Auteur: Jan-willem Nijkamp  Datum: 11-07-2023

Magnificent Seven worden kopje kleiner gemaakt

Kwartaalcijfers

Vanaf aanstaande vrijdag rapporteren de beursgenoteerde bedrijven weer hun resultaten over het zojuist afgelopen tweede kwartaal. De grote banken JP Morgan Chase, Wells Fargo en Citigroup zullen als eersten hun boeken openen. De financials zijn al tijden niet meer richtinggevend op de beurs, maar  uit hun rapportages kunnen beleggers wel nuttige informatie destilleren. Wat verwachten de bankiers voor de rest van het jaar en hoeveel voorzieningen zetten ze opzij voor slechte leningen? Met andere woorden, hoe staat de economie er voor?

De lat ligt niet erg hoog

Voor de hele S & P 500-index ligt de lat niet erg hoog. Analisten verwachten een winstdaling van 7,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De afnemende economische groei en de gestegen rente zullen de winstgevendheid waarschijnlijk weinig goeds hebben gedaan. Analisten en beleggers zijn overwegend somber gestemd. De interesse zal vooral uitgaan naar de resultaten van de grote technologiefondsen, de Magnificent Seven.

Het zware gewicht van de Grote Zeven

Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla en Meta hebben de rally op de beurs dit jaar voor een groot deel gedragen. Hun zware gewicht in de index was verantwoordelijk voor de koerswinst van bijna 15 procent. Het aandeel van de Magnificent Seven in de Nasdaq 100-index is nog veel groter. Gezamenlijk wegen de zeven maar liefst voor 55 procent mee in deze door technologiefondsen gedomineerde index. De Nasdaq 100-ETF (de Cubes, QQQ) - ruim 200 miljard aan beheerd vermogen – rendeerde dit jaar tot op heden 39 procent. 

Exceptionele rally, vooral in waarderingen

De exceptionele rally van de Magnificent Seven was voornamelijk het gevolg van een toename van de waarderingen. Met uitzondering van Meta en Tesla namen de winsten namelijk niet recht evenredig toe. Dat schept uiteraard de nodige verwachtingen bij beleggers voor de komende resultaten. In tegenstelling tot de rest van de markt. Eventuele tegenvallers zullen waarschijnlijk op weinig coulance kunnen rekenen. De komst van Artificiële Intelligentie heeft voor veel fantasie gezorgd op de beurs, nu de winsten nog.

Naderende herweging van de index

Beleggers hoeven zich echter niet alleen druk te maken over de resultaten deze maand. De Nasdaq heeft namelijk besloten in juli tot een herbalancering van de Nasdaq 100-index over te gaan. De index is grotendeels een markt gewogen index, maar niet helemaal. Zo dient er een herweging plaats te vinden wanneer de grootste 5 aandelen ieder de 4,5 procent overtreffen en gezamenlijk meer dan 38,5 procent wegen. Na de forse rally sinds oktober is dat  momenteel het geval. Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia en Amazon maken respectievelijk 12,9, 12,5, 7,4, 7,0 en 6,9 procent uit van de index. Te veel dus. Ook de weging van Tesla en Meta dient aangepast te worden. 

Zichtbare gevolgen

Gisteren waren de gevolgen op de beurs reeds zichtbaar. Hoewel de Nasdaq 100-index lichtjes in de plus sloot eindigden Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia en Amazon allen op verlies. De herweging is gebaseerd op de koersen van 3 juli jongstleden. De nieuwe weging zal vrijdag 14 juli nabeurs bekend worden gemaakt en 24 juli effectief worden.

Gevolgen

Gezien hun enorme belang in wereldwijde beleggingsportefeuilles zal deze herweging zeker gevolgen hebben. De weging binnen de S & P 500 wordt er niet door beïnvloed, maar gezien hun zware gewicht kan het wel invloed op de koersvorming van de index hebben. De profiterende fondsen van deze herweging zitten immers in veel mindere mate in beleggingsportefeuilles. De Nasdaq 100 zal het zeker merken. De overige 93 fondsen uit deze index zijn overigens ook overwegend technologiefondsen.

Rumoer niet uitgesloten

Niet alleen de bedrijfsresultaten zullen de komende tijd de toon zetten op de beurs. Op de achtergrond zal deze herweging zeker meespelen. Al was het maar gezien het zware gewicht van deze technologiegiganten. De Nasdaq heeft in de geschiedenis twee keer eerder een dergelijke herweging doorgevoerd, in 1998 en 2011.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten