Auteur: Joop van de Groep     Datum: 03-11-2022

Powell houdt gevecht met inflatie gaande

Vooruitlopend op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) gisteravond, hoopten beleggers uit de toelichting op het rentebesluit signalen te krijgen over minder grote toekomstige rentestappen.

Met de vierde beleidsrenteverhoging van 75 basispunten op rij naar 3,75 tot 4 procent had iedereen al wel rekening gehouden. Tijdens de toelichting op het rentebesluit gaf de Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat er sprake is van een bescheiden groei van de consumentenbestedingen. Ook de industriële productie groeit nog maar mondjesmaat en valt in sommige regio’s zelfs stil. Ondanks afzwakkende economische activiteiten blijft de banenmarkt sterk en de werkloosheid laag. Dit laatste blijkt ook uit de cijfers van loonstrookverwerker ADP. In de particuliere sector was er sprake van een forse banengroei met 239.000. Vooraf werd er rekening gehouden met een groei van 195.000 nieuwe banen. Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst dat de groei voornamelijk is toe te schrijven aan de horeca. De groei van het aantal banen in de industrie is daarentegen stil komen te vallen. De gemiddelde loonstijging in de horeca bedroeg 11,2 procent op jaarbasis. Dit is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde stijging van de lonen met 7,7 procent overall op jaarbasis. Overigens was hier wel sprake van een lichte daling van de lonen in het algemeen op maandbasis. 

De Amerikaanse inflatie blijft hoog als gevolg van de voortdurende onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod veroorzaakt door de pandemie, hogere voedsel- en energieprijzen en bredere overige prijsstijgingen. Verdere renteverhogingen zullen passend zijn om de inflatie op termijn terug te brengen tot 2 procent. Powell heeft hieraan toegevoegd dat het doel van het huidige monetaire beleid is om te voorkomen dat de inflatie hoog blijft als gevolg van een loon-prijsspiraal. Hierdoor wordt het minder waarschijnlijk dat de economie zacht gaat landen.

De nogal havikachtige uitlatingen van Jerome Powell zorgde voor een negatief sentiment op Wall Street gisteravond. Vooral de waarschuwing voor een mogelijke recessie is nadelig voor de groeiaandelen. De technologiebeurs Nasdaq liet derhalve de grootste daling zien, namelijk 3,4 procent.

Equinix

Gisteravond nabeurs kwam datacenterspecialist Equinix met de derde kwartaalcijfers. De genormaliseerde omzet steeg met 11 procent op jaarbasis en 1 procent stijging op kwartaalbasis. Dit betekent dat Equinix het enige bedrijf is binnen de S&P 500 index dat 79 kwartalen op rij een omzetgroei heeft gerapporteerd.

In het derde kwartaal steeg de vraag naar nieuwe digitale netwerkkoppelingen met 35 procent. Dit betekent dat voor het zesde kwartaal op rij de recordaanvragen zijn aangescherpt. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 1 procent op kwartaalbasis naar 871 miljoen dollar. De operationele marge is uitgekomen op 47 procent. Equinix heeft de outlook voor de jaaromzet iets verhoogd met 15 miljoen dollar naar 7,24 tot 7,26 miljard dollar. Dit is een stijging van 10 tot 11 procent ten opzichte van vorig jaar. De datacenterspecialist heeft de ambitie om de dataopslagcapaciteit verder uit te breiden door 46 nieuwe datacentra binnen afzienbare tijd te realiseren.

Ørsted

Het bedrijfsresultaat exclusief new partnerships is in de eerste negen maanden gestegen met 34 procent naar 14,4 miljard Deense kronen. De opbrengst van de verkopen van de helft van de windmolenparken Hornsea 2 en Borkum Riffgrund 3 bedroeg 10,9 miljard Deense kronen. Onder aan de streep bedroeg de nettowinst 15,3 miljard Deense kronen. Dit betekent een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van 24 procent. Vanwege de goede prestaties van de energiecentrales als gevolg van de gestegen energieprijzen in Denemarken is de outlook van het bedrijfsresultaat dit jaar exclusief new partnerships verhoogd met 1 miljard Deense kronen naar 21 tot 23 miljard Deense kronen. 

Ørsted wil verder duurzaam groeien. Voorbeelden hiervan zijn de overname van Ostwind (onshore windmolenparken in Duitsland en Frankrijk) en de partnership met Copenhagen Infrastructure Partners voor het ontwikkelen van een 5,2 GigaWatt capaciteit windmolenpark op zee.

Rond het middaguur stond de koers van Ørsted ruim 3 procent lager. Dit had te maken met de minder dan verwachte energieopbrengsten uit de offshore windmolenparken waardoor er duurdere elektriciteit op de markt gekocht moest worden om aan de leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten