Auteur: Jan Bouius Datum: 07-07-2021

Shell het stralende middelpunt op het Damrak

Dankzij de trading-update over het tweede kwartaal speelt Shell zich vandaag bij de beleggers in de kijker. De onderneming staat er heel wat beter voor dan een jaar geleden toen Shell voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog in het dividend moest snijden. Nu de vraag naar olie weer flink gestegen is, evenals de prijs, boekt Shell weer sterke operationele en financiële resultaten én heeft het zijn schulden beter onder controle. Het gewenste netto schuldniveau van 65 miljard dollar is bereikt en dat is goed nieuws voor de aandeelhouders.

Was de doelstelling voorheen om jaarlijks het dividend per aandeel met ongeveer 4 procent te laten groeien, nu schakelt het concern een tandje bij en is het van plan om 20-30 procent van de vrije kasstroom aan de aandeelhouders uit te keren via een combinatie van dividenden en inkoop van eigen aandelen. Bij de bekendmaking van de definitieve resultaten op 29 juli a.s. wordt hiermee begonnen.

Pentagon verscheurt JEDI-cloudcontract met Microsoft

Gisteren maakte het Amerikaanse ministerie van Defensie bekend dat het door Microsoft gewonnen geruchtmakende Joint Enterprise Defense Infrastructure cloudcontract van 10 miljard dollar voor de levering van clouddiensten heeft geannuleerd.

In 2019 viste Amazon hiermee achter het net, waarop Amazon een juridische strijd aanging omdat het bedrijf vond dat de aanbesteding door bemoeienis van voormalig president Trump niet eerlijk was verlopen. Daardoor is het project voor Microsoft nog nooit van de grond gekomen. Dat het contract nu wordt geannuleerd heeft meer te maken met technische omstandigheden, aldus de woordvoerder van het Ministerie van Defensie, waarbij zaken als de vooruitgang in Cloud computing en de veranderde behoefte van het Pentagon werden genoemd…

Het Pentagon zal nu een nieuwe aanbesteding uitschrijven onder de naam Joint Warfighter Cloud Capability en dit zal voor een periode van vijf jaar aan meerdere leveranciers worden gegund. Alle gekwalificeerde bieders kunnen meedingen, dus ook bijvoorbeeld Alphabet, Oracle en IBM, maar de kans is groot dat Microsoft en Amazon het grootste gedeelte van de koek onderling zullen verdelen. Bij Amazon ging gisteren de vlag dan ook uit, het aandeel steeg maar liefst 4,7 procent. De teleurstelling van de beleggers in Microsoft viel mee, dat aandeel wist er zelfs een miniem plusje uit te persen.

Weer een nieuw slotrecord voor de Nasdaq

Onder aanvoering van dat Amazon wist de Nasdaq gisteren weer op een nieuw hoogste niveau ooit te sluiten. Nu zijn nieuwe records op Wall Street dit jaar eerder regel dan uitzondering, dus zo bijzonder is het nu ook weer niet, maar die records zagen we dit jaar vooral bij de S&P 500. De technologie-aandelen kenden een kleine hapering eerder dit jaar, vanwege de gestegen rente en de sectorrotatie. Intussen is die tienjaarrente behoorlijk gedaald tot 1,36 procent en zoeken beleggers weer hun heil bij de sterke groeibedrijven, met name bij die uit de Verenigde Staten.

Voor de Chinese techbedrijven met een notering op de Amerikaanse beurs gaat die vlieger echter niet op. De crash van het aandeel Didi vlak na zijn beursintroductie wijst op een verhoogd politiek risico. Het lijkt een doelbewuste wraakactie van de Chinese autoriteiten die hiermee de grote Chinese techbedrijven even fijntjes duidelijk willen maken wie de echte baas is.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.