Auteur: Jan Bouius Datum: 09-08-2019

Buybacks ongekend populair?

Niet alleen de aandelenbeurzen op Wall Street zetten dit jaar nieuwe hoogtepunten neer. Ook de omvang van de buybacks neemt ongekende vormen aan. Het record van vorig jaar, toen de Amerikaanse bedrijven voor ongeveer 800 miljard dollar aan eigen aandelen inkochten, zal dit jaar volgens Goldman Sachs dik sneuvelen. Volgens analist David Kostin zal het totaal aan buybacks dit jaar met nog eens 13 procent stijgen naar 940 miljard dollar. Niet verwonderlijk is dat de grote techbedrijven een groot gedeelte van die koek voor hun rekening nemen.

Techbedrijven als Oracle, Qualcomm, Cisco en Microsoft kochten de afgelopen 12 maanden gezamenlijk voor 100 miljard dollar aan eigen aandelen in. Apple spant echter de kroon en kocht in zijn eentje voor 75 miljard dollar in. Het gevolg hiervan is dat de iPhone producent niet langer de ‘King of Cash’ op de beurs is. De netto cashpositie van Apple staat vandaag de dag nog ‘maar’ op 102 miljard dollar. De cashpositie van Alphabet (Google), dat minder actief eigen aandelen inkoopt en geen dividenden uitkeert, staat intussen al op 107 miljard dollar.

Maar vanwaar deze enorme appetijt voor buybacks? Allereerst is het in de Verenigde Staten veel gebruikelijker om overtollige kasgelden aan de aandeelhouders uit te keren middels inkoop eigen aandelen in plaats van dividend uit te keren. Amerikaanse bedrijven geven doorgaans ongeveer 25 á 30 procent van hun cash uit aan buybacks. Bij Europese bedrijven ligt dat percentage op ongeveer 5 á 6 procent. Hierbij zal meespelen dat de Europese institutionele beleggers graag een steady inkomstenstroom (dividenden) zien om aan hun maandelijkse verplichtingen te voldoen. Dan hoeven ze niet elke maand een pluk aandelen te verkopen. Ook zien we dat door de zwakkere economische groei de Europese bedrijven liever een wat grotere buffer achter de hand houden. Het goede huisvaderschap. Maar wat zeker ook een rol speelt is de fiscaliteit. In de Verenigde Staten is het inkopen van aandelen immers voordeliger dan het ontvangen van fiscaal belast dividend. In de afgelopen 12 maanden kocht slechts 16 procent van de Europese bedrijven eigen aandelen in, tegenover 4 op de 5 bedrijven uit de S&P 500.

Een ander voordeel van buybacks boven dividenduitkeringen is dat, als bedrijven hun eigen aandelen inkopen én vernietigen, er minder aandelen overblijven om de winst over te verdelen. Dus zelfs bij een gelijkblijvende nettowinst zal de winst per aandeel van het bedrijf stijgen. Dit is dan ook één van de redenen dat de winstgroei per aandeel in de Verenigde Staten structureel hoger ligt dan in Europa. Daarnaast is het ook een flexibelere manier van winst uitkeren. Je laat de inkoop afhangen van de overtollige middelen die je op dat moment hebt. Dit in tegenstelling tot dividenduitkeringen die veel meer een constante verplichting naar de aandeelhouders toe zijn. Waar het bij een buyback niet zo erg is dat je volgend jaar wat minder aandelen inkoopt, wordt doorgaans een dividendverlaging door de aandeelhouders niet gewaardeerd met een koersafstraffing ten gevolg. Bedenk maar waar beleggers harder van zullen schrikken. Van een verlaging van het eigen aandelen inkoopprogramma van Shell, of van iets wat het nog nooit gedaan heeft, het verlagen van het dividend?

Wel kregen de buybacks de afgelopen week de kritiek dat ze de vrije cashflow van de bedrijven momenteel overstijgen. De laatste keer dat we dat zagen was begin 2008… Moeten we ons nu zorgen gaan maken?

Het afgelopen jaar is de totale cashpositie van de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 met 272 miljard dollar hard afgekomen. Dit is een daling van 15 procent, terwijl de bedrijfsschulden met 8 procent stegen. Maar een vergelijking met 2008 lijkt niet aan de orde. De situatie is nu anders want dankzij de belastinghervormingen van Trump hebben de Amerikaanse bedrijven ongelooflijk veel overzees geld goedkoop kunnen repatriëren en zagen ze de nettowinst ná belastingen hard stijgen. Dit verklaart dan ook de nieuwe records van de buybacks. Bedrijven kunnen putten uit diepe zakken die in het verleden zijn aangelegd in het buitenland. Geen reden tot zorg dus. Daarnaast is door het ruime monetaire beleid het aangaan van schuld goedkoop en levert overtollig kasgeld een bedrijf nauwelijks meer iets op. Financial engineering door eigen aandelen in te kopen met geleend geld kan dan ook lucratief zijn, zolang je de schulden maar niet te hoog laat oplopen.

Overigens worden de nieuwe records door JPMorgan fijntjes genuanceerd. Ze herinneren ons eraan dat we niet mogen vergeten dat ook de bedrijfswinsten op recordniveaus staan. De huidige buybacks in de Verenigde Staten liggen dan ook op een 15-jarig gemiddelde. Buybacks populair? Ja. Maar ongekend populair, nee dat niet.