Auteur: Krist Plaizier Datum: 03-12-2020

Ook Biden wil China blijven aanpakken

Tijdens zijn regeerperiode de afgelopen jaren heeft president Trump de handel met China stevig aangepakt. Zozeer zelfs dat er een heuse handelsoorlog ontstond tussen de Verenigde Staten en China. Deze oorlog kwam voorlopig ‘on hold’ met het begin dit jaar gesloten handelsakkoord (Fase 1 genaamd) waarin de Chinezen zich verplichtten dit en volgend jaar voor 200 miljard aan Amerikaanse producten te kopen.

President-elect Joe Biden heeft tijdens een interview met The New York Times gezegd dat hij vooralsnog de Chinezen aan dit handelsakkoord zal houden en het beleid ten aanzien van China niet zal versoepelen. De speculatie in de markt dat Biden aan het begin van zijn regeertermijn de importheffing van 25 procent op vrijwel de helft van alle geïmporteerde producten uit China zou schrappen, is volgens hem nergens op gebaseerd. Voorlopig blijft deze heffing dus van toepassing. Wel wil hij samen gaan optrekken tegen China met de Amerikaanse bondgenoten in Europa en Azië. Waar Trump de confrontatie met China alleen opzocht en hiermee ook bondgenoten van zich vervreemde hetgeen zelfs tot handelsruzies kwam met deze bondgenoten, wil Biden gezamenlijk een coherente strategie ontwikkelen om China aan te pakken. Hij ziet dit voornemen als één van zijn prioriteiten tijdens de beginweken van zijn presidentschap.

De belangrijkste motivatie van Trump om China aan te pakken was het grote handelsoverschot van China met de Verenigde Staten. Dit gegeven, dat ondanks de handelsoorlog alleen maar groter is geworden, maakt Biden niet uit. Hij wil zich meer focussen op de oneerlijke concurrentie van China omdat zij producten verkopen met overheidssubsidie. Tegen deze lage prijzen kunnen de Amerikaanse producten niet opboksen. Ook wil hij de Chinese diefstal van Amerikaanse technologie nog harder gaan aanpakken. Dit is belangrijk omdat Biden fors wil gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en onderwijs. En dan moeten de resultaten hiervan niet weglekken naar China.

Ondertussen heeft Biden nog een andere kwestie met China op te lossen en dat is de opgestelde ‘zwarte lijst’ van de huidige regering Trump. Op deze lijst staan 31 (Chinese) bedrijven waarin Amerikanen niet meer mogen investeren omdat deze bedrijven banden zouden hebben met het Chinese leger. Vlak voor de inauguratie van de nieuwe president zal deze boycot van kracht worden. 

Congres stemt in met aanpak Chinese beursnoteringen in de Verenigde Staten

Gisteravond is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarmee de notering van Chinese bedrijven aan de Amerikaanse beurzen, zoals Alibaba en Tencent, op het spel is komen te staan. Eind mei van dit jaar ging de Senaat al akkoord met het wetsvoorstel en het is nu aan president Trump om zijn handtekening onder de wet te zetten zodat de wet van kracht zal worden.

Met de nieuwe wet willen de Amerikanen de jarenlange zorgen wegnemen over de betrouwbaarheid van de Chinese bedrijfscijfers. De wet regelt dat wanneer Chinese bedrijven een notering wensen aan een Amerikaanse beurs, zij hun boeken zullen moeten laten nakijken door Amerikaanse accountants. Dit gebeurt nu nog niet omdat de Chinezen daar geen toestemming voor geven. De Amerikaanse accountants zullen moeten garanderen dat de bedrijven voldoen aan de ‘globale standaarden’ en niet onder controle staan van een buitenlandse (Chinese) regering. Ook wordt het de bedrijven verplicht een ‘speciale adviseur’ aan te stellen die bekend is met de toezichtregels.

De problemen die de nieuwe wet oproept voor Chinese beursnoteringen in de Verenigde Staten zijn gelukkig niet acuut. De wet voorziet in een gewenningsperiode van drie jaar. Indien er drie jaar niet aan de nieuwe regels wordt voldaan, volgen er straffen waaronder dus het schrappen van de beursnotering. De Chinese regering heeft aangegeven de nieuwe wetgeving niet te zien zitten en wil daarom snel in gesprek om deze kwestie op te lossen.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten