Auteur: Krist Plaizier Datum: 20-09-2018

Beleggen in de BV of in privé?

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met een vrij te beleggen bedrag in hun BV wikken en wegen al jaren over deze keuze. Wat is fiscaal handig, wat levert het meeste op, welke haken en ogen zijn er? Belastingadviseurs en accountants zijn er maar druk mee. Dit zou vanaf 2022 wel eens een stuk minder kunnen worden. In de Miljoenennota afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet het voornemen om dga’s met een hoge schuld aan hun BV een forse belastingheffing op te leggen.

Als gevolg van de lage rentestand is het momenteel best aantrekkelijk om vrije middelen in de BV uit te lenen aan privé tegen betaling van een zakelijke rente. Door de lening in privé te beleggen in aandelen op de beurs wordt er al gauw meer verdiend dan de rente kost (al kunnen aandelen ook dalen; beleggen met geleend geld is niet voor iedereen geschikt). Bovendien zijn beleggingsopbrengsten in privé onbelast terwijl er in de BV vennootschapsbelasting over moet worden betaald. Van vermogensrendementsheffing in box 3 is vrijwel geen sprake omdat de beleggingen weggestreept kunnen worden tegen de schuld aan de BV. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan en is voornemens om dga’s met een schuld groter dan € 500.000 vanaf 2022 een extra heffing in box 2 op te leggen. Het bedrag boven de € 500.000,- zal dan niet meer gezien worden als lening maar als winstuitkering aan privé. En dus moet er dan 26,9% (nu nog 25%) Aanmerkelijk Belangheffing betaald worden over het geleende bedrag. De maatregel gaat ook gelden voor schulden in rekening-courant. Over schulden aan de eigen BV die door dga’s zijn aangegaan voor het kopen van het eigen huis wordt nagedacht. Waarschijnlijk komt het kabinet in het voorjaar van 2019 met een overgangsmaatregel voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen BV.

Uitverkoop bij Nestlé gaat door

Afgelopen dinsdag maakte het grootste voedingsconcern ter wereld bekend de assurantietak Gerber Life te hebben verkocht voor 1,55 miljard Amerikaanse dollar aan Western & South Financial. Vandaag komt Nestlé met het bericht ook een andere vreemde eend in de bijt, de huidverzorgingsdivisie Nestlé Skin Health, te willen verkopen. Met de huidige uitverkoop willen de Zwitsers zich meer focussen op voeding en drank om zodoende verder te kunnen groeien in deze sectoren. Wat Skin Health moet gaan opleveren, is nu nog niet bekend. De divisie genereert een jaaromzet van ongeveer 2,7 miljard Zwitserse frank. Medio 2019 verwacht Nestlé meer mededelingen te kunnen doen over de geplande verkoop. Nestlé staat onder druk van activistisch belegger Third Point (Daniel Loeb) om de groei te versnellen tegen hogere marges, maar hierover werd in het persbericht natuurlijk niet gerept.

Rio Tinto blijft aandeelhouders belonen

Na dit jaar al eerder een inkoop van eigen aandelen in Londen te hebben aangekondigd en het dividend verder te hebben verhoogd, komt mijnbouwbedrijf Rio Tinto nu wederom met goed nieuws voor de aandeelhouders. De Australiërs maakten vandaag bekend de opbrengst van de verkoop van hun Australische kolenmijnen Hail Creek, Valeria, Winchester South en Kestrel uit te keren aan de aandeelhouders. Dit zal gebeuren in de vorm van een inkoop van eigen aandelen in Australië en in Londen ter waarde van 4,4 miljard Australische dollar (3,2 miljard Amerikaanse dollar). De inkoop zal voor het einde van dit jaar afgewikkeld zijn. Verder maakte Rio Tinto bekend dat de verkoop van hun aluminiumsmelterij in Duinkerken binnenkort afgewikkeld zal worden. De 500 miljoen Amerikaanse dollar die dit oplevert, zal waarschijnlijk ook uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Meer details hierover worden echter pas bekend gemaakt bij de presentatie van de jaarresultaten. Het dividendrendement op de aandelen Rio Tinto bedraagt nu al meer dan 6%. Door de inkoop van eigen aandelen zal dit rendement verder stijgen.