Auteur: Krist Plaizier Datum: 19-08-2021

Notulen van de Fed zetten beurzen lager

Als we naar buiten kijken vandaag, lijkt de herfst al begonnen. Maar op de financiële markten schijnt nog altijd de zon. Echter na de publicatie van de Fed-notulen gisteravond lijkt ook deze achter de wolken te verdwijnen. De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond zo rond een procent lager en ook de Aziatische markten eindigden in het rood. Onze eigen AEX-index opende vanmorgen als één van de betere markten met een daling van ongeveer 1 procent. De overige markten in Europa daalden iets meer. Geleidelijk liepen de verliezen wat verder op. Maar met deze relatief geringe dalingen is er natuurlijk van paniek geen sprake, en dat is ook helemaal niet nodig. Bovendien zijn de omzetten nog relatief laag vanwege de vakantieperiode.

Gisteren werden de notulen van de vergadering van juli van het FOMC gepubliceerd. Uit deze notulen van het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, blijkt dat een meerderheid van de 19 bestuurders vindt dat de inflatiedoelstelling van de Fed wel is gehaald. Maar dit is niet de enige doelstelling die de Amerikaanse centrale bank nastreeft. De andere doelstelling is een maximale werkgelegenheid. En een meerderheid van leden van de Fed acht de huidige werkgelegenheid nog te laag om het steunprogramma af te gaan bouwen. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat deze vergadering plaatsvond voordat de prima werkgelegenheidscijfers over juli bekend werden gemaakt.

De Amerikaanse noodsteun van de Fed, middels het iedere maand voor 120 miljard dollar opkopen van staats- en hypotheekobligaties, zou daarom wel eens ergens in het najaar afgebouwd kunnen gaan worden. ‘Taperen’ noemen we dat in vakjargon. Over exacte timing van wanneer dat moet gaan gebeuren, zijn de Fed-bestuurders het echter oneens, zo blijkt uit de notulen. Er wordt gesproken over de komende maanden maar ook over begin 2022. Volgende week komen de centrale bankiers van verschillende centrale banken bijeen in Jackson Hole, Wyoming voor hun jaarlijkse congres. Wellicht dat daar meer licht op de materie wordt geschenen.

Cijfers Nvidia verslaan de verwachtingen op diverse fronten

Gisteravond kwam Nvidia, de grootste Amerikaanse chipverkoper, met de cijfers over het tweede kwartaal (dat eindigde per 1 augustus) naar buiten. Analisten die het bedrijf volgen, hadden hoge verwachtingen. Nvidia is immers het ‘stay-at-home’-aandeel bij uitstek met de verkoop van grafische kaarten voor videogames als hun grootste tak van sport. Daarom was het aandeel ook tijdens de coronapandemie vorig jaar erg populair bij beleggers en steeg het in 2020 met 122 procent. Dit jaar kreeg de koersstijging een vervolg en staat het ruim 45 procent hoger, mede geholpen door een betere verhandelbaarheid vanwege de splitsing van het aandeel van 4 voor 1. Vanmiddag lijkt het aandeel hoger te gaan openen op een, naar verwachting, lagere beurs.

Ondanks de torenhoge verwachtingen wist Nvidia de analisten op diverse fronten te verslaan. Zo kwam de omzet, de winst en ook de outlook voor het lopende kwartaal hoger uit dan werd verwacht. Er werd een winst per aandeel verwacht van 1,02 dollar maar de chipverkoper rapporteerde een (aangepaste) winst per aandeel van 1,04 dollar. Dit was in dezelfde periode vorig jaar nog 0,55 dollar. De totale operationele winst kwam uit op 2,4 miljard dollar, een ruime verdrievoudiging van de operationele winst van 651 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met 68 procent naar 6,5 miljard dollar waar de analistenconsensus op 6,3 miljard dollar lag. Voor het lopende kwartaal voorziet Nvidia een omzet van circa 6,8 miljard dollar, analisten tekenden eerder in op 6,6 miljard dollar. De omzetgroei van de processoren voor het mijnen van cryptovaluta zal komend kwartaal achterblijven, net als in het afgelopen kwartaal, maar de verkoop van chips voor gaming en datacenters zal verder toenemen, zo verwacht CFO Colette Kress. Wel blijven de omstandigheden moeilijk vanwege de diverse voorraadtekorten, maar de groeiplannen voor het komende jaar kunnen naar verwachting nog gewoon gerealiseerd worden, zo voegde CEO Jensen Huang daaraan toe. 

De omzet van de grootste divisie ‘Graphics’, waar grafische kaarten voor videogames, kunstmatige intelligentie en voor het delven van cryptomunten gemaakt worden, steeg met 87 procent naar 3,9 miljard dollar. Maar ook de andere divisie liet zich niet onbetuigd. ‘Compute and Network’, de divisie die onder andere chips voor datacenters maakt en verkoopt, zag de omzet met 46 procent stijgen naar 2,6 miljard dollar. Over de geplande overname van ARM Holdings voor 40 miljard dollar had Nvidia alleen te melden dat men verwacht dat de mededingingsautoriteiten en diverse ARM-licentiehouders uiteindelijk zullen inzien dat de overname ook veel voordelen met zich meebrengt voor de sector. Onlangs bleek dat voornamelijk de Britse mededingingsautoriteiten en sommige concurrenten van Nvidia moeilijkheden hebben met de overname. 

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.