Depotbank

Wij werken samen met InsingerGilissen en Saxo Bank als depotbank voor de bewaring van gelden en effecten van onze cliënten en voor orderuitvoering.

InsingerGilissen en Saxo Bank staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en beschikken over de benodigde DNB-vergunningen.

De rol van de depotbank

De rol van de depotbank is beperkt tot die van faciliterende instelling. Dit houdt in dat zij de organisatie is die onze opdrachten uitvoert en administreert. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst.

Door heldere rapportages en desgewenst uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beleggingsportefeuille. Indien gewenst, ontvangt u afschriften van alle mutaties. Uiteraard ontvangt u een overzicht van de transactiekosten en beheervergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over InsingerGilissen of Saxo Bank of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.