Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 22-09-2020

De Chinese veerkracht

Crisis goed doorstaan

Terwijl de autoriteiten in de Verenigde Staten en de Europese Unie maar blijven worstelen met het virus, lijkt men in het grootste deel van Oost-Azië corona redelijk onder controle te hebben gekregen. Relatief gezien zou men kunnen stellen dat men in deze regio van de wereld de crisis goed heeft doorstaan. En dan vooral in de belangrijkste economie van deze regio, China. De stijging van de Chinese munt – de renminbi – ten opzichte van de dollar sinds dit voorjaar met ruim 5 procent is daar een gevolg van. Nu zult u zeggen, de dollar is ook ten opzichte van de euro gedaald. Dat is waar, maar ook tegenover de euro liep de renminbi deze zomer met ruim 3 procent op. De pandemie lijkt de opmars van China op het economische wereldtoneel te hebben versneld.

Meevallende economische cijfers

Zo bleek de industriële productie in China in de maand augustus met 5,6 procent te zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Ook de investeringen in vastgoed waren 4,6 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Deze cijfers waren zonder meer beter dan verwacht, maar nog enigszins toe te schrijven aan de stimulerende maatregelen van de overheid. Het feit dat zelfs de detailhandelsverkopen beter bleken dan verwacht en 0,5 procent hoger uitvielen dan vorig jaar was zonder meer een verrassing. De consumentenbestedingen waren tot op heden namelijk de zwakke plek in het Chinese economische herstel. De consument had zich nog niet hersteld van de klap van de pandemie en de winkelverkopen waren dit jaar iedere maand nog gedaald. Tot vorige maand dus.

Weer groei

Het Chinese BNP bleek in het tweede kwartaal ook weer met 3,2 procent te zijn gegroeid na de daling in het eerste kwartaal. China is daarmee één van de weinige landen met een BNP dat in het tweede kwartaal hoger lag dan ultimo 2019. Bedenk daarbij dat de gestegen consumentenbestedingen niet het resultaat waren van grootschalige staatssteun. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten en de Europese Unie waar de overheden de burgers op grote schaal op de been hebben gehouden met allerhande steunmaatregelen. In China bleef de staatssteun grotendeels beperkt tot stimulering van de industrie.

Export belangrijk

In dit Chinese groeiverhaal speelt de export een belangrijke rol. China was voor de uitbraak van het virus reeds de belangrijkste werkplaats van de wereld en dat is niet veranderd. Sterker nog, het aandeel van China in de wereldhandel is zelfs toegenomen. Een blik op een grafiek van de Chinese export leert ons dat het Chinese aandeel in de totale export in de wereld van 14 naar 16 procent is toegenomen. Handelsoorlog met de Verenigde Staten? Weinig van terug te vinden in deze cijfers. China blijkt met name elektronica en medische apparatuur te hebben uitgevoerd naar de rest van de wereld. Mede geholpen door het feit dat de lockdown restricties in China reeds in april werden opgeheven, waar deze in de rest van de wereld nog op grote schaal golden.

Handelsoverschot en stijgende beurzen

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen staan de beurzen in China dit jaar hoger. Zo staat de CSI 300-index op een winst van 13 procent dit jaar en de beurs van Shenzhen – veel technologiefondsen – op een winst van 26 procent. De Chinese munt is zoals gezegd gestegen naar een niveau dat beleggers lang niet meer hebben gezien. Voor een dollar ontvangt men nu nog maar 6,79 renminbi. Een ander gevolg van deze Chinese opmars is het steeds verder uitdijende handelsoverschot met de Verenigde Staten. Natuurlijk, als gevolg van de pandemie heeft China tot op heden nog geen 40 procent van het handelsakkoord met de Verenigde Staten ten uitvoer gebracht. Maar toch, het handelsoverschot met de Verenigde Staten is sinds het presidentschap van Trump met 25 procent gegroeid tot ruim 300 miljard dollar op jaarbasis.

Meer spanningen tussen China en de Verenigde Staten

Ondanks alle retoriek en druk van de Amerikaanse president is er dus feitelijk niet veel veranderd. Sterker nog, de situatie is nog meer naar China overgeheveld ten koste van de Verenigde Staten. Het zal de verhoudingen tussen China en de Verenigde Staten nog verder onder druk zetten. Wie er ook president gaat worden straks in november. Want in anti-China retoriek doen de Democraten niet onder voor de huidige president.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten