Auteur: Martine Hafkamp Datum: 10 april 2009

Koop je goud als je van rendement houdt?

Dat het ergste achter de rug lijkt, kan worden onderbouwd met een aantal recent gepubliceerde data. Zo schreef ’s werelds grootste aluminiumproducent Alcoa door kostenbesparingen en hogere aluminiumprijzen in het derde kwartaal onverwacht zwarte cijfers. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar een aantal macrocijfers bevestigt het positieve gevoel.

Zo was in de Verenigde Staten het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering lager dan verwacht en konden een paar winkelketens positieve verkoopcijfers rapporteren. Zelfs de OESO, een organisatie die heeft bewezen niet al te zeer voorop te lopen wat betreft het signaleren van trends, ziet dat het met de grootste economieën van de wereld de goede kant op gaat.

Goud stijgt in waarde

Dergelijke positieve berichten zijn moeilijk te rijmen met de stijging van de prijs van goud, waarvoor inmiddels meer dan de psychologische weerstand van 1.000 dollar per ounce moet worden betaald. Kijken we echter naar het feit dat de Verenigde Staten in één jaar tijd het begrotingstekort met 950 miljard dollar hebben zien oplopen tot een recordbedrag van 1,4 biljoen dollar, dan wordt het logischer dat goud als vluchthaven wordt gebruikt. Het huidige Amerikaanse begrotingsbeleid is immers niet te handhaven en inflatiegevaar ligt op de loer. Daar bovenop deed het gerucht de ronde dat er geheim overleg zou plaatsvinden over de oliehandel en de toon is gezet. In plaats van dollars zou namelijk een aantal olieproducerende Golfstaten in de toekomst liever betaald willen krijgen in andere (lees: sterkere) valuta.

Maar of beleggen in goud onder de huidige omstandigheden het antwoord is op een zwakker wordende dollar en een mogelijk oplopende inflatie weet ik zo net nog niet. Op de obligatiemarkten is er trouwens van die vermeende inflatieangst niets te zien. Het krachtenveld wereldwijd verschuift, zo veel is zeker. De stemming onder de leden van het IOC voor het aanwijzen van de stad die in 2016 de Olympische Spelen mag organiseren was daar een sprekend voorbeeld van. Het mocht zelfs niet baten dat Obama werd ingevlogen om een goed woordje voor Chicago te doen.

Is beleggen in goud verstandig?

In de discussie tussen voor- en tegenstanders van het aanhouden van een positie in goud in een beleggingsportefeuille wil ik me niet mengen. Wat ik wel wil aangeven is waarom goud als belegging minder interessant is dan het op het eerste gezicht lijkt. Als het goed gaat met de economie stijgen de aandelenkoersen vaak harder. Vanuit dat oogpunt kan er beter in aandelen worden belegd dan in goud. Daar komt bij dat een belegging in goud geen directe inkomsten oplevert, zoals aandelen dat in de vorm van dividend veelal wel doen. Tel daarbij op dat de goudprijs wordt gemeten in dollars en u hebt een paar die spreken tegen een sprong op de rijdende goudtrein.

Wat is dan verstandig om te doen? Kijk naar bedrijven die kunnen profiteren van de stijgende grondstofprijzen, want niet alleen goud neemt toe in waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mijnbouwer als het Braziliaanse Vale. Maar kijk ook eens naar landbouw- en landbouwgerelateerde bedrijven. Zo heeft de wereldvoedselorganisatie FAO berekend dat de investeringen in landbouw wereldwijd jaarlijks moeten worden verdubbeld om op lange termijn aan de voedselbehoefte te kunnen voldoen. Door een deel van uw geld te investeren in bedrijven die daar hun voordeel mee kunnen doen, hebt u volgens mij ook goud in handen.