Auteur: Jan-willem Nijkamp      Datum: 26-07-2022

Peak Hawkishness

Walmart waarschuwt

Gisteren gaf ’s werelds grootste huis-tuin-en-keuken retailer Walmart een heuse winstwaarschuwing. En niet zo’n kleintje ook. De koers van het aandeel zakte in de handel nabeurs met 10 procent. Het bedrijf gaf aan dat de hogere energie- en voedselprijzen de consumenten in de portemonnee beginnen te raken. Ze houden minder over voor andere producten. Walmart moet nu van zijn voorraden zien af te komen en zijn prijzen verlagen. Vorige week meldde telecombedrijf AT&T reeds dat consumenten er langer over doen om hun rekeningen te betalen. De inflatie begint nu te bijten.

Fed meeting

Het nieuws komt op het moment dat de Federal Reserve weer bijeen is om over zijn rentebeleid te vergaderen. Voor morgen wordt een renteverhoging van 0,75 procent ingeprijsd door de markten. De termijnmarkten gaan daar in ieder geval van uit. Er bestaat zelfs een kleine kans dat de centrale bank de rente met een vol procent zal verhogen. Maar diverse leden van de Federal Reserve hebben de verwachting op een dergelijke verhoging de laatste dagen enigszins getemperd.

75 basispunten zou het beste zijn

Een verhoging met een vol procent zou waarschijnlijk in een verkoopgolf op de beurzen resulteren. Vooral groeiaandelen zouden wederom hard geraakt worden. Bovendien zou het de kans op een recessie vergroten. Een kleinere verhoging – met 0,50 procent – zou wellicht tot een kortstondige opluchtingsrally kunnen leiden. Kortstondig, want de markten zouden kunnen concluderen dat de Federal Reserve niet genoeg doet om de inflatie te bestrijden. Een verhoging van 0,75 procent zou de markten waarschijnlijk het beste uitkomen.

De persco

Belangrijker zal echter de persconferentie na afloop zijn. De volgende meeting van de centrale bank vindt immers pas over twee maanden plaats en van enige duidelijke forward guidance is allang geen sprake meer. De centrale bank heeft immers aangegeven zich te baseren op inkomende nieuwe economische feiten. Dat maakt het er voor beleggers allemaal niet eenvoudiger op. De economische feiten lijken momenteel meer verwarring te zaaien dan duidelijkheid te geven. Zo dalen de prijzen voor grondstoffen, maar zijn de huren fors gestegen. En de arbeidsmarkt ligt er nog steeds sterk bij.

Inverse rentecurve

De arbeidsmarkt begint weliswaar enigszins af te koelen, maar van enige recessiedreiging lijkt daar nog geen sprake. De inflatie lijkt vooral het gevolg van een enorme mismatch tussen vraag en aanbod als gevolg van het economische herstel uit de pandemie. Daar kunnen renteverhogingen door de centrale bank weinig aan veranderen. Wat ze er wel mee bereikt heeft, is het afremmen van de vraag. Dat laatste lijkt inmiddels het geval. De markten prijzen een groeivertraging ook in gezien de gedaalde kapitaalmarktrente. Zo is de 10-jaars rente in de Verenigde Staten gedaald van 3,50 naar 2,80 procent. De 2-jaars rente blijft daarentegen wel fier overeind boven de 3 procent. De rentecurve is daarmee invers en dat zou kunnen duiden op een naderende recessie.

Moet de Federal Reserve kiezen?

Dat laatste maakt het er voor de Federal Reserve niet eenvoudiger op. Verdere inflatiebestrijding kan de economie een recessie induwen. Of ze moet de inflatie laten voor wat het is om een mogelijke recessie te vermijden. Een keuze tussen twee kwaden. De markten gaan vooralsnog uit van een succesvolle inflatiebestrijding zonder dat daar een zware economische crisis op volgt. Hooguit een lichte groeivertraging.

Peak Hawkishness

Voor de rest van dit jaar worden verdere renteverhogingen verwacht, mogelijk tot een niveau van 3,50 procent. Maar voor volgend jaar staan er al weer renteverlagingen op de rol, volgens de markten. Die gaan er blijkbaar vanuit dat de inflatie tegen die tijd succesvol is bestreden en de Federal Reserve zich weer kan gaan richten op het stimuleren van economische groei. De huidige havikachtige houding van de centrale bankiers zou zijn piek kunnen hebben bereikt. “Peak Hawkishness”. Zie de huidige rally op de beurzen.

Maar wat als?

Maar wat wanneer de inflatie weliswaar daalt maar vervolgens stug op een niveau van pakweg 4 à 5 procent blijft hangen? En de werkloosheid toch gaat oplopen? Het zou de centrale bankiers voor een enorm dilemma plaatsen. Een keuze uit hun twee – tegenstrijdige – doelstellingen lijkt dan onvermijdelijk: òf de inflatie bestrijden òf volledige werkgelegenheid nastreven. Een vervelend scenario dat niet hoeft uit te komen, maar er rekening mee houden kan geen kwaad.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten