Auteur: Joop van de Groep Datum: 10-06-2019

Analisten minder bezorgd over importtarieven dan de bedrijven

Het Beige Book is een soort blauwdruk van de staat waarin de Amerikaanse economie zich bevindt. De publicatie vindt acht keer per jaar plaats en dient als basis voor het rentebesluit van de Federal Reserve. De eerstvolgende rentevergadering vindt plaats op 18 en 19 juni aanstaande. De uitkomsten van het vorige week gepubliceerde Beige Book hebben betrekking op de periode april tot 24 mei. 

Het goede nieuws is dat de economische activiteiten in de Verenigde Staten gematigd groeien. Dit is een verbetering ten opzichte van de één na laatste publicatie want toen was er nog sprake van een licht tot matig groeitempo. Het Beige Book bevat de economische data die worden verzameld door de 12 regionale Fed-banken. 

Vrijwel alle regio’s lieten economische groei zien en hebben positieve vooruitzichten ondanks de impact van de handelsoorlog met China. Ondernemers maken zich zorgen over de vele handelstarieven en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan. Fabrikanten geven bijvoorbeeld aan dat de kosten van de importheffingen worden doorberekend aan de consumenten. Het gevolg hiervan is dat de groei van de consumentenbestedingen zal vertragen.

Een ander belangrijk onderwerp is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. In sommige delen van de Verenigde Staten hebben bedrijven moeite om geschikt personeel te vinden. In de staat South Carolina moesten recentelijk restaurants hun deuren sluiten vanwege personeelsgebrek.

Banenrapport

Afgelopen vrijdag publiceerde het Ministerie van Arbeid in de Verenigde Staten op het eerste oog een tegenvallend banenrapport over de maand mei. Er kwamen slechts 75.000 banen bij, ver onder de verwachte 180.000 banen volgens de door Dow Jones geraadpleegde economen. Ook het aantal nieuwe banen in de maanden maart en april werden naar beneden bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bleef gelijk op 3,6 procent en is daarmee op het laagste niveau beland sinds vijftig jaar. 

Als er iets dieper wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de ‘echte werkloosheid’ waarbij rekening wordt gehouden met de niet geregistreerde werkzoekenden (bijvoorbeeld omdat zij zich hebben teruggetrokken als werkzoekenden) en de mensen die in plaats van parttime fulltime willen werken, dan is dit percentage wel gedaald van 7,3 procent naar 7,1 procent. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de afname van bijna 300.000 parttime banen. Geconcludeerd kan worden dat de arbeidsmarkt onverminderd sterk blijft. 

Focus op halfjaarcijfers

Vrijwel alle bedrijven hebben de financiële resultaten over het eerste kwartaal gepubliceerd. Met nog een kleine maand te gaan, maken de analisten zich alweer op voor de halfjaarcijfers. Die worden met het oog op de opgelaaide handelsoorlog bijzonder interessant om te volgen. De afgelopen weken waren de waarschuwingen van de Amerikaanse bedrijven voor de impact van de tarievenoorlog niet van de lucht, maar volgens FactSet zetten analisten zich nog niet echt schrap. 

Sinds de start van het tweede kwartaal verlaagden analisten hun winstverwachtingen voor de bedrijven in de S&P 500 met 2,1 procent. In de afgelopen vijf jaar (20 kwartalen) bedroeg de gemiddelde daling van de verwachting na twee maanden in het kwartaal 2,5 procent. Dit betekent dat de analisten zich nog niet al te veel zorgen maken over de importheffingen als gevolg van de handelsoorlog met China.