Auteur: Krist Plaizier  Datum: 09-02-2023

Lagere markten in New York na interview Powell

De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond lager, omdat beleggers een interview met Fed-voorzitter Powell van dinsdagavond in Washington moesten verteren. Eigenlijk zei Powell niets nieuws. Hij legde dinsdag in eerste instantie de nadruk op het feit dat de Fed nog steeds verwacht dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het proces van desinflatie is begonnen. Deze uitspraak werd door beleggers, nog tijdens het interview, positief opgepakt. Beleggers verwachten dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente zou kunnen verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd. Zoals al vaker door diverse Fed-leden aangegeven, is dit echter ijdele hoop. Daarom zei Powell bij het einde van het gesprek maar weer eens dat het goed mogelijk is dat de Fed de rente verder zal moeten verhogen dan de markt op dit moment inprijst, als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt erg sterk blijft, of als de inflatie weer zou gaan stijgen. "De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", aldus Powell. Hiermee speelde Powell handig in op de sterke banencijfers van afgelopen vrijdag en poogde hij toch weer als havik over te komen en de markt te waarschuwen dat de Fed de rente verder moet blijven verhogen en dat van renteverlagingen later dit jaar geen sprake kan zijn. Met zijn uitspraken bracht Powell beleggers aan het twijfelen en haalden ze uiteindelijk toch wat geld van tafel.

Banenrapport is waarschijnlijk one-off

Tijdens het interview haalde Powell dus de sterke banencijfers van afgelopen vrijdag aan, maar dat deed hij eigenlijk ten onrechte. Het positieve banenrapport met 517.000 nieuwe banen heeft namelijk weinig invloed op het komende beleid van de Fed. Het betrof een eenmalig hoge uitslag vanwege een aantal bijzondere oorzaken volgens de economen van Morgan Stanley. Ten eerste was het ongewoon warm winterweer in diverse delen van de Verenigde Staten. Dit zorgt ervoor dat meer mensen de deur uitgaan op zoek naar een baan. Ten tweede stopte het onderwijspersoneel voor het hoger onderwijs in Californië met staken en gingen ze weer aan de slag. Stakers vallen buiten de telling. Als men dan weer aan de slag gaat, lijkt het net of er veel nieuwe banen zijn ontstaan. En ten derde was er een ongewoon hoge seizoensinvloed van parttimers. Deze banen zijn niet duurzaam en vervallen vaak na afloop van het (winter)seizoen. Het kan dus zomaar gebeuren dat de banencijfers van volgende maand weer normaliseren of zelfs zullen tegenvallen.

Biden wil minder inkoop eigen aandelen en meer investeringen

Dinsdagavond was het Prinsjesdag in de Verenigde Staten. Alleen heet het daar ‘State of the Union’ bij gebrek aan prinsjes, laat staan een koning. De 46e Commander in Chief van de Verenigde Staten Joe Biden hield daarom de speech. Hij maakte daarmee de plannen van zijn regering bekend voor het komende jaar. Eén van die plannen heeft mogelijk direct gevolgen voor beleggers. De Amerikaanse president heeft het plan opgevat om de belasting op het inkopen van eigen aandelen te verviervoudigen van 1 procent naar 4 procent. Hij wil daarmee Amerikaanse bedrijven stimuleren om meer investeringen te doen met de winst en deze niet te gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Hiermee komt de winst meer ten goede aan de Amerikaanse burgers in plaats van aan de aandeelhouders. In de vorig jaar aangenomen ‘Inflation Reduction Act’ werd een belasting van 1 procent op het inkopen van eigen aandelen geïntroduceerd. Gezien het forse aantal bedrijven (vooral banken) dat dit jaar desondanks eigen aandelen blijft inkopen, heeft dit niet veel effect gehad. Daarom wil Biden deze belasting nu verviervoudigen. Hoewel Biden niet kansloos is in het Huis van Afgevaardigden, is het niet waarschijnlijk dat de Republikeinen voor zijn voorstel zullen stemmen. En daarmee is het een storm in een glas water geworden. Bovendien zal er belasting geheven worden over de netto inkopen. Aangezien veel bedrijven meer eigen (nieuwe) aandelen uitdelen aan hun eigen management dan dat ze inkopen op de beurs, valt er weinig tot niets te belasten. Mochten bedrijven toch besluiten om minder eigen aandelen in te kopen, dan zullen ze hun dividenden gaan verhogen. En een hoger dividend heeft meer impact op een beurskoers dan het inkopen van eigen aandelen. Daarmee is het voorstel van Biden eigenlijk juist goed voor aandeelhouders.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten