Auteur: Joop van de Groep     Datum: 05-08-2022

Moeten wij ons op gaan maken voor slechtere tijden?

Als het aan de Bank of England (BoE) ligt wel! De consumentenprijzen zijn in het Verenigd Koninkrijk in juni met 9,4 procent gestegen op jaarbasis. Dit is het hoogste niveau in 40 jaar tijd. De centrale bank verwacht dat de inflatie verder zal oplopen naar 13,3 procent in oktober. Volgend jaar stabiliseren de prijzen op hoge niveaus om vervolgens pas in 2025 terug te keren naar de gewenste 2 procent inflatie op jaarbasis.

De prijsstijgingen worden met name toegeschreven aan de verdubbeling van de gasprijzen als gevolg van de mindere gasleveranties aan Europa door Rusland. Voor een gemiddeld Brits huishouden betekent dit een energierekening van ruim 3.600 Britse ponden per jaar.

Om de inflatie te beteugelen gaat de centrale bank het monetaire beleid verder verkrappen. Gisteren verhoogde de BoE voor de zesde keer op rij de rente. Na vijf keer de rente te hebben verhoogd met 25 basispunten werd gisteren de rente met 50 basispunten verhoogd. De laatste keer dat de monetaire beleidsmakers een dergelijke rentestap zetten, was in 1995. De Britse centrale bank gaat vanaf volgende maand actief de balans verkleinen. Niet alleen de vrijkomende middelen uit de afgeloste obligatieleningen worden niet meer herbelegd, maar ook wordt er voor een bedrag van 10 miljard pond per kwartaal aan obligatieleningen actief verkocht op de kapitaalmarkten. Met het verkopen van obligatieleningen gaat de BoE verder dan de overige centrale banken met het verkrappen van het monetaire beleid.

De Britse monetaire beleidsbepalers kunnen vooralsnog ongestraft de rente verhogen omdat er ook in Engeland sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage is 3,8 procent en het aantal openstaande vacatures staat op een historisch hoog niveau. Het gevolg van de beleidsmaatregelen is wel dat de Britse economie vanaf het laatste kwartaal van dit jaar naar verwachting in een recessie zal belanden. De BoE voorspelt geen milde recessie maar een periode van vijf kwartalen aaneengesloten met economische krimp. De laatste keer dat er in het Verenigd Koninkrijk sprake was van een dergelijke recessie was tijdens de kredietcrisis in 2008. 

Amerikaanse banenmarkt

De wekelijkse steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering stegen conform de verwachtingen met 6.000 naar 260.000. Vanmiddag publiceert het Ministerie van Arbeid de groei van het aantal banen in de Verenigde Staten. In juni kwamen er nog 372.000 banen bij maar de verwachtingen voor de maand juli liggen met 258.000 aanzienlijk lager. De laatste keer dat er sprake was van een dergelijke lage groei van het aantal banen was in december 2020. 

De steunaanvragen liggen nog steeds op het laagste niveau van de afgelopen vijftig jaar, maar lopen sinds april wel op. De inflatiedruk dwingt bedrijven om minder mensen in te huren. Het koele briesje sinds april is een verademing voor de hete arbeidsmarkt.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten