Auteur: Martine Hafkamp Datum: 11-09-2019

Beleggers houden hun adem in

Hoe naarstig we deze week op zoek gaan naar ander nieuws, per saldo is het de week van de ECB. Wat er morgen precies uit de hogehoed zal komen is nu nog ongewis, maar beleggers houden hun adem in. Naar verwachting zal de depositorente met 10 of 20 basispunten verlaagd worden. Van de 60 gepolste analisten gaan daarvan in ieder geval 59 uit. Of er ook een opkoopprogramma zal komen en wat er dan opgekocht gaat worden is nu nog niet duidelijk. Een hint in de richting van het opkopen van andere assets als aandelen lijkt mogelijk, zeker nadat Olli Rehn, de centrale bankier van Finland, zich in die richting heeft uitgelaten. Jens Weidmann van de Bundesbank en onze eigen Klaas Knot van DNB zijn echter faliekant tegen. Opvallend is overigens dat de rente op Duits staatspapier met een looptijd van dertig jaar weer terug is in positief renteterritorium. Dit is gisteren gebeurd, nadat begin augustus de hele Duitse yieldcurve negatief werd. Dat het lange eind van de curve nu weer minimaal positief is, is stapsgewijs gebeurd nadat onlangs bekend werd dat de Duitse regering met miljarden zou klaarstaan om te investeren in de Duitse economie. Het land heeft een begrotingsoverschot en de economie kan het goed gebruiken.

De ECB moet meer dan ooit de voor- en nadelen van een ruimer monetair beleid tegen elkaar afwegen. Het is de vraag of wéér een verlaging van de rente wel het gewenste, stimulerende, effect zal hebben. Economen zijn eigenlijk unaniem van mening dat fiscaal beleid door overheden meer voor het gewenste effect van een stimulering van de vraag zal zorgen. Stel namelijk dat het zo ver komt dat banken een negatieve rente op spaarrekeningen voor particulieren moeten invoeren. Je kunt er de donder op zeggen dat de gemiddelde particulier geen rente wenst te betalen over z’n spaargeld en het dus van z’n rekening zal afhalen. Dat geld zal echter niet, zoals Draghi en cs. beogen, geconsumeerd worden. Het is immers meestal ‘het appeltje voor de dorst’. Het is geld dat speciaal gereserveerd is voor onvoorziene omstandigheden of de oude dag.

Dan maar liever de lucht in

Vandaag is Prosus naar de Amsterdamse beurs gekomen. Het is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse Naspers. Het is een bijzondere beursgang want er kan niet op ingeschreven worden. Aandeelhouders Naspers hebben aandelen Prosus gekregen en kunnen deze vanaf woensdag verkopen in Amsterdam. Of dit in groten getale gedaan gaat worden zal de tijd leren. Er wordt gezegd dat veel beleggers in Naspers hun belang in dit bedrijf te groot vinden en dus uit het oogpunt van spreiding inderdaad zullen verkopen nu ze daar wel de mogelijkheid voor krijgen. Deze mogelijkheid was er op de beurs in Johannesburg maar in beperkte mate omdat het aandeel veel groter was dan de overige noteringen.

De notering in Amsterdam heeft veel aandacht in de media gekregen en er is voldoende belangstelling van beleggers. Wie wil er nou geen ondergewaardeerd belang in Tencent (de grootste deelname van Prosus) en een belang in de overige deelnames van Naspers gratis verkrijgen? Maar het wordt afwachten of het aanbod de vraag kan benaderen. Of krijgen we een tweede gevalletje Fastned? De liquiditeit zou best een probleem kunnen worden niet alleen omdat er afgewacht moet worden of de bestaande aandeelhouders wel willen verkopen maar ook omdat er maar 27 procent van het nieuwe bedrijf verhandelbaar wordt. De referentiekoers bedroeg 58,70 euro. Daarmee komt de waarde van Prosus op zo’n 95 miljard euro. Na het openen van de handel heeft de koers van het aandeel vleugels gekregen. De handelsdag is nog niet voorbij maar het lijkt een beetje op een tweede gevalletje eerste handelsdag Fastned nog niet zo lang geleden…