Wereldwijd beleggen

Door wereldwijd te beleggen vergroot u de spreiding en vermindert u het risico van uw portefeuille. Fintessa beperkt zich met haar beleggingsbeleid daarom niet alleen tot de AEX of de Europese beurzen. We stemmen uw effectenportefeuille volledig af op uw doelen, wensen en eisen. Dit alles passend bij het risico dat u kunt en wilt lopen. We streven naar de beste verhouding tussen dit risico en het verwachte rendement door overal ter wereld te beleggen; dynamisch en actief!

Wereldwijd beleggen

Als onafhankelijke vermogensbeheerder beperkt Fintessa zich niet tot de Nederlandse markt. Wij beleggen wereldwijd om zo een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw vermogen na te streven. We beleggen in een voor u juiste mix van voornamelijk aandelen, obligaties, opties en liquiditeiten. Beheerd beleggen op maat!

Spreiding en rendement

We zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding passend bij uw risicoprofiel. We beleggen bijvoorbeeld niet alleen in de AEX-index. Als u puur naar aantallen kijkt, lijkt de AEX met 25 aandelen een relatief goede spreiding te bieden. Toch beperkt u de spreiding als u voor alleen aandelen zou kiezen die op het Damrak genoteerd staan – dit door de regionale focus. U bent immers sterk afhankelijk van de Nederlandse economie. Ondanks dat veel Nederlandse bedrijven exporteren, behalen zij een aanzienlijk deel van de omzet in Nederland. Door voor u wereldwijd te beleggen kunnen we die afhankelijkheid verkleinen. Met andere woorden: zo kunnen we beter spreiden.

Wereldwijd beleggen: valutaspreiding

Naast de betere spreiding voorkomt wereldwijd beleggen dat uw beleggingen dalen door de zogeheten valutaire tegenwind. Met slim toegepaste valutaspreiding passend bij uw doelen en wensen, voorkomen we dat uw beleggingen volledig afhankelijk zijn van de prestaties van een beperkt aantal economieën. Om die reden beperken wij ons niet standaard tot Nederland.

Ook de beste verhouding risico en rendement?

Fintessa belegt wereldwijd om de beste resultaten voor uw vermogen te kunnen bereiken en de risico’s die nu eenmaal horen bij beleggen, te verkleinen. Koersen kunnen immers niet alleen stijgen, maar ook dalen. Daardoor kan uw belegd vermogen (tussentijds) minder waard worden. Wilt u ook de beste verhouding tussen risico en verwachte rendement? Maak een afspraak voor een eerste kennismaking en ontdek of onze dienstverlening ook bij u past!