Auteur: Joop van de Groep Datum: 29-11-2019

Big Picture

Eerder deze week bracht de Federal Reserve (Fed) een samenvatting van de huidige Amerikaanse economische condities naar buiten in het zogenaamde Beige Book. De hoofdconclusie is dat de economie tussen oktober en 18 november jongstleden in een bescheiden tempo is gegroeid en dat de outlook positief is. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorige verslag waarin nog melding werd gemaakt van een geringe tot bescheiden groei. Het toegenomen economische momentum past precies in het plaatje van de naar boven bijgestelde economische groeiraming in het derde kwartaal van 1,9 procent naar 2,1 procent. 

Geen recessie

Het bredere plaatje van de Amerikaanse economie laat zien dat de groei sinds het voorjaar vertraagt maar dat de huidige groeivoet van ongeveer 2 procent voldoende is om niet in een recessie te belanden. De drievoudige renteverlaging van de Fed deze zomer helpt mee om de economie draaiende te houden. Inmiddels duurt de economische expansie 11 jaar en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. 

De bescheiden groei van de Amerikaanse economie is voor een substantieel deel te danken aan de consumentenbestedingen. De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de lonen niet alleen stijgen bij hoog gekwalificeerde medewerkers maar ook bij de lager geschoolde arbeiders. Vooralsnog zijn de meeste bedrijven in staat geweest om de gestegen loonkosten door te berekenen aan hun klanten waardoor de negatieve gevolgen voor de winstmarges beperkt blijven. 
Als gevolg van de daling van de hypotheekrente zijn er meer woningen verkocht. Hiervan profiteerde de bouwsector. Het aantal verkochte auto’s is toegenomen en ook de reisbranche zag het aantal boekingen stijgen. Verder zorgde de voortdurende groei van de dienstverlening van de bedrijven in de niet-financiële sector voor een positieve bijdrage. Banken daarentegen rapporteerden een minder sterke groei van de kredietverlening. Andere sectoren die last hadden van tegenwind waren de energiesector vanwege de lage olieprijs en de landbouwsector had te kampen met ongunstige weersomstandigheden.

Handelsdispuut

In vijf van de twaalf Fed-districten was er sprake van een lichte verbetering in de maakindustrie. De industriële sector heeft al het hele jaar last van de groeivertraging van de wereldhandel als gevolg van de handelsoorlog met China. Zolang het handelsdispuut voortduurt wordt het lastig om de economie harder te laten groeien dan de huidige 2 procent op jaarbasis. Om de bedrijfsinvesteringen weer op het gewenste niveau te krijgen is het noodzakelijk dat Trump en Xi tot een vergelijk komen met betrekking tot de handelsbetrekkingen. 

Op Wall Street is vandaag sprake van een halve handelssessie vanwege Black Friday. Nieuwsmedia houden vandaag en aanstaande maandag de verkoopcijfers bij om een bevestiging te krijgen van het sterke consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.