Auteur: Jan Bouius Datum: 16-06-2021

Stilte voor de Fed

Na een fraaie recordreeks op de beurzen namen de beleggers op Wall Street gisteren iets gas terug. Ze kijken even de kat uit de boom met het oog op het Fed-besluit van vanavond, zeker nu de Amerikaanse producentenprijsindex in mei op 6,6 procent is uitgekomen, het hoogste niveau sinds deze statistiek in 2010 wordt bijgehouden. Op veel nieuws wordt vanavond echter niet gerekend. Marktvorsers verwachten dat het tot nu toe gecommuniceerde beleid zal worden herhaald. Eventuele hints wat betreft een toekomstige wijziging verwachten zij op z’n vroegst in augustus, als de centrale bankiers van diverse landen in Jackson Hole samen komen.

Terug in de tube

Intussen blijven automobielfabrikanten als Daimler en Volkswagen maar arbeidstijdverkorting voor duizenden werknemers aanvragen met als reden de grote wereldwijde chiptekorten. Volkswagen maakte eerder al bekend hierdoor dit jaar 100.000 auto’s minder te kunnen produceren dan ze zouden willen gezien de vraag. Op het totaal van het vorig jaar geproduceerde aantal van 9,2 miljoen nog geen halszaak, maar toch.

Het niet aan de vraag kunnen voldoen betekent mede dat tweedehands auto’s meer gevraagd zijn. Het is een van de achterliggende redenen voor de inflatiesprong in de Verenigde Staten. Maar waar tandpasta niet meer terug in de tube kan worden gedrukt, lijkt dit bij de huidige inflatie nog wel redelijk te lukken. Neem bijvoorbeeld de prijs van timmerhout. Er is en was geen gebrek aan hout in de wereld, maar wel een maximum aan de zaagcapaciteit. En die kon even tijdelijk de grote vraag naar timmerhout niet aan met als gevolg een explosie van de prijs. Maar nu vraag en aanbod weer meer in lijn komen met elkaar, lijkt de inflatie weer terug in de tube te worden gedrukt. De hout futures zijn in een paar weken tijd met 40 procent gedaald. Geen wonder dat de beurzen nog hun schouders blijven ophalen over de huidige inflatiecijfers.

Mosterd na de maaltijd?

Gisteren werd bekend dat de Europese Unie de eerste obligatie heeft uitgegeven voor de financiering van haar herstelfonds van 750-800 miljard euro. De obligatie van 20 miljard euro groot met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,086 procent, werd maar liefst zeven keer overtekend. Op zich is dat niet zo verwonderlijk. De rentevergoeding is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld de op Duitse staatsobligaties, terwijl beide leningen de triple A-status dragen. Al met al voelt het een beetje als mosterd na de maaltijd om nu nog een Europees coronaherstelfonds op te tuigen, gezien het economisch herstel dat al gaande is. Het Europese herstelfonds is dan ook niet voor niets in het kader van NextGenerationEU.

Door het als een tijdelijk herstelinstrument te verkopen zal de acceptatiegraad hoog zijn geweest. Extra stimulans wordt immers vandaag de dag door beleggers en politici steeds verwelkomd. Maar er zitten nog meer aspecten aan deze obligaties. Ze zullen binnen Europa voor een hoogwaardig liquide alternatief zorgen naast de Duitse staatsobligaties. Dat is prettig in tijden van paniek op de beurzen, want ‘vluchten’ in bijvoorbeeld Grieks staatspapier, dat op 5-jarige looptijden tegenwoordig ook al een negatieve rente kent, zal niet gebeuren.

Nadat de Europese Unie de komende jaren meer van dit soort tranches zal uitgeven, zullen de obligaties vervolgens de komende decennia steeds worden geherfinancierd. Pas rond 2058 verwacht men de opgehaalde gelden weer terug te kunnen betalen. Krijgen we hiermee dan toch een uniforme Europese obligatiemarkt?

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.