Auteur: Martine Hafkamp Datum: 02-07-2021

Witte rook

Gisteren werd er een grote overwinning geboekt door niet alleen de regering Biden, maar ook door andere partijen die de laatste tijd intensief hebben gelobbyd voor een meer evenwichtig internationaal belastingsysteem voor ondernemingen. Er kwam witte rook uit de schoorsteen want van de 139 landen die verenigd zijn in de OESO stemden er 130 voor het instellen van een minimumbelasting voor multinationals. Ook China en India stemden voor, terwijl er door insiders aan getwijfeld werd of ook die landen zich achter het plan zouden scharen. Een van de 9 landen die tegen het plan stemden was, niet verrassend, Ierland. Dat land hanteert een tarief van 12,5 procent voor de winst- en vennootschapsbelasting en geldt, net als Nederland overigens, als een belastingparadijs. Andere landen die het gisteren bereikte akkoord niet hebben ondertekend zijn Hongarije en Cyprus.

Nu zoveel landen akkoord zijn wordt er een wezenlijke verandering aangebracht in de internationale belastingafspraken en het sluit aan bij het akkoord dat in juni al door de G7 werd bereikt.  Dat was al opmerkelijk want vooral de Verenigde Staten waren jarenlang mordicus tegen een dergelijk voorstel. Onder Biden heeft het land echter een draai gemaakt. Een deel van het plan bestaat uit een wereldwijd minimumtarief van tenminste 15 procent voor de winstbelasting. Het streven is om een en ander al in 2023 te effectueren. De ministers van Financiën uit alle deelnemende landen moeten in oktober hun handtekening onder het bereikte akkoord zetten. Dan moet er ook een gedetailleerd plan op tafel liggen hoe een en ander in z’n werk dient te gaan. De Franse minister van Financiën noemt het akkoord het belangrijkste internationale verdrag over belastingen van de afgelopen 100 jaar.

Er is natuurlijk al langer veel te doen over alle belastingen die de diverse landen zouden mislopen. Het is een belangrijke reden waarom onder andere Frankrijk vorig jaar een digitaks invoerde. Het nu gesloten akkoord moet ervoor zorgen dat grote techbedrijven belasting betalen in het land waar zij hun omzet realiseren. Tot op heden halen de Apples, Googles, Amazons en Facebooks van deze wereld natuurlijk heel veel omzet in de diverse landen, maar door allerlei belastingconstructies wordt de winst veelal via een land met een laag belastingtarief gestuurd. Een bijkomend voordeel is dat het voor meer lokaal opererende ondernemingen voor een gelijker speelveld zal zorgen ten opzichte van de techgiganten. Of die laatsten er echt wakker van zullen liggen is de vraag.

Geen witte rook

Bij het overleg tussen de landen van de OPEC en de bondgenoten was nog geen sprake van witte rook waar het gaat om het verhogen van het plafond voor de olieproductie. Nu de wereld langzaam uit de lockdown komt, kan de vraag naar olie, kerosine en benzine verder toenemen. Er zullen ook veel fossiele brandstoffen nodig zijn voor de realisatie van de infrastructuurplannen van de diverse overheden, net zoals voor de klimaatplannen. Het aanleggen van wind- en zonneparken gaat nu eenmaal niet vanzelf. Daar zijn bijvoorbeeld schepen, graafmachines en bouwkranen voor nodig.

De 23 landen zijn sinds gisteren bij elkaar om te overleggen over het verhogen van de productie om zo de stijging van de olieprijs wat af te remmen. De hoge olieprijs wordt natuurlijk mede in stand gehouden doordat de olielanden minder produceren dan er vraag is. De bedoeling is dat de productie met 400.000 vaten per dag wordt opgeschroefd zonder dat de prijs daardoor te veel daalt. Vooral de Verenigde Arabische Emiraten liggen dwars. Zij willen graag een andere verdeelsleutel tussen de landen met betrekking tot hoe de voorgestelde productieverhoging tot stand moet komen. Zij willen namelijk graag meer olie produceren dan met de huidige verdeling kan. Vandaag wordt er verder onderhandeld. Mocht het tot een akkoord komen, dan zullen we daar niet direct iets van merken aan de pomp want pas vanaf augustus zal de eventuele productieverhoging worden geëffectueerd.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.