Auteur: Martine Hafkamp    Datum: 07-11-2022

Op en neer

De beurzen blijven op en neer gaan. De koersen liepen de afgelopen week een paar keer op op de geruchten dat China het zerotolerance beleid ten aanzien van Covid zou gaan versoepelen. Dat is vanuit Chinese kant overigens al diverse keren ontkend. Sterker nog, Apple waarschuwde er dit weekend voor dat de Chinese coronamaatregelen de productie van de iPhone raken. Zo draait de Chinese fabriek die door Foxconn wordt geëxploiteerd, op verre van volle kracht. Daardoor zullen er naar verwachting minder iPhones 14 Pro en 14 Pro Max kunnen worden verscheept en zullen cliënten langer moeten wachten op hun nieuwe telefoon.

Het Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag kwam met 261.000 nieuw gecreëerde banen hoger uit dan de verwachting van 205.000. Vooral in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, horeca en vrije tijd steeg het aantal nieuwe banen. Het werkloosheidspercentage liep wel op van 3,5 naar 3,7 procent. Het gemiddelde uurloon steeg met 12 dollarcent naar 32,85 dollar. Dat is 4,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het goede nieuws is dat dit cijfer lager is dan de stijging van 5 procent die in september nog werd geregistreerd. Daar putten beleggers, wederom, de hoop uit dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal kunnen verlagen. Het lijkt wel enigszins op hopen tegen beter weten in, want Powell gaf in de toelichting op het meest recente rentebesluit aan dat er, zoals het er nu naar uitziet, in de nabije toekomt geen renteverlagingen in het vat zitten. Het bestrijden van de inflatie heeft voor de Fed namelijk de hoogste prioriteit. Een krimp van de economie wordt daarbij op de koop toegenomen.

Beleggersgedrag is feitelijk mensengedrag. Dat is al sinds mensenheugenis hetzelfde. Dat zal in de toekomst niet veranderen. Iedere keer wanneer er geroepen wordt dat het deze keer anders is, blijkt dat toch niet zo te zijn. Beleggers dachten bijvoorbeeld voor eeuwig van inflatie en hogere rentes verlost te zijn. Helaas. Telkens blijkt dat beurzen in dezelfde soort patronen belanden. Weliswaar steeds iets anders dan de vorige keer maar het lijkt erop.

In een speech benadrukte ECB-topvrouw Lagarde dat ze absoluut wil voorkomen dat de hoge inflatie zich vastzet. Er zullen daarom waarschijnlijk meer rentestappen nodig zijn om de middellange inflatiedoelstelling van 2 procent te halen. Wel benadrukte zij dat de ECB niet zo maar het beleid van de Fed kan kopiëren.

Ondertussen beginnen we aan de vierde volle week van het cijferseizoen en staan voor morgen in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen op de rol. Inmiddels heeft zo’n 85 procent van de ondernemingen uit de S&P 500 de boeken geopend. Van deze bedrijven heeft zo’n 70 procent de verwachtingen van analisten verslagen wat betreft de winst per aandeel. Dat is lager dan zowel het vijfjaars als het tienjaars gemiddelde. Inmiddels bedraagt de verwachte gemiddelde koerswinstverhouding 16,1. Ook dit cijfer ligt beneden het gemiddelde over vijf en tien jaar. Maar, het is wel hoger dan de verwachte koerswinstverhouding van 15,2 zoals die precies aan het einde van het derde kwartaal was. Dat is logisch want de S&P 500 is sinds die tijd opgelopen terwijl de verwachtingen voor de winst per aandeel juist zijn gedaald.

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett, kwam het afgelopen weekend met een trading update. Het operationele resultaat kwam, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, in het derde kwartaal 20 procent hoger uit op 7,8 miljard dollar. De reden hiervoor is dat er meer rendement werd gerealiseerd uit de investeringen die in de portefeuille van Berkshire Hathaway zijn opgenomen. Dit cijfer had nog hoger kunnen uitvallen als er niet voor 3,4 miljard dollar aan schadevergoedingen had moeten worden uitgekeerd als gevolg van orkaan Ian. Er werd voor 1,1 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Per saldo stond er aan het einde van het derde kwartaal nog 109 miljard dollar cash op de rekening. Dat is minder dan de 144 miljard dollar die Berkshire Hathaway eind 2021 nog te besteden had. Sinds die tijd is er fors geïnvesteerd in onder andere Occidental Petroleum. Afgelopen augustus heeft Berkshire Hathaway toestemming gekregen dit belang zelfs tot 50 procent op te hogen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten