Auteur: Martine Hafkamp Datum: 01-02-2021

Belangrijke week voor de boeg

Een belangrijke cijferweek is begonnen. Deze week openen grootmachten als Amazon, Alphabet en Royal Dutch Shell de boeken. Op macro-gebied zal de aandacht in de tweede helft van de week vooral uitgaan naar de Amerikaanse banencijfers. Jerome Powell heeft immers niet voor niets onlangs aangegeven dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten nog een lange weg heeft te gaan voordat die weer op het niveau is van voor de uitbraak van de coronapandemie. Yellen op haar beurt, gaf als nieuwe Minister van Financiën aan dat het plan van Biden om het minimumloon te verhogen naar 15 dollar per uur volgens haar maar een minimaal (negatief) effect zal hebben op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens haar doet het voorstel meer goed dan slecht voor de Amerikaanse economie omdat miljoenen Amerikaanse werknemers daardoor een hoger besteedbaar inkomen krijgen en zij niet langer twee of meer banen hoeven te nemen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Tot op heden heeft 37 procent van de ondernemingen uit de S&P 500 de resultaten gepresenteerd. Daarvan rapporteerde maar liefst 82 procent een winst per aandeel die beter was dan verwacht. Kijken we naar de gerealiseerde omzet die wordt gepubliceerd, dan zien we dat 76 procent van de ondernemingen een hogere omzet rapporteert dan waarop vooraf was gerekend. Vooral de cijfers van bedrijven uit de informatie technologie- en de financiële sector lieten tot op heden de grootste positieve verrassingen zien.

Goede indicator?

Dat laatste komt overeen met wat er uit het overzicht ‘insider selling’ komt. In de Verenigde Staten, maar ook in ons eigen land, moeten insiders het melden bij de Securities and Exchange Commission (SEC) als zij aandelen van hun eigen bedrijf verkopen. Door de bank genomen heeft insider selling in de Verenigde Staten het hoogste niveau bereikt in tien jaar. Onderzoek wijst uit dat het aantal insiders dat netto koopt (aankopen -/- verkopen) nog maar 10,8 procent is. Dat is het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. Het is zelfs 2,2 standaard deviaties beneden het tienjaars gemiddelde. Met andere woorden, de stemming onder de executives is zeer somber wanneer het aandelen van hun eigen bedrijf betreft. Ter vergelijking, in maart (toen de coronabodem werd gezet) bedroeg dit percentage nog 62,5 procent. Destijds bleek dit dus een goede indicator voor de markt.

Maar afgelopen maand september waren de executives ook erg somber. Ook toen was er sprake van grootschalige insider selling. Dat was destijds het hoogste percentage verkopen sinds 2015. Echter, toen bleek het niet zo’n goede indicator. We weten allemaal wat er de laatste maanden met de beurs gebeurde. Het feit dat de presidentsverkiezingen toen nog moesten komen zal hierbij een grote rol hebben gespeeld. Dat maakte de situatie gecompliceerder. Het hoeft niet per se het gevolg te zijn geweest van weinig vertrouwen in het eigen bedrijf, maar meer in de eventuele uitkomst van de verkiezingen. Maar, nu komt het: de sectoren waar de netto-aankopen op dit moment het hoogst zijn: energie, financials en nutsbedrijven. Daar zijn insiders dus het meest optimistisch en dat strookt weer met de positieve verrassingen die uit die sector komen.

Zilverexplosie?

Wie er ook zin in hebben zijn de beleggers die actief zijn op Reddit. Na GameStop hebben zij nu hun pijlen gericht op zilver aangezien daar ook grote shorts in blijken te zitten. Zilver wordt vaak samen met goud gezien als een vluchthaven en een mogelijke hedge tegen inflatie, maar het is veel meer dan dat. Het kent voor 85 procent industriële toepassingen en is onmisbaar in bijvoorbeeld de groene revolutie en de uitrol van 5G. Na de oproep op Reddit richtte een aantal (kleine) beleggers de pijlen op mijnbouwbedrijven die zilver delven en zilverfutures. Vanochtend stond daardoor de spotprijs van zilver 6,7 procent hoger. Het is gunstig voor onze belegging in iShares Physical Silver, al is dat natuurlijk niet de reden waarom wij die in de portefeuilles van onze cliënten hebben opgenomen. Dat hebben wij gedaan om in te spelen op het ruime monetaire beleid, de wereldwijde vergroening en het afnemende aanbod.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten