Auteur: Joop van de Groep  Datum: 12-05-2023

Oliemarkt onvoorspelbaar

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in de maand april met 4,9 procent op jaarbasis. Dit is de laagste jaarlijkse stijging van de inflatie sinds april 2021 en de consumentenprijsindex laat vanaf juni vorig jaar een dalende trend zien. 

Dat de inflatiedruk in de Verenigde Staten afneemt, werd gisteren bevestigd door de ontwikkeling van de producentenprijzen. In april stegen de producentenprijzen met 2,3 procent op jaarbasis. Een maand eerder bedroeg deze stijging nog 2,7 procent. Deze ontwikkelingen voeden de hoop bij beleggers dat de centrale bank de monetaire teugels binnenkort kan laten vieren.

Ook in China daalden de producentenprijzen verder in april met 3,6 procent op jaarbasis. Dit was meer dan de verwachte 3,3 procent daling van economen. De Chinese consumentenprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau van de afgelopen twee jaar. Op maandbasis is er zelfs sprake van deflatie. Deze cijfers laten zien dat de Chinese economie moeite heeft om op te krabbelen. Gisteren lieten derhalve zowel de grondstof- als de energieaandelen lagere slotkoersen zien.

OPEC

Uit het gisteren gepubliceerde maandrapport blijkt dat de OPEC rekening houdt met een lichte stijging van de vraag naar olie vanuit China. Deze stijging wordt naar verwachting teniet gedaan door een daling van de vraag in de andere regio’s. Derhalve liet het oliekartel de groei van de mondiale vraag naar olie ongewijzigd op 2,3 miljoen vaten per dag. Het voorspellen van de vraag naar olie is sterk afhankelijk van de inschatting van de ontwikkeling van de mondiale economie. De koopkracht van consumenten staat onder druk, centrale banken voeren een streng monetair beleid (verkrappen). De aanhoudende geopolitieke spanningen wakkeren bovendien de vrees voor een economische recessie aan. Het goed inschatten van de vraag naar olie blijft, gezien de aanhoudende onzekerheden, een heikel punt.

Niet alleen aan de vraagzijde maar ook aan de aanbodzijde van de oliemarkt bestaan onzekerheden. Het oliekartel verwacht de grootste daling van de olieproductie in Rusland en kan niet goed inschatten hoe de Amerikaanse productie van schalieolie gaat verlopen. De olieprijs is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met meer dan 40 procent gedaald.

Adyen

Gisteren hield betaaldienstverlener, Adyen, de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Alle agendapunten waaronder het beloningsbeleid, her- en benoemingen van bestuurders en commissarissen zijn goedgekeurd. Adyen publiceert geen kwartaalcijfers. Op 17 augustus presenteert het fintechbedrijf de halfjaarcijfers. 

Sectorgenoten waaronder PayPal hebben geruststellende eerste kwartaalcijfers gerapporteerd. PayPal was in de outlook voor 2023 voorzichtig met de verwachtingen ten aanzien van de e-commerce. De verwachting was dat de online bestedingen ongeveer in lijn zouden zijn met vorig jaar. Het bedrag aan verwerkte betalingen steeg in het afgelopen kwartaal met 10 procent naar 354,5 miljard dollar. Analisten hielden rekening met een bedrag van 344,8 miljard dollar. Op basis van de prima groeicijfers in het afgelopen kwartaal verwacht de Amerikaanse betaaldienstverlener dan ook dat het sterkere omzetmomentum de rest van het jaar aanhoudt. Deze verhoging van de outlook geeft de belegger in Adyen moed

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten