Auteur: Krist Plaizier Datum: 22-07-2021

Zwitsere bedrijven komen met prima cijfers

Het cijferseizoen gaat inmiddels flink los. Vandaag kwamen maar liefst drie Zwitserse bedrijven waar Fintessa voor de cliënten in belegt met een update. Het betreft ABB, Givaudan en Roche. Alle drie versloegen de analistenverwachtingen maar er wordt door beleggers verdeeld gereageerd op de cijfers. Hieronder volgt een kort verslag.

ABB verhoogt de vooruitzichten voor het gehele jaar

Technisch installatiebureau ABB kwam met sterke cijfers naar buiten. Hoewel de verwachtingen al hoog gespannen waren, het tweede kwartaal van 2020 was immers midden in de coronapandemie en dan doe je het nu al vrij eenvoudig beter, wist ABB de verwachtingen te verslaan. De cijfers klinken dan ook als een (Zwitsers) uurwerk: Dankzij een sterk aantrekkende vraag omdat economieën weer opengingen na de pandemie, nam de orderportefeuille met 8 miljard dollar toe. Dit is op vergelijkingsbasis een plus van 24 procent. De omzet steeg met een vergelijkbare 14 procent naar 7,45 miljard dollar (7,13 miljard dollar werd verwacht) en tegen gelijke valutakoersen steeg de operationele winst met 59 procent naar 1,113 miljard dollar. Dankzij een 4,4 procentpunten hogere marge van 15 procent nam de nettowinst met 136 procent toe naar 752 miljoen dollar. De analistenconsensus bedroeg 631 miljoen dollar. De klapper is echter de nettowinst per aandeel. Deze steeg maar liefst 150 procent naar 37 dollarcent. Deze flinke plus is mede het effect van het forse aantal ingekochte (en vervolgens ingetrokken) eigen aandelen.

Hoewel ABB last heeft van stijgende grondstofprijzen en van het feit dat er een tekort is aan bepaalde componenten (chips), ziet CEO Björn Rosengren de rest van dit jaar rooskleurig tegemoet. Waar hij eerder dit jaar nog voorzichtig was met de uitspraak dat omzet dit jaar met ongeveer 5 procent zou gaan groeien, verhoogde hij de outlook vandaag naar een stijging met ongeveer 10 procent. De tekorten en hogere grondstofprijzen kunnen waarschijnlijk gecompenseerd worden met een hogere vraag naar service en onderhoud, zo vertelde de CEO in het persbericht. Ook deed hij de mededeling dat er in het derde kwartaal waarschijnlijk een grote desinvestering aangekondigd zal gaan worden. Eerder deze week deed ABB ook nog een overname. In Spanje werd de robotfabrikant ASTI Mobile Robotics Group overgenomen. Financiële details werden niet bekend gemaakt. Op de Zwitserse beurs ging het aandeel in de opening al vlot 2 procent hoger.

Givaudan moet de hogere grondstofprijzen nog doorberekenen aan haar cliënten

Geur- en smaakstoffenproducent Givaudan zag het afgelopen half jaar de opgelopen inflatie terug in de grondstofprijzen. Maar de opgelopen prijzen werden nog niet doorberekend aan klanten als Unilever en Nestlé. Dat zal het komende halfjaar echter wel gaan gebeuren. Desondanks wist Givaudan de verwachtingen van analisten te verslaan. Dit gold echter niet voor de omzet; deze kwam uit onder de analistenverwachting van 3,39 miljard Zwitserse frank. Het werd 3,37 miljard Zwitserse frank. Hieraan droeg de smaakstoffendivisie 1,809 miljard bij (plus 6,1 procent ten opzichte van vorig jaar) en de geurstoffendivisie 1,564 miljard (plus 10,1 procent). Maar de winst kwam wel hoger uit dan verwacht. De operationele winst steeg met 10 procent naar 809 miljoen Zwitserse frank ten opzichte van een consensus van 783,2 miljoen frank. De nettowinst nam met 16 procent toe naar 481 miljoen Zwitserse frank. Er werd 459, 4 miljoen verwacht. Het bedrijf streeft dit jaar naar een autonome omzetgroei van 4 á 5 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de cijfers en zetten het aandeel ruim 2 procent lager.

COVID-19 helpt Roche aan een plus

Dankzij de verkoop van coronatesten kon de Zwitserse farmaceut Roche het eerste halfjaar positief afsluiten. Roche bestaat uit 2 divisies, Farmaceutische Producten (de ontwikkeling en verkoop van medicijnen) en Diagnostiek (verkoop van diagnostische apparatuur voor de medische sector). Meestal doet de veel grotere medicijndivisie Roche opstomen in de vaart der volkeren maar afgelopen halfjaar deed de kleinere divisie Diagnostiek vooral van zich spreken. Vanwege de grote vraag naar corona- en routinetesten steeg de omzet van Diagnostiek met 51 procent naar 9 miljard Zwitserse frank. De omzet bij de medicijndivisie daalde daarentegen met 3 procent naar 21,7 miljard frank, al zette het herstel in het tweede kwartaal wel in dankzij de introductie van nieuwe geneesmiddelen. De totale omzet steeg bij constante wisselkoersen met 8 procent naar 30,71 miljard Zwitserse frank, iets meer dan de verwachte 29,65 miljard frank. De nettowinst tegen constante wisselkoersen steeg met 2 procent naar 8,2 miljard frank. Per aandeel nam de winst met 1 procent toe naar 10,56 frank waar er 10,18 frank verwacht werd. Voor de rest van het jaar was CEO Severin Schwan niet concreet, hij bevestigde slechts de eerder afgegeven outlook. Zowel de omzet als de winst per aandeel zal dit jaar naar verwachting met zo’n 5 procent groeien. Zoals elk jaar zal Roche echter wel het dividend verder verhogen. Ook het aandeel Roche daalde met 2 procent op de Zwitserse beurs na de update.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten

 

Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 13-05-2021

Inflatie maakt beleggers nerveus

Consumenten Prijs Index

Dinsdag waren de beurzen al gedaald vooruitlopend op de inflatiecijfers van een dag later. Er was toch wel enige vrees dat het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten een CPI (Consumer Price Index) zou publiceren waar beleggers niet erg vrolijk van konden worden. Het was nog erger. Het mandje van prijzen van goederen en diensten dat gezamenlijk de inflatie meet bleek op jaarbasis met niet minder dan 4,2 procent te zijn gestegen. Dat terwijl er een toename van 3,6 procent was verwacht. Ook op maandbasis liepen de prijzen veel harder op dan ingeschat, met 0,8 procent. Een prijsstijging die we sinds 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, niet meer hadden gezien. Daar de beurzen al hadden geanticipeerd op slechte cijfers duurde het even voor er duidelijk richting werd gekozen door beleggers. Maar uiteindelijk zetten de beurzen de weg naar beneden in. Ook vandaag volgen de markten in Europa die van de Verenigde Staten. Zo staat de AEX inmiddels 6 procent onder zijn hoogste koers van begin deze maand.

Einde aan TINA?

Is deze vrees terecht? Beleggers zijn immers al jaren gewend aan een historisch lage inflatie. Als gevolg daarvan kon ook het rentepeil naar ongekende diepten wegzinken. In ons werelddeel is er zelfs al enkele jaren sprake van een negatieve rente. Het joeg spaarders naar de beurs onder het motto dat er geen alternatief was voor een belegging in aandelen (TINA). De aanwassende stroom van geld naar de beurs stuwde de koersen verder op en dat trok op zijn beurt weer nieuwe beleggers aan. Niets heeft zo’n aantrekkingskracht als voortdurende koerswinsten. Beleggers werden daarbij geholpen door de centrale banken die met regelmaat lieten weten voorlopig niet van plan te zijn de rente weer te gaan verhogen. Zelfs een enigszins oplopende inflatie zou ze niet van mening doen veranderen. Maar 4,2 procent?

Basiseffecten

Hoe houdbaar is dan het ruime monetaire beleid nog? Veel beleggers nemen het zekere voor het onzekere en gingen over tot verkoop van hun aandelen. Maar reageren ze niet te snel? De snelle toename van de prijzen kan toch moeilijk als een verrassing zijn gekomen. De pandemie zorgde een jaar geleden voor een enorme prijsdaling van allerlei diensten waar plots weinig behoefte meer aan was. Zo zakte de CPI in april vorig jaar diep weg. Met dit lage niveau als vergelijkingsbasis is het dan ook niet zo vreemd dat een jaar later – in een zich snel herstellende economie – de prijzen hard oplopen. Economen spreken in zo’n geval van basiseffecten. Voor de duidelijkheid, het algemene prijspeil is nog steeds lager dan dat van voor de uitbraak van het virus. Het is het tempo van de groei, niet het absolute prijspeil, dat momenteel zorgen baart.

Markt voor tweedehands auto’s explodeert

Opvallend is verder dat er geen sprake is van een prijsstijging over de gehele linie. Zo blijkt uit een nadere analyse dat de forse toename van de prijzen toe te schrijven is aan diensten die slechts voor 13 procent uitmaken van de consumentenbestedingen. Zo liepen vooral de prijzen van gebruikte auto’s en trucks, hotelovernachtingen, restaurants, vliegtrickets, autoverzekeringen, kaartjes voor evenementen en musea en autoverhuur sterk op. Juist die prijzen waren in de pandemie het hardst gedaald en lopen nu het meest op. In de pandemie hadden autoverhuurbedrijven een gedeelte van hun vloot in de verkoop gedaan en nu dienden ze hun voorraad als de wiedeweerga weer aan te vullen. Daar nieuwe auto’s sowieso moeilijk verkrijgbaar zijn (vanwege het chiptekort) explodeert de markt voor tweedehands auto’s.

Irrational exuberance

Maar wat zegt deze prijsstijging over de brede economie? De centrale banken hebben steeds gesteld dat de inflatie slechts van tijdelijke aard zal zijn. Op zeker moment zullen vraag en aanbod elkaar weer vinden en normaliseren de markten weer. Bedenk ook dat de switch van diensten naar goederen tijdens de pandemie weer vice versa zal zijn zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn. Met andere woorden, waar de prijzen van allerlei diensten weer op zullen lopen, kunnen juist de prijzen voor goederen en grondstoffen (die nu hard stijgen) weer zakken. Ondanks alle onrust staat het algemeen prijsniveau nog steeds onder het niveau van de lange termijntrend waar bijvoorbeeld de Federal Reserve de prijzen zou willen hebben. Bedenk dat de kerninflatie momenteel 3,0 procent is. Dat lijkt veel, maar is exact het niveau waar ze bijvoorbeeld in 1996 ook stond. Hoewel de toenmalige gouverneur van de Fed Alan Greenspan toen waarschuwde voor irrational exuberance zouden de beurzen nog vier jaar verder stijgen.