Auteur: Joop van de Groep Datum: 15-01-2021

Biden trekt portemonnee

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) meldde eerder deze week in zijn Beige Book dat de Amerikaanse economie de laatste weken van 2020 een bescheiden groei liet zien. Volgens de Fed was er in sommige regio’s sprake van lagere winkelverkopen en minder bestedingen in de horeca als gevolg van de coronamaatregelen. De uitrol van het vaccin heeft wel voor enig optimisme gezorgd maar de zorgen over het snel oplopende aantal besmettingen heeft het enthousiasme getemperd. De uitkomsten van het Beige Book beslaan een periode waarin een begin werd gemaakt met het vaccineren, waardoor de gevolgen voor de economie nog niet zichtbaar zijn. De verwachting is dat de inentingen pas een impact op de economie gaan hebben vanaf de tweede helft van dit jaar. 

Te optimistisch

In december gingen in totaal 140.000 arbeidsplaatsen verloren. Volgens persbureau Reuters hadden vooraf geraadpleegde economen juist rekening gehouden met een toename van 50.000 banen. De te optimistische blik van economen werd gisteren andermaal gelogenstraft. Het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen week met 181.000 toegenomen terwijl economen geen stijging van de aanvragen hadden voorzien. Als gevolg van de reorganisaties bij bedrijven en de voortwoekerende pandemie, blijven de steunaanvragen binnenlopen. Het gaat om de sterkste toename sinds maart vorig jaar. 

Geen verkrapping

Fedvoorzitter Jerome Powell ging tijdens de virtuele toespraak voor de studenten van de universiteit van Princeton kort in op de forse stijging van de steunaanvragen. Amerika is nog ver verwijderd van een gezonde arbeidsmarkt en maximale werkgelegenheid. De centrale bank blijft een agressief monetair beleid voeren omdat niet alleen de arbeidsmarkt maar ook de inflatie nog lang niet op het gewenste niveau is. De opvattingen van Powell zijn niet verrassend omdat de meest recente dot plot (officiële rentevoorspellingen) van de Fed uitwijst dat de eerste renteverhogingen pas in 2024 worden verwacht. 
De kapitaalmarkten speculeerden de laatste weken juist op een verkrapping van het monetaire beleid vanwege een sneller dan verwacht economisch herstel. De Amerikaanse 10-jaars rente liep dit jaar op van 0,92 procent naar 1,14 procent. Met deze rentestijging werd al een voorschot genomen op de stimuleringsplannen van president-elect Joe Biden.

Schuldenlast

Joe Biden heeft vannacht in een toespraak een coronareddingsplan gepresenteerd met een totale omvang van 1,9 biljoen dollar. Het plan omvat onder andere een cheque van 1.400 dollar per persoon. Om gezinnen verder te ondersteunen wordt niet alleen het minimum uurloon verhoogd naar 15 dollar maar gaan ook de werkloosheidsuitkeringen, ontslagvergoedingen en kindertoeslagen omhoog. Ongeveer de helft van het steunpakket gaat naar het vaccinatieprogramma en naar steun aan staats- en lokale overheden. In februari wil Biden met een uitgebreider hulpplan komen. Beleggers zijn vooralsnog blij met de steunmaatregelen. De centrale bankvoorzitter Powell heeft zijn zorgen geuit over de bekostiging van deze plannen en de daarmee gepaard gaande nog hogere schuldenlast. 

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten