Auteur: Jan Bouius  Datum: 22-03-2023

Wachten op de dot-plot

Dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, is de afgelopen week wel gebleken wat betreft de bankaandelen. Dat wordt mede veroorzaakt doordat veel beleggers de financiële crisis van 2008 nog zo goed voor de geest kunnen halen. De AEX daalde destijds van ruim 500 punten tot een dieptepunt van 200 punten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke keer als er wat gebeurt met of in de bankensector beleggers zenuwachtig worden. Dat gebeurt ondanks dat ze echt wel weten dat de solvabiliteit van de banken intussen sterk verbeterd is.

We moeten er dus voor waken dat de emoties over een paar rotte appels de overhand krijgen. Ook de Amerikaans Minister van Financiën, Janet Yellen, is zich daar van bewust. Haar is er alles aan gelegen een uitslaande brand te voorkomen. Daarom kan zij niet genoeg benadrukken dat de ratio moet zegenvieren.

De rust lijkt op dit moment dan wel te zijn teruggekeerd, maar onder de oppervlakte sluimert het wantrouwen nog. Gisteren meldde Yellen dan ook dat, mocht de bankencrisis verergeren, de Amerikaanse regering bereid is extra garanties op deposito’s te verstrekken. Er wordt zelfs onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk alle deposito’s bij alle banken te garanderen. Laten we echter hopen dat haar management-by-speech voldoende is om het vertrouwen in de bankensector voldoende te doen terugkeren.

Al het tumult maakt de evenwichtsoefening van de Fed niet bepaald eenvoudiger. Vanavond om 19:00 uur maakt Jerome Powell het rentebesluit bekend. Aangezien de pijn bij sommige banken mede veroorzaakt is door de hard gestegen rente (en dan vooral de slechte afdekking van het renterisico) zal de Fed geen extra olie op het vuur willen gooien. Een renteverhoging van 50 basispunten, waar eenieder een paar weken geleden nog van uitging, lijkt daarom uitgesloten. Maar helemaal niets doen is volgens veel marktvorsers evenmin verstandig. Daar zou het signaal van kunnen uitgaan dat de Fed het financiële systeem niet geheel vertrouwt met alle gevolgen van dien. Rest de Fed eigenlijk alleen de gulden middenweg van een verhoging van 25 basispunten.

Daarmee zijn we er nog niet. Belangrijker wordt de ‘dot-plot’; de grafische weergave van de renteverwachting van de diverse Fed-bestuurders voor de komende tijd. Verwachtten beleggers twee weken geleden nog dat de piekrente minimaal tot 5,6 procent zou doorstijgen, intussen prijst de markt al 2 tot 3 renteverlagingen later dit jaar in. Zo bezien ligt een mogelijke teleurstelling op de loer, maar mocht de Fed op dezelfde lijn zitten, dan is dat goed nieuws voor met name de technologie aandelen. Het zou zelfs een hernieuwde marktrally kunnen uitlokken. Partijen als Franklin Templeton, Invesco en JP Morgan Asset Management sorteren hier al voorzichtig op voor, bevreesd als ze zijn de eerste winstgevende weken te missen. 

Om de tijd te doden tot aan het Fed-rentebesluit later vandaag, kunnen beleggers zich vermaken met een aantal speeches van ECB leden… Vanochtend om 09:45 uur mochten we al van ECB voorzitter Christine Lagarde horen dat de missie om de inflatie naar 2 procent terug te brengen niet onderhandelbaar is. Het heeft als impact dat de euro iets in waarde stijgt ten opzichte van de dollar. Verder staan vandaag nog de speeches van de ECB leden Lane, Rehn, Wunsch, Panetta en Nagel op de rol. Beleggers kunnen dus niet in slaap sukkelen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten