Auteur: Dennis van den Brink  Datum: 15-05-2023

Het gesteggel over het schuldenplafond leidt tot pessimisme onder consumenten

Afgelopen vrijdag werd het consumentenvertrouwen gepresenteerd na onderzoek van de Universiteit van Michigan. Dit onderzoek is van belang voor de markt omdat het een indicator is voor consumentenbestedingen en dus een belangrijke rol speelt in de economische activiteit. De economische groei in de Verenigde Staten is voor ongeveer 70 procent afhankelijk van de binnenlandse bestedingen.

Volgens het onderzoek van de Universiteit van Michigan, een maandelijkse enquête onder 500 consumenten, is aangetoond dat het consumentenvertrouwen in de afgelopen maand is verslechterd van 63,5 naar 57,7 punten. Het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste niveau in tien maanden en consumenten en beleggers maken zich zorgen om de mogelijke gevolgen van het politieke gesteggel over het schuldenplafond.

Het Congressional Budget Office heeft vrijdag een waarschuwing afgegeven dat de Verenigde Staten een aanzienlijk risico lopen om binnen de eerste twee weken van juni niet aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast werd ook vermeld dat de betalingsactiviteiten gedurende de maand mei onzeker zullen blijven als het schuldenplafond van 31,4 biljoen dollar niet wordt verhoogd. Mocht de Amerikaanse overheid niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan is de kans groot dat de economie in een recessie belandt. 

Het teruglopende vertrouwen bij beleggers leidt tot een toevlucht naar de dollar. Hierdoor steeg de dollar ten opzichte van de euro, yen en andere valuta, waarbij de grootste stijging sinds september werd genoteerd. Dit was ook terug te zien in de Amerikaanse 10-jaarsrente welke 6,7 basispunten steeg tot 3,46 procent. Opvallend is de grote spread tussen de Amerikaanse 10-jaarsrente en de 6-maandsrente, de rente op een 6-maands staatsobligatie bedraagt momenteel 5,16 procent terwijl de rente op een 10-jaars staatsobligatie momenteel 3,46 procent bedraagt.

De olieprijs is al vier weken op rij gedaald. Dit is terug te zien in de koersdalingen van zowel Shell als Equinor in de afgelopen week. Het koersverlies bij Equinor werd echter enigszins vertekend doordat het aandeel vorige week ex dividend ging. De dalende olieprijs heeft als positief gevolg dat de basis voor het inflatiecijfer gunstiger wordt. Fed-gouverneur Michelle Bowman gaf aan dat de Amerikaanse Centrale Bank waarschijnlijk de rente verder zal moeten verhogen als de inflatie hoog blijft. De consumentenprijsindex (CPI) en producentenprijzen van vorige week tonen aan dat de inflatie langzaam afneemt. Echter de verwachting is dat de inflatie pas in 2025 zal terugkeren naar het beoogde doel van 2 procent.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten