Auteur: Jan Bouius Datum: 30-08-2021

Powell stuurt Wall Street naar nieuw record

De deltavariant, inflatie en werkgelegenheid domineren de laatste weken de handelssessies op de beurs. Geopolitieke ontwikkelingen lijken er nauwelijks aan toe te doen. De speech van Powell afgelopen vrijdag op de virtuele bijeenkomst van Jackson Hole was voor beleggers dan ook veel belangrijker dan de aanslag in Kabul, die de goudprijs slechts iets in beweging bracht.

Gezien een aantal beleidsbepalers van de Fed recentelijk nog lieten weten dat ze van mening zijn dat de huidige stimulans snel moet worden afgebouwd, waren de markten er toch niet helemaal gerust op. We blijven immers nog junkies van het vele ‘gratis’ geld en kunnen er zeer slecht tegen als dat wordt afgepakt. Alhoewel vele beleggers inmiddels ook beseffen dat een oververhitte economie die de inflatie op hol doet slaan ook geen fraai vooruitzicht is. Powell toonde zich in dezen een goed Fed-voorzitter en wist alle gemoederen goed te bedaren door voorlopig nog even alle opties open te houden. Met als gevolg dat de S&P 500 al weer zijn 52e record mocht laten optekenen.

Powell herhaalde daarbij dat de huidige inflatieopstoot tot ver boven de doelstelling van gemiddeld 2 procent waarschijnlijk tijdelijk is, maar opende daarbij tevens de deur voor een verstrakking van het monetaire beleid. Hij gaf daarbij geen concrete timing af. Zolang de economie zich zo goed als nu blijft ontwikkelen, dan kan er aan het einde van het jaar begonnen worden met het terugschroeven van de obligatieaankopen. Echter, zolang de deltavariant nog roet in het eten kan gooien, kan het te vroeg aantrekken van de teugels zeer schadelijk uitpakken. Voorzichtigheid is dus op zijn plaats. En voor wat betreft de beleidsrente van de Fed, dat staat los van de beslissing om te taperen en kan dus veel langer op het huidige lage niveau blijven, zo werd nog even benadrukt.

De Fed zoekt met andere woorden dus nog meer bevestiging van een aanhoudend herstel van de economie. Aan de doelstelling van maximale werkgelegenheid is immers ook nog niet geheel voldaan. Wat dat betreft wordt het aankomende vrijdag weer spannend met het Amerikaanse banencijfer over augustus op het programma. De consensus ligt daar op 750.000 banen en een werkloosheid van 5,2 procent. Maar daarnaast staan deze woensdag de wereldwijde PMI-cijfers voor de industrie en vrijdag die van de dienstensector ook nog op de agenda. Evenals hier en daar het consumentenvertrouwen en inflatiecijfers. Cijfers die de markt extra in beweging kunnen zetten, gezien de nagenoeg lege bedrijfsagenda.

Ook niet onbelangrijk is aankomende woensdag de OPEC+ meeting, die de voorgenomen productieverhoging van 400.000 vaten per dag heroverweegt in verband met het opflakkerende coronavirus. Alhoewel de OPEC dat besluit nog rustig even kan uitstellen vanwege de orkaan Ida. Oliemaatschappijen als BP, Chevron en Shell hebben in de Golf van Mexico noodgedwongen hun personeel van verscheidene platforms moeten evacueren en hebben daarmee de olieproductie al met meer dan 1,6 miljoen vaten verminderd.

Voor president Biden extra reden om er op te blijven aandringen de olieproductie te verhogen. De benzineprijs in de Verenigde Staten is dit jaar immers al flink gestegen en dat zint Joe Sixpack niet. Een daling van de olieprijs zou dan ook een welkome stimulans zijn voor het verdere herstel van de Amerikaanse economie. En dat extra ruggensteuntje zou Biden ook wel kunnen gebruiken nu zijn populariteit door de aanhoudende coronabesmettingen én zijn desastreuze Afghaanse exit tanende is.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.