Auteur: Joop van de Groep    Datum: 12-11-2021

Minder glans voor Hollands Glorie

Gisteren waren de obligatiemarkten in de Verenigde Staten gesloten vanwege Veteranendag. Ook bleven de aandelenbeleggers (Wall Street was wel open) verstoken van macro-economische data. Het belangrijkste economische cijfer deze week werd afgelopen woensdag gepresenteerd, namelijk de hoogte van de inflatie. De consumentenprijzen zijn in oktober harder gestegen dan een maand eerder en ook sterker dan verwacht. Op maandbasis steeg de inflatie inclusief voedsel- en energieprijzen met 0,9 procent. Op jaarbasis was er sprake van een stijging van maar liefst 6,2 procent, de hoogste stand sinds 1990.

De sterker dan verwachte stijging van de consumentenprijzen liet zijn sporen na op de financiële markten. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg van 1,43 procent naar 1,58 procent, een stijging van ruim 10 procent. Handelaren prijzen twee renteverhogingen in voor 2022. Daarnaast bestaat er nog een kans van 44 procent op een derde renteverhoging volgend jaar. Hierdoor wordt de druk op de Amerikaanse centrale opgevoerd om sneller het monetaire beleid te verkrappen. De Amerikaanse dollar werd 1 procent meer waard ten opzichte van de euro en de rentegevoelige technologiebeurs Nasdaq sloot woensdag 1,7 procent lager.

Boskalis 

Vanochtend kwam Boskalis met een tussentijdse handelsupdate over het derde kwartaal. De kwartaalomzet lag boven het kwartaalgemiddelde van het afgelopen half jaar. Medio dit jaar meldde de maritieme dienstverlener nog een groei van de orderportefeuille met 4 procent naar een recordhoogte van 5,53 miljard euro. De omvang van de orderportefeuille per ultimo september liet een kleine daling zien naar 5,1 miljard dollar. Zowel de netto-kaspositie als de outlook voor de rest van het jaar bleef vrijwel gelijk aan de publicaties per ultimo juni jongstleden.

De gevolgen van de coronabeperkingen in met name het Verre Oosten spelen de Baggeraar parten. Als wij inzoomen op de verschillende bedrijfsonderdelen dan presteert de bagger- en infradivisie conform de verwachtingen. De bezettingsgraad van de vloot was iets hoger in vergelijking met de eerste helft van het jaar. Ondanks de goede voortgezette prestaties in de offshore energiedivisie in het afgelopen kwartaal, nam het orderboek af in vergelijking met de stand per eind juni.

Tenslotte was er sprake van een rustig kwartaal bij de sleep- en zwaar transport divisie. De sleepactiviteiten presteerde conform verwachtingen. Bij de transportactiviteiten was het uitzonderlijk rustig. Hollands Glorie verliest iets van zijn glans, rond het middaguur stond het aandeel 4 procent lager.  

Aardgasproject

Volgens persbureau Bloomberg wil Tanzania binnen een half jaar het aardgasproject, dat onder leiding staat van het Noorse Equinor en het Nederlands-Britse Royal Dutch Shell, nieuw leven inblazen. Tanzania heeft naar schatting 60 biljoen kubieke voet aan gasreserves. Ook buurland Mozambique beschikt over een grote hoeveelheid gasreserves. Volgens ingewijden hebben beide landen genoeg gas voorradig om de komende tien jaar aan de wereldwijde vraag naar aardgas te kunnen voldoen.

Vlakke opening

Vanmiddag krijgen wij inzage in de ontwikkelingen van het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten. Een ander belangrijk cijfer is het consumentenvertrouwen. De Amerikaanse economie leunt voor ongeveer 70 procent op de binnenlandse bestedingen. Vooruitlopend op de publicatie van deze cijfers wijzen de aandelenfutures op een vlakke opening van Wall Street.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten