, zakelijke dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg, zijn debet aan de banengroei. In de sectoren handel, transport en nutsvoorzieningen was er sprake van een afname van de werkgelegenheid. Opmerkelijk is dat de banengroei bij kleine en middelgrote bedrijven is uitgekomen op 386.000 en dat daarentegen bij de grotere bedrijven, met meer dan 500 medewerkers in dienst, er sprake was van een daling van het aantal banen met 151.000. De sterke arbeidsmarktcijfers zorgde voor een negatieve stemming op Wall Street gisteravond. Het is niet verwonderlijk dat de Europese beleggers het kruit drooghouden tot half drie vanmiddag. 

Constellation Brands

De Amerikaanse bierbrouwer en distributeur van alcoholische dranken heeft de eerder verhoogde winstverwachting per aandeel naar 11,20 tot 11,60 dollar gisteren bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers van het gebroken boekjaar 2023 verlaagd naar 11,00 tot 11,20 dollar per aandeel. Hierbij is geen rekening gehouden met de waardedaling van het belang in wietproducent Canopy Growth. 

De verlaging van de winstverwachtingen heeft onder andere te maken met de operationele margedruk in de bierdivisie. De operationele marge daalde met 380 basispunten naar 37,5 procent. De extra inkomsten uit de gestegen omzet waren niet voldoende om de extra kosten op te vangen. De biertak had last van hogere kosten van de grondstoffen, verpakkingen en distributie. Vanwege de geplande sportevenementen in het afgelopen kwartaal zijn de marketingkosten eveneens fors toegenomen. Ook de investeringskosten om de bierproductie op te voeren zorgden voor margedruk.

Het afgelopen kwartaal was er sprake van een sterke vraag naar de populaire biermerken van Constellation Brands. De bierbrouwer is voornemens om de prijzen verder te verhogen en heeft derhalve de omzetgroeiverwachtingen voor het fiscale boekjaar 2023 verhoogd van 8 tot 10 procent naar 9 tot 11 procent. Gisteren sloot het aandeel op Wall Street bijna 10 procent lager. Rekening houdend met de groeiambities en de pricing power van het bedrijf, lijkt deze koersreactie overdreven.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten