Auteur: Jan Bouius Datum: 25-08-2021

Kleine slokjes maken ook dronken

De uitslagen en volumes waren gisteren op Wall Street beperkt, maar ook kleine slokjes maken dronken. Met een plus van slechts 0,1 procent voor de S&P 500 en een plus van 0,5 procent voor de Nasdaq werden er weer nieuwe slotrecords op de borden neergezet. Voor de S&P 500 was het alweer het 50e record dit jaar! Je zal maar steeds op de hoogtepunten willen uitstappen…

Uitblinker Medtronic

Een van de uitblinkers gisteren op de beurs van Wall Street was het medisch technologieconcern Medtronic, dat met beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers van zijn fiscale boekjaar 2022 kwam. De onderneming zag zijn wereldwijde omzet toenemen tot 7,99 miljard dollar, een stijging van 23 procent waarvan 19 procent autonoom. Ziekenhuizen en patiënten durven overduidelijk weer operaties in te plannen. De omzet van Medtronic ligt daarmee alweer 500 miljoen dollar boven die van het eerste kwartaal van pre-corona boekjaar 2020. En de behaalde omzet was hoger dan verwacht; de consensus onder de analisten lag op 7,88 miljard dollar. Hetzelfde gold voor de aangepaste nettowinst van 1,91 miljard dollar, ofwel 1,41 dollar per aandeel. Hier werd op slechts 1,32 dollar gerekend.

Volgens CEO Geoff Martha is de start van het jaar dan ook sterker dan voorzien. Daarbij wist Medtronic ook nog marktaandeel te winnen op drie van zijn belangrijkste markten: Cardiac Rhytm Management, Surgical Innovations, en Cranial & Spinal technologies. De vraag is of de groei in de rest van het jaar zal doorzetten. Medtronic denkt van wel. Want hoewel het bedrijf in de laatste weken van juli met name in de Verenigde Staten, waar ze 51 procent van de omzet behalen, een groeivertraging bemerkte vanwege de opkomst van de delta-variant van het coronavirus, verwacht het dat de impact op de resultaten beperkt zal zijn.

Medtronic houdt dan ook vast aan de eerder afgegeven outlook van een verwachte stijging van de omzet met 9 procent. Wel zal de winst per aandeel iets beter worden dan eerder werd aangegeven. De onderkant van de afgegeven vork voor de winst per aandeel wordt iets opgetrokken, van 5,60 – 5,75 dollar naar 5,65 – 5,75 dollar. Op de middenprik is dat een stijging van 28,4 procent ten opzichte van de vorig jaar behaalde 4,44 dollar per aandeel. We twijfelen er dan ook niet aan dat Medtronic, dat al 44 jaar op rij het dividend heeft verhoogd, voorlopig nog wel even een dividendaristocraat zal blijven.

Goede vooruitzichten voor Boskalis

Ook Boskalis kwam gisteren met beter dan verwachte resultaten. De omzet steeg de afgelopen 6 maanden met 4,6 procent tot 1,32 miljoen euro, waarbij de EBITDA met 10,8 procent steeg tot 226 miljoen euro. Onder de streep behaalde Boskalis een fraaie nettowinst van 96 miljoen euro. Een jaar geleden kwam dit, vanwege bijzondere lasten ter grootte van 144 miljoen euro, nog uit op een nettoverlies van 72 miljoen euro.

Vooral de Offshore Energy divisie wist de verwachtingen ruimschoots te overtreffen. De omzet van deze divisie steeg met 18 procent tot 600 miljoen euro, beter dan de verwachte 545 miljoen euro. Offshore-wind, ooit door Berdowski betiteld als een afgrijselijke industrie, neemt daarbij een steeds belangrijker deel in. De omzet van Offshore-wind kwam uit op 258 miljoen euro terwijl dat een jaar of zes geleden nog nagenoeg nihil was. De daling van de omzet van 2,6 procent tot 656 miljoen euro bij Dredging & Inland Infra viel wel iets tegen, maar werd mede veroorzaakt door vervroegd onderhoud aan schepen. De divisie heeft namelijk een megadrukke periode voor de boeg. Zo zal men spoedig van start gaan om 1700 hectare land op zee te winnen voor de bouw van de nieuwe internationale luchthaven van Manilla. Een klus met een prijskaartje van 1,5 miljard euro. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook recent in Nederland het project de Meanderende Maas aangenomen en in het Verenigd Koninkrijk en België werden omvangrijke infrastructuurprojecten verworven.

In het eerste halfjaarrapport spreekt Boskalis over een sterk operationeel halfjaar met positieve vooruitzichten en gezien het overvolle orderboek kunnen wij die mening alleen maar onderstrepen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.