Auteur: Krist Plaizier Datum: 28-10-2021

McDonald’s heeft pricing power

Fastfoodketen McDonald’s heeft afgelopen kwartaal de prijzen van de menu’s met 6 procent kunnen verhogen. Hiermee konden de oplopende kosten van distributie, personeel en grondstoffen goed worden gemaakt. Het resulteerde in beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal. Beter dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook beter dan 2 jaar geleden voor het uitbreken van de coronapandemie. Het herstel uit de coronacrisis gaat bij de hamburgerketen daarmee sneller dan bij andere fastfoodketens die het vooral moeilijk hebben met het vinden van personeel. Door de goede gang van zaken kon het concern de outlook voor het volledige jaar naar boven bijstellen. 

De (aangepaste) winst per aandeel in het derde kwartaal kwam uit op 2,76 dollar terwijl er 2,46 dollar verwacht werd. De totale nettowinst kwam uit op 2,15 miljard dollar, 22 procent meer dan de 1,76 miljard dollar vorig jaar in dit kwartaal. Vooral de internationale tak van McDonald’s deed het goed omdat in veel landen de restaurants weer open gingen na de lockdowns. De vergelijkbare omzet steeg hier met 13,9 procent, met een grote bijdrage van de restaurants in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in Canada, Frankrijk en Duitsland ging het crescendo. In de opkomende markten steeg de omzet met 16,7 procent. China deed het minder goed vanwege nieuwe lockdowns, maar in Latijns Amerika groeide de omzet stevig. In de thuismarkt, de Verenigde Staten, sloeg een nieuw loyaliteitsprogramma (My McDonald’s Rewards) aan. Het aantal actieve deelnemers groeide tot meer dan 15 miljoen. Mede hierdoor steeg de omzet in de Verenigde Staten met 9.6 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. De totale omzet tegen constante wisselkoersen van het hele concern kwam 13 procent hoger uit op 6,2 miljard dollar. De analistenconsensus lag op 6,03 miljard dollar. 

Het concern gaf aan het tijdelijk stop gezette inkoopprogramma van eigen aandelen weer op te starten en verhoogde het kwartaaldividend met 7 procent naar 1,38 dollar. Beleggers waren er blij mee; gisteravond sloot het aandeel 2,7 procent hoger.

Shell presenteert prima cashflow maar een tegenvallende winstontwikkeling

Een dag nadat hedgefonds Third Point een brief stuurde aan het bestuur van Royal Dutch Shell, presenteerde de oliegigant de cijfers over het derde kwartaal. Het hedgefonds van de Amerikaanse miljardair Daniel Loeb ziet Shell graag opgedeeld in twee gedeelten. Het ene gedeelte kan dan de fossiele activiteiten herbergen zoals het oppompen van olie en gas, de raffinage en de chemie. Het andere gedeelte zou alle andere activiteiten kunnen herbergen zoals LNG, de duurzame projecten en de benzinestations. Volgens het Financieele Dagblad heeft Shell aangegeven in gesprek te gaan met de activistische aandeelhouder die voor 750 miljoen dollar aan aandelen Shell heeft gekocht.

Gemengde kwartaalcijfers

Analisten hadden hoge verwachtingen van de kwartaalcijfers van Shell. De flink hogere olie- en gasprijzen waren hiervoor de aanleiding. Uit het persbericht blijkt dat Shell inderdaad goed geprofiteerd heeft van deze hogere prijzen; de cashflow kwam met 16 miljard dollar uit op een recordniveau, 54 procent meer dan vorig jaar in het derde kwartaal. Er werd 12,1 miljard dollar verwacht. Met de extra kasstroom kon er flink afgelost worden in dit kwartaal. De nettoschuld daalde de afgelopen drie maanden met maar liefst 8,2 miljard dollar naar 57,5 miljard dollar.

Minder goed ging het met de winstontwikkeling van de oliereus. Hoewel de CCS-winst verviervoudigde naar 4,13 miljard dollar, was de uitkomst minder dan verwacht. Er werd gerekend op 5,31 miljard dollar. Alle divisies droegen bij aan de winst, terwijl er bij enkele divisies vorig jaar nog verlies werd gemaakt.

Een dividendverhoging zit er dit keer niet in. Shell betaalt over het kwartaal 0,24 dollar per aandeel hetgeen in lijn is met vorig kwartaal. Er werd afgelopen kwartaal voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Van de 9 miljard dollar die verkregen werd voor de verkochte olievelden in Texas vloeit 7 miljard dollar terug naar de aandeelhouders. Hiermee wordt begin 2022 gestart.

Beleggers reageerden teleurgesteld op de cijfers. Het aandeel daalde met ruim 2 procent in de ochtendhandel. Maar de lagere koers zal ook te maken hebben met de flink lagere olieprijs. Deze daalde vannacht omdat er berichten waren dat de Europese Unie voor eind november onderhandelingen zou starten met Iran over een nieuwe versie van het nucleaire akkoord van 2015. Dit vergroot de kans dat er veel Iraanse olie weer op de markt zal gaan komen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.