Auteur: Martine Hafkamp Datum: 07-06-2021

Kan er nog meer bij?

Afgelopen vrijdag bereikte de AEX een nieuw hoogste punt ooit. Dat gebeurde onder invloed van een tegenvallend banencijfer uit de Verenigde Staten. In mei kwam de banengroei uit op 559.000 nieuwe arbeidsplaatsen, terwijl er op 671.000 was gerekend. Het officiële werkloosheidspercentage kwam uit op 5,8 procent, een tiende lager dan verwacht en ook lager dan de 6,1 procent van april. Het grootste aantal nieuwe banen kwam voor rekening van de horeca. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk gezien het feit dat de heropening van de Amerikaanse economie volop gaande is. In de onderwijssector groeide het aantal banen eveneens sterk. Het aantal banen in de Verenigde Staten is nog steeds zo’n 7 miljoen lager dan waarvan sprake was voor de uitbraak van de coronapandemie.

De vragen die de financiële markten al een tijdje in de greep houden zijn: hoe lang blijven centrale banken de markten ondersteunen en hoe lang zullen overheden fiscaal blijven stimuleren? In de Amerikaanse banencijfers die dus onder verwachting uitkwamen zien beleggers een signaal dat de Fed het geldbeleid voorlopig wel soepel zal houden en dat er geen enkele aanleiding is om al aan verkrapping te denken. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken heeft immers duidelijk als doelstelling om te zorgen voor volledige werkgelegenheid. En dat geldt niet voor de werkgelegenheid in het algemeen, maar er wordt juist meer gekeken dat het aantal banen voor de zwakkere groepen in de samenleving ook op niveau moet zijn. In het huidige tempo van banengroei zal het namelijk tot begin 2023 duren voor het gehele verlies aan banen door de lockdowns in de Verenigde Staten weer is goedgemaakt. Bovendien moeten we niet vergeten dat het hele opkoopprogramma van de Fed niet zo groot is als dat van de ECB, dus op het moment dat de Fed wel over zal gaan tot taperen zou de impact op de markt daarvan naar verwachting minder groot moeten zijn.

Nu kunnen alle ogen weer gericht worden op de Amerikaanse inflatiecijfers die deze week worden gepubliceerd. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, lijkt er al een voorschotje op te nemen dat het cijfer aan de hoge kant zal uitkomen. In een interview met Bloomberg News gisteren geeft zij aan dat het prima is als het investeringsplan van 4.000 miljard dollar van president Biden leidt tot hogere rentes en een hogere inflatie. Een klimaat van iets hogere rentes is volgens haar zowel voor de maatschappij als de Fed heel wenselijk.

In het licht van een al dan niet structureel hogere inflatie worden de opgelopen grondstoffenprijzen vaak genoemd als een mogelijke accelerator van de inflatie. Niet vergeten moet echter worden dat je ook moet kijken waarom die prijzen zijn opgelopen. De reden daarvoor is immers dat de economieën aantrekken en dat is natuurlijk goed nieuws. Voor sommige beleggers, die zo langzamerhand hoogtevrees krijgen of hebben gekregen, is dat opengaan van de economieën echter een punt van zorg. Zij denken dat veel particulieren het afgelopen jaar hun weg naar de beurs hebben gevonden, hun geld daar weer vandaan zullen halen omdat zij het weer aan andere dingen kunnen gaan uitgeven. Of dat echt zo’n vaart zal lopen is echter maar de vraag. Gemiddeld genomen is slechts 20 procent particulier geld van al het geld dat actief in effecten wordt verhandeld op de financiële markten. Bovendien moeten we niet vergeten dat er het afgelopen jaar heel veel meer geld op de spaarrekening terecht is gekomen en dus nooit in aandelen is gestopt. Er hoeven zo bezien dus geen effecten te worden verkocht om dat geld lekker te kunnen besteden aan allemaal leuke dingen. Dat geld zal ongetwijfeld deels ook in de zakken van beursgenoteerde ondernemingen terechtkomen.

Microsoft krijgt toestemming voor overname Nuance

Op 12 april jl. kondigde Microsoft aan dat de onderneming Nuance zou willen overnemen nadat beide partijen al in 2019 zijn gaan samenwerken. Het gaat om een overnamesom van 19,7 miljard dollar. Als de overname doorgaat is het de grootste voor Microsoft sinds de aankoop van LinkedIn in 2016 voor het lieve sommetje van 27 miljard dollar. Die heeft Microsoft overigens geen windeieren gelegd.

Nuance is actief op het gebied van kunstmatige intelligentie en spraaktechnologie voor vooral de gezondheidszorg. Er wordt bijvoorbeeld software geleverd voor het herkennen en vastleggen van gesprekken tijdens een bezoek aan een arts. Nu heeft Microsoft van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten groen licht gekregen voor de voorgenomen overname. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen, al moeten mededingingsautoriteiten elders in de wereld ook nog toestemming geven. Microsoft hoopt de overname eind dit jaar met succes te kunnen afronden.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.