Auteur: Joop van de Groep Datum: 23-07-2021

Inflatie tijdelijk?

Een aantal weken geleden meldde de Europese Centrale Bank (ECB) dat de inflatiedoelstelling is bijgesteld. Sinds 2003 gold als inflatiedoelstelling; minder dan, maar wel in de buurt van de 2 procent inflatie op de middellange termijn. Vanaf nu geldt dat de inflatiedoelstelling op middellange termijn 2 procent is. Met de aanpassing krijgt de ECB meer monetaire ruimte om zowel te hoge als te lage inflatie te managen. De ECB kan vanaf nu een tijdelijke overschrijding toestaan conform het beleid van de Amerikaanse evenknie, de Fed.

Extra monetaire ruimte

Gisteren liet de ECB het huidige ruime monetaire beleid ongemoeid. Het Pandemic Emergency Purchase Program met een omvang van 1.850 miljard euro blijft van kracht tot minstens eind maart volgend jaar of zelfs langer totdat de ECB van mening is dat de coronacrisis achter de rug is. Voorzitter Christine Lagarde gaf in haar toelichting op het rentebesluit met zoveel woorden aan dat de centrale bank gebruik gaat maken van de extra monetaire ruimte die ontstaan is uit de nieuwe inflatiedoelstelling. De verwachting is namelijk dat de komende maanden de inflatie zal gaan stijgen.

Productiekosten omhoog

Als wij de baas van Unilever, Alan Jope, mogen geloven dan is er geen ontkomen aan. Vrijwel alle grondstoffen die Unilever gebruikt, schieten omhoog in prijs. De hogere kosten raken alle producten van shampoos tot pindakaas. Volgens Jope zullen de kosten en de prijzen blijven stijgen tot minstens begin volgend jaar. Niet alleen Unilever maar ook Procter & Gamble en Kimberly-Clark gaan hun prijzen verhogen. Ongeveer 85 procent van de gestegen productiekosten komen op het bordje van de consumenten terecht.

De ECB is van mening dat de oplopende inflatie van tijdelijke aard zal zijn en volgend jaar alweer gaat dalen. Overigens zijn er steeds meer economen die deze visie in twijfel trekken. Tot voor kort was het nog zo dat door onder andere de globalisering van de wereldeconomie de prijsstijgingen beperkt bleven. De globalisering is echter sinds Trump en nu ook onder Biden een halt toegeroepen. Inmiddels zijn de drie grootste economische machtsblokken, namelijk; Europa, Amerika en China steeds vaker protectionistisch bezig. De “belt and road” strategie van de Chinezen is steeds meer een doorn in het oog van de Amerikanen en de Europeanen.

De kosten van transport zijn enorm gestegen. Een zeecontainer vanuit Shanghai naar Rotterdam is in een jaar tijd twee tot vijf keer duurder geworden. Daarnaast is ook nog de levertijd fors opgelopen. Steeds meer bedrijven besluiten vanwege de oplopende geopolitieke spanningen en gestegen transportkosten het productieproces dichter bij huis te organiseren. Dit gaat uiteraard gepaard met forse investeringen in automatisering en robotisering van het productieproces omdat de gestegen arbeidskosten gecompenseerd moeten worden door hogere arbeidsproductiviteit. Voordat dit zover is, zijn wij een paar jaar verder. Tot die tijd zullen de gestegen productiekosten worden doorberekend aan de consument.

Fed

Volgende week woensdag krijgen wij een update van het monetaire beleid en het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Het zou maar zo kunnen dat de Fed in tegenstelling tot de ECB wel plannen heeft voor het afbouwen van het opkoopprogramma.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.