Auteur: Joop van de Groep    Datum: 20-01-2023

Procter & Gamble

Gisteren publiceerde de Amerikaanse producent van huishoudproducten Procter & Gamble (P&G) de tweede kwartaalcijfers van het fiscale boekjaar 2023. Zowel de winst als de omzet lieten een daling zien op jaarbasis. P&G heeft het afgelopen kwartaal moeite gehad om de volumedalingen te compenseren met prijsstijgingen.

De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,66 dollar naar 1,59 dollar. De daling was wel conform de verwachtingen van analisten. De totale omzet daalde met 1 procent op jaarbasis naar 20,77 miljard dollar. De totale omzet lag hiermee fractioneel boven de analistenconsensus van 20,73 miljard dollar.

Als wij kijken naar de organische omzetgroei waarbij geen rekening wordt gehouden met de valutaeffecten, overnames en desinvesteringen dan is er sprake van een omzetgroei van 5 procent. Bij de autonome omzetgroei is het wel gelukt om de dalende vraag van de consumenten op te vangen met prijsstijgingen.

Van de totale volumedaling van 6 procent komt ongeveer de helft voor rekening van de gedaalde consumentenbestedingen. De andere helft valt toe te schrijven aan de dalende verkopen in Rusland en Oekraïne. Ook de daling van de voorraden in China als gevolg van de lockdownmaatregelen is debet aan de volumedaling. Het aanvullen van de voorraden werd namelijk bemoeilijkt door problemen in de aanvoerketens.  

Als gevolg van de gestegen kosten van energie, grondstoffen, basismaterialen en transport is de brutomarge met 160 basispunten gedaald van 49,1 naar 47,5 procent. Voor het lopende boekjaar tot en met juni van dit jaar becijfert het bedrijf een totale kostenstijging van 3,7 miljard dollar.

P&G is van plan om de prijzen verder te verhogen ondanks de dalende vraag van consumenten. Over het algemeen reageren consumenten beter dan verwacht op de eerdere prijsstijgingen. Verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen hebben een lage prijselasticiteit. Mensen stoppen niet met wassen van handen en kleding. De levensmiddelenproducent, bekend van onder andere Dreft, Gillette en Pampers, heeft de omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar verhoogd van 3 tot 5 procent naar 4 tot 5 procent. De kwartaalcijfers werden gisteren lauw ontvangen door de beleggers. Het aandeel sloot ruim 2 procent lager.

Ørsted

De wereldmarktleider op het gebied van windenergie presenteerde gisteren de voorlopige jaarcijfers. Het bedrijfsresultaat stijgt inclusief nieuwe partnerships naar een record niveau van 32,1 miljard Deense kronen. Dit is inclusief de gerealiseerde winsten op de verkopen van de 50 procent belangen in de windmolenparken Hornsea 2 en Borkum Riffgrund 3. Het bedrijfsresultaat is conform de laatste outlook die Ørsted op 3 november jongstleden heeft gecommuniceerd. 

Het afgelopen jaar was er sprake van uitzonderlijke marktomstandigheden. De inkomsten uit windmolenparken op land, zonne-energie, energiecentrales en de gasleveringen waren hoger dan verwacht. De inkomsten uit de windmolenparken op zee vielen lager uit dan verwacht.

Een andere tegenvaller was de afschrijving van 2,5 miljard Deense kronen op de Amerikaanse offshore windmolenpark Sunrise Wind als gevolg van hoger dan verwachte kosten en oplopende rentelasten. De benodigde extra investeringen zetten druk op de toekomstige rendementen uit dit project. Ørsted verwacht dat de inkomsten dit jaar uit duurzame energie significant zullen toenemen. Echter het verwachte bedrijfsresultaat exclusief nieuwe partnerships voor het lopende jaar is vrijwel gelijk aan het afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting uitkomen op 20 tot 23 miljard Deense kronen. Het bedrijfsresultaat zonder nieuwe activiteiten is vorig jaar uitgekomen op 21,1 miljard Deense kronen.

Analisten vinden de outlook inzake het bedrijfsresultaat aan de magere kant. Ook de afschrijving op het offshore windmolenpark valt niet lekker bij de analisten. Analisten zijn er niet gerust op dat er nog meer afschrijvingen moeten plaatsvinden op lopende offshore projecten als gevolg van de gestegen kosten en hogere rentelasten. Rond het middaguur stond het aandeel ruim 5 procent lager en levert derhalve de koerswinst van dit jaar in.  

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten