Auteur: Jan Bouius Datum: 14-07-2021

Voorbode voor het cijferseizoen?

Verfrissend, eindelijk eens geen nieuw record op Wall Street. Ondanks de zeer fraaie resultaten van de zakenbanken JPMorgan en Goldman Sachs daalden de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq eensgezind met ongeveer 0,35 procent. De boosdoener, hoe kan het dit jaar ook anders; inflatie. Deze kwam in de Verenigde Staten in juni uit op 5,4 procent waar economen op ‘slechts’ 4,9 procent hadden gerekend. Voor de aandelenmarkten was dat reden genoeg om even op de rem te gaan staan. De obligatiemarkten daarentegen haalden zoals zo vaak stoïcijns hun schouders op. Stoïcijns, omdat er verscheidene componenten zijn die de inflatie slechts tijdelijk omhoogstuwen. Te denken valt aan de 16,9 procent stijging van de prijzen van hotel- en motelkamers of de 29,4 procent duurder geworden wasmachines. De meeste impact echter had de gestegen prijs van tweedehandsauto’s. In de maand juni werden deze 10,5 procent duurder en in een tijdsbestek van een jaar stegen de prijzen zelfs met 45,2 procent. Dit is goed voor een derde van de totale prijsstijging in de Verenigde Staten. En wie zich geen auto kan of wil permitteren en er een wil huren, zal daar vandaag 87,7 procent meer voor moeten aftikken dan een jaar geleden. Het zijn absurde stijgingen die geen stand zullen houden.

Dat de rentemarkt zijn schouders hiervoor blijft ophalen, is één van de redenen dat na de publicatie van uitstekende tweedekwartaalcijfers JPMorgan en Goldman Sachs beiden een lichte veer lieten. Door de lage rente blijft de druk op de netto rentemarge aanhouden en is de outlook aan de timide kant. Daarnaast profiteerden beiden flink van eenmalige baten, hetgeen de ‘kwaliteit’ van de behaalde cijfers drukt. Voor de rest viel er weinig op af te dingen. Dat de provisies uit de aandelen- en obligatiehandel ten opzichte van een jaar geleden flink daalden, was verwacht. Dankzij de beurspaniek vorig jaar vierden de beurshandelaren immers nog hoogtij met recordomzetten. Maar de omzetten liggen nog wel steeds hoger dan voor de pandemie.

Deze inkomstendaling werd flink gecompenseerd door de hard aantrekkende markt voor fusies en overnames. Wereldwijd werden er in het tweede kwartaal voor 1,42 biljoen dollar aan deals gesloten en over het eerste halfjaar voor bijna 3 biljoen dollar, volgens Dealogic. En daar profiteerden de begeleidende zakenbankiers flink van. Bij JPMorgan stegen de inkomsten hieruit met 25 procent naar een recordhoogte van 3,57 miljard dollar. Bij Goldman Sachs stegen deze provisies met 36 procent tot 3,61 miljard dollar. Dit was het één na hoogste niveau ooit en wordt alleen overtroffen door het eerste kwartaal. Over het gehele eerste halfjaar begeleide Goldman Sachs al meer dan 160 beursintroducties, hetgeen nu al meer zijn dan in geheel 2020.

De echte winstsprong werd echter gemaakt door vrijvallende voorzieningen die de banken vorig jaar aangelegd hadden uit voorzorg voor mogelijke kredietverliezen. Nu achteraf blijkt dat het allemaal reuze meevalt, zijn die niet meer nodig. Beiden kondigden dan ook een hoger dividend aan, waarbij Goldman Sachs de kroon spant met een 60 procent verhoging.

Als deze twee toonaangevende financials de voorbode vormen voor het cijferseizoen, dan krijgen we fraaie winstcijfers voorgeschoteld, met een licht dalende beurskoersen. Maar even stoom afblazen na een rally kan geen kwaad.

Flashback

Wie zijn billen brand zal op de blaren moeten zitten, en daar is het Volkswagenconcern zich maar al te goed bewust van. Nog steeds wordt het achtervolgd door de beruchte sjoemelsoftware-affaire. Volkswagen zal die ellende zo snel mogelijk achter zich willen laten, maar alle claims zijn nog niet afgehandeld. Zo besliste vandaag de Amsterdamse rechtbank dat de kopers van zo’n 150.000 auto’s van de Volkswagen Group in Nederland recht hebben op een prijsverlaging (schadevergoeding) van 3.000 euro.

Niet dat beleggers zich daardoor laten afschrikken, de koers stijgt zelfs vandaag. Beleggers focussen zich meer op de toekomst die, misschien wel juist door het schandaal, versneld groen wordt. En groenere kasstromen worden tegenwoordig op de beurs door de betere ESG-focus hoger gewaardeerd dan vervuilende. Volkswagen had al ambitieuze verduurzamingsplannen aangekondigd, maar gisteren scherpte het concern deze nog aan. De helft van de auto’s die het in 2030 verwacht te verkopen, zal naar verwachting elektrisch zijn en in 2050 wil het Volkswagenconcern helemaal CO2-neutraal zijn.

Daarnaast ligt het aandeel de afgelopen dagen goed in de markt vanwege de positieve winstwaarschuwing die het afgelopen vrijdag gaf vooruitlopend op de kwartaalcijfers. De winst over het afgelopen kwartaal zal ongeveer 70 procent!! hoger uitkomen dan waar analisten volgens Bloomberg tot dan toe van uitgingen. Op 29 juli zal het concern dan ook zijn outlook voor het gehele jaar naar boven moeten bijstellen. Het tekort aan chips heeft tot nu toe duidelijk een minder grote impact dan gevreesd.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.