Auteur: Krist Plaizier Datum: 07-03-2019

Boskalis behaalt hogere omzet in 2018

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in 2018 de omzet met 10% weten te verhogen tot € 2,6 miljard. Veel beter dan verwacht. Vooral in de tweede helft van het jaar stroomden orders binnen, zoals opdrachten voor offshore windenergie, het transport van LNG-installaties en subsea-services in het Midden Oosten. Mede door deze orders groeide het orderboek met 23% van € 3,5 miljard naar € 4,3 miljard eind 2018. Om werk zit Boskalis dus niet verlegen. Volgens CEO Berdowski zijn alle schepen komende maanden vol aan de slag. Vooral de bagger- en infrastructuurdivisie (‘Dredging’) heeft werk genoeg. Deze divisie neemt € 3 miljard van het orderboek voor zijn rekening. 

Afschrijvingen leiden tot nettoverlies

Helaas zorgde de reorganisatie waarmee Boskalis zich het afgelopen jaar bezig heeft gehouden wel voor forse afschrijvingen op de transportvloot en verkochte onderdelen (havensleepactiviteiten) van het bedrijf. De meeste afschrijvingen werden al bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend gemaakt maar hiermee rekening houdend, viel de aangepaste nettowinst beleggers vanochtend alsnog tegen. De aangepaste nettowinst kwam uit op € 82,8 miljoen euro waar € 94 miljoen werd ingeschat. Inclusief de genomen afschrijvingen ter waarde van € 519 miljoen, bedroeg het nettoverlies in 2018 € 436 miljoen tegen een winst van ruim € 150 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging naar bijna € 354 miljoen, van iets minder dan € 437 miljoen in 2017.
Vanwege de mindere gang van zaken bij het Papendrechtse bedrijf kan Boskalis het dividend van vorig jaar (€ 1,- per aandeel) natuurlijk niet handhaven. Daarom werd het dividend gehalveerd naar 50 eurocent per aandeel. Analisten rekenden op 60 eurocent. De uitkomsten onder de consensus zorgden ervoor dat Boskalis vanochtend flink lager opende met een min van ruim 7%.

Afscheid van havensleepers

Afgelopen weken maakte Boskalis bekend dat de belangen in de joint ventures Saam Smit en Kotug Smit zijn verkocht. Dit leverde het bedrijf zo’n € 265 miljoen aan contanten op. Ook de derde joint venture, Keppel Smit, staat op de nominatie om verkocht te worden. De opbrengsten wil Boskalis deels aanwenden voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van zo’n € 100 miljoen. Mede hierdoor, zal het dividend dit jaar alleen in contanten uitgekeerd worden.

Dit jaar geen herstel

CEO Berdowski verklaarde in een toelichting op de cijfers dat er voorzichtige signalen van herstel te zien zijn in de voor Boskalis relevante markten, maar dat het bedrijf nog ver verwijderd is van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. Daarom zal het marktbeeld in 2019 sterk lijken op dat van 2018. Ondanks het vollere orderboek zal de druk op prijzen en marges blijven bestaan en daarmee de druk op het bedrijfsresultaat, aldus de topman. Het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 van € 82,8 miljoen zal daarom dit jaar een uitdaging worden. Boskalis sluit hiermee aan bij eerdere uitlatingen over de verwachtingen voor 2019. De reorganisatie is grotendeels achter de rug. Grote afschrijvingen worden daarom niet meer verwacht. Sterker nog, Boskalis is alweer bezig met het doen van overnames. Onlangs werd bodemonderzoeker Horizon, marktleider in het Midden Oosten, gekocht.

Hoe schat de ECB de tegenwind in?

Vandaag neemt de Europese Centrale Bank haar tweede rentebesluit van 2019. Ten tijde van de publicatie van dit bericht is Draghi bezig met zijn persconferentie als toelichting op dit besluit. De drie hoofdonderwerpen zullen zijn: de nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie, een mogelijke gewijzigde communicatie over de rente en de mogelijke verstrekking van nieuwe leningen aan banken (TLTRO’s).

Prognoses

Gisteren kwam de OESO met flink lagere prognoses voor de EU. Aangezien een tweetal leden van het beleidscomité daar al op gehint hebben, verwachten analisten dat de ECB vandaag eveneens zal snijden in de eerder afgegeven prognoses. De euro nam daar gisteren al een voorschot op. In december dacht de ECB dat de economische groei in de eurozone dit jaar nog zal uitkomen op 1,7%. De verwachting is dat de ECB deze prognose vandaag met 0,3% zal verlagen. Als gevolg van de vertraging van de economie in de eurozone, lijkt de inflatiedoelstelling steeds verder buiten het bereik van de centrale bank te komen liggen. De verwachting is dat de ECB vandaag de inflatieprognose van 1,6% in december met 0,2% zal afschaven.

Rentecommunicatie

Analisten verwachten dat de ECB dit jaar de rente niet meer zal verhogen als gevolg van de afkoelende economische groei. Tot op heden heeft de ECB echter gecommuniceerd de rentetarieven tot na de zomer van 2019 op het huidige niveau te houden. De kans bestaat dat Draghi dit vandaag zal aanpassen naar de verwachting in de markt.

TLTRO’S

Banken die verlegen zitten om kasgeld hopen vandaag op hulp uit Frankfurt. In 2016 en 2017 introduceerde de ECB liquiditeitssteunprogramma’s (TLTRO oftewel Targeted Longer Term Refinancing Operations) om de liquiditeit van de Europese bankensector te verruimen. Onder deze programma’s konden Europese banken spotgoedkoop geld ophalen bij de ECB. Hier is gretig gebruik van gemaakt. Maar liefst € 739 miljard werd er opgenomen. Vanaf juni dit jaar mogen banken de middelen die opgenomen werden echter niet langer meetellen in het kernkapitaal. Daarmee dreigt een deel van de bankensector in een zwart gat te vallen. Hun bufferkapitaal zal dan niet langer voldoen aan de gestelde normen. Bovendien moet in de zomer van 2020 een eerste tranche worden terugbetaald. Met name de Italiaanse banken, goed voor ruim een derde van de opgenomen liquiditeiten bij de ECB, hebben hiervoor echter niet de middelen. Teneinde de bankensector niet weer in een kredietcrisis terecht te laten komen, hopen analisten vandaag op steun van Draghi